خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- صاحب اثر : حاج نزار قطری

حاج نزار قطری

حاج نزار قطری

   تعداد 22
جدیدترین کار نزار قطری ویژه اربعین حسینی            تعداد استفاده : 716
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : اربعین
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : جدیدترین کار نزار قطری ویژه اربعین حسینی

مدت :
کد: 106632
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
جدیدترین کار نزار قطری ویژه اربعین حسینی            تعداد استفاده : 476
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : اربعین
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : جدیدترین کار نزار قطری ویژه اربعین حسینی

مدت :
کد: 103891
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آلبوم وحی الرزایا : علی اکبر - 91            تعداد استفاده : 801
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 06:30
توضیحات : Moharam91

مدت : 06:30
کد: 53890
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آلبوم وحی الرزایا : لا تجیب المای - 91            تعداد استفاده : 698
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 14:51
توضیحات : Moharam91

مدت : 14:51
کد: 53889
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آلبوم وحی الرزایا : مولاتی - 91            تعداد استفاده : 644
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 13:49
توضیحات : Moharam91

مدت : 13:49
کد: 53888
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آلبوم وحی الرزایا : جرح الرضیع - 91            تعداد استفاده : 614
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 10:15
توضیحات : Moharam91

مدت : 10:15
کد: 53887
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آلبوم وحی الرزایا : صبر القلب - 91            تعداد استفاده : 638
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 10:39
توضیحات : Moharam91

مدت : 10:39
کد: 53886
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آلبوم وحی الرزایا : کربلاء ثورة - 91            تعداد استفاده : 643
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 09:53
توضیحات : Moharam91

مدت : 09:53
کد: 53885
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دعای کمیل            تعداد استفاده : 712
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 14963
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
انا مظلوم حسین ع ، انا محروم حسین ع            تعداد استفاده : 1561
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : عربی
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 8901
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
گلبانک اذان            تعداد استفاده : 7212
اذان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 4:51
توضیحات : نوای ملکوتی اذان با صدای استاد نزار قطری (4:51)

مدت : 4:51
کد: 6706
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حضرت علی اکبر ع            تعداد استفاده : 1736
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : عربی
موضوع : حضرت علی اکبر ع
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 15:08
توضیحات : نوحه خوانی و سینه زنی به مناسبت ایام ماه محرم با صدای نزار قطری به زبان عربی (15:08)

مدت : 15:08
کد: 3060
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
یا اباعبدالله ع            تعداد استفاده : 933
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : عربی
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 7:41
توضیحات : نوحه خوانی و سینه زنی به مناسبت ایام ماه محرم به زبان عربی (7:41)

مدت : 7:41
کد: 2846
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
السلام علی الحسین ع            تعداد استفاده : 1049
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : عربی
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 11:52
توضیحات : نوحه خوانی و سینه زنی به مناسبت ایام ماه محرم به زبان عربی با صدای نزار قطری (11:52)

مدت : 11:52
کد: 2668
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
یا حسین ع            تعداد استفاده : 699
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : عربی
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 7:58
توضیحات : نوحه خوانی و سینه زنی به مناسبت ایام ماه محرم به زبان عربی (7:58)

مدت : 7:58
کد: 2540
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
غربت فرزند قرآن/ همراه با صادق آهنگران            تعداد استفاده : 760
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : عربی
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 08:04
توضیحات : سینه زنی به مناسبت شهادت حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام با صدای نزار قطری و صادق آهنگران (08:04)

مدت : 08:04
کد: 2266
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
انا الحسین بن علی            تعداد استفاده : 806
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 11:24
توضیحات : سینه زنی به مناسبت شهادت حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام با صدای نزار قطری (11:24)

مدت : 11:24
کد: 2200
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
مرقد خون خدا/ همراه با صادق آهنگران            تعداد استفاده : 913
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : عربی
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 09:50
توضیحات : سینه زنی به مناسبت شهادت حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام با صدای نزار قطری و صادق آهنگران (09:50)

مدت : 09:50
کد: 2196
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
انا مظلوم حسین/ فارسی و عربی            تعداد استفاده : 1049
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : عربی
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 6:30
توضیحات : نوحه خوانی و سینه زنی به مناسبت شهادت سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام با صدای نزار قطری به زبان عربی و فارسی (6:30)

مدت : 6:30
کد: 2106
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
خیرالبشر            تعداد استفاده : 756
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : عربی
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 9:22
توضیحات : نوحه خوانی و سینه زنی به مناسبت ایام ماه محرم به زبان عربی (9:22)

مدت : 9:22
کد: 2051
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
ثاراالله            تعداد استفاده : 1798
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : عربی
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 8:21
توضیحات : نوحه خوانی و سینه زنی به مناسبت ایام ماه محرم یا صدای نزار قطری به زبان عربی (8:21)

مدت : 8:21
کد: 2038
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
زینت دوش نبی            تعداد استفاده : 1633
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : عربی
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 09:49
توضیحات : سینه زنی به مناسبت شهادت حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام با صدای نزار قطری (09:49)

مدت : 09:49
کد: 1946
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,794,701