خدمات تلفن همراه

مناجات - با عنوان : الهی سینه ای ده آتش افروز/سید محمد معتمدی - اثر:

 الهی سینه ای ده آتش افروز/سید محمد معتمدی
1392/04/08
                  تعداد استفاده : 2440
مناجات
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 07:23
توضیحات : مناجاتی زیبا از وحشی بافقی «الهی سینه ای ده آتش افروز/در آن سینه دلی وان دل همه سوز/هر آن دل را که سوزی نیست دل نیست/دل افسرده غیر از آب و گل نیست» با صدای «سید محمد معتمدی» (07:23)

مدت : 07:23
کد: 6357
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 85,973,945