خدمات تلفن همراه

مراثی (نوحه) - با عنوان : رسد از حدیقه ی زینبی ز دو عندلیب - اثر: حاج محمود کریمی

حاج محمود کریمیرسد از حدیقه ی زینبی ز دو عندلیب
                  تعداد استفاده : 373
مراثی (نوحه)
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : فرزندان حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20187
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 85,975,126