خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : استاد حاج احمد ابوالقاسمی

استاد حاج احمد ابوالقاسمی

استاد حاج احمد ابوالقاسمی

   تعداد 20
تلاوت مجلسی سوره مبارکه انعام آیات 95-104574
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 6 - انعام
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 12:05
زمان : 12:05
کد: 89036
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
تلاوت مجلسی سوره مبارکه غافر آیات 1-3551
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 40 - غافر - مؤمن
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 05:06
زمان : 05:06
کد: 89035
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
سوره مبارکه زمر آیات 10 تا 18322
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 39 - زمر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 10236
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
سوره مبارکه زمر آیات 10 تا 23318
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 39 - زمر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 10235
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
سوره مبارکه شعراء آیات 192 تا 220315
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 26 - شعراء
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 10234
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
سوره مبارکه نمل آیات 67 تا 82340
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 27 - نمل
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 10233
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
سوره مبارکه نمل آیات 15 تا 44275
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 27 - نمل
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 10232
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
سوره مبارکه مجادله آیات 1 تا 10296
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 58 - مجادله
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 10231
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
سوره مبارکه مریم آیات 29 و 30314
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 10230
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
سوره مبارکه مریم آیات 25 تا 26418
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 10229
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
سوره مبارکه مریم آیات 16 تا 36320
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 10228
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
سوره مبارکه لقمان آیه 33 تا آخر319
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 10227
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
سوره مبارکه حدید آیات 1 تا 12325
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 57 - حدید
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 10226
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
سوره مبارکه اسراء آیه 105 تا آخر301
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 10225
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
سوره مبارکه اسراء آیات 23 تا 38311
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 10224
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
سوره مبارکه بقره آیات 233 تا 235455
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 10223
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
سوره مبارکه بقره آیات 255 تا 257860
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 10222
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
سوره مبارکه انبیاء آیه 10323
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 21 - انبیاء
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 10221
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
سوره مبارکه احزاب آیات 28 تا 34324
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 33 - احزاب
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 10220
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
سوره مبارکه انفطار296
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 82 - انفطار
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
زمان : 5:30
توضیحات : تلاوت سوره مبارکه انفطار با صدای احمد ابوالقاسمی (5:30)
زمان : 5:30
کد: 6422
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,875,907,208