سامانه فرهنگی

به نام خدا

 سامانه خدمات تلفن همراه و تبلت با محوریت  «تولید نرم افزارهای مفید برای تلفن همراه » شروع به فعالیت نموده و در « عرضه محتوای مفید قابل نمایش در تلفن های همراه بصورت سایت واکنش گرا »  نیز فعال می باشد .

 تاکنون نرم افزارهای زیر تهیه شده است  :

1- قرآن

2- مفاتیح الجنان

موبایل : -092032087811

سامانه فرهنگی
مراجعه: 129,886,214