خدمات تلفن همراه

مدایح (به شادی ) - با عنوان :  امامی که نور شبای وادی طوسه (سرود، سال 94) - اثر: حاج سیدمجید بنی فاطمه

حاج سیدمجید بنی فاطمه امامی که نور شبای وادی طوسه (سرود، سال 94)
                  تعداد استفاده : 698
مدایح (به شادی )
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:06:38
توضیحات : VeladateImamReza972

مدت : 00:06:38
کد: 106038
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 103,586,002