خدمات تلفن همراه

عضویت در سامانه خدمات تلفن همراه تبیان -


مثال  00989123456789
  


شماره موبایل باید مانند مثال باشد
دو رقم اول پیش شماره کشور می باشد که برای ایران 0098 است
در ادامه آن شماره تلفن همراه ، موبایلتان بدون صفر اول می آید
بعد ثبت نام ، کدی به شماره فوق پیامک می شود،
که باید آنرا دریافت کرده و در صفحه شناسایی اعضاء کاربران استفاده نمایید


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,839,741,078