خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : استاد سید سعید

استاد سید سعید

استاد سید سعید

   تعداد 433
یوسف وق میت طاهر398
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71106
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف واخر الحشر والقصار سجلت فى السفیه 28-12-2005343
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71105
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف و الحج والنازعات و الفجر والتکاثر335
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71104
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف میت طاهر 2002298
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71103
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف من العزاء بعزبة الامام المحمودیه 12-7-2006300
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71102
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف قریة مضطفى 19-12-2010270
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71101
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف سعود شرقیة275
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71100
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف المنصورة 5-5-2012275
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71099
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف الدودانى 11-7-2006267
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71098
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف 4 الجوابر285
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71097
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف 29-11-2009275
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71096
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف 2276
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71095
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف 1988276
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71094
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف 1-34273
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71093
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف - الریاض287
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71092
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسـف 1 الجوابر275
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71091
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یس والمزمل308
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71090
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یس الفجر نبروه 28-3-2004271
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71089
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یس 29-1-2008275
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71088
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یس 1293
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71087
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
میتم والدة الطنطاوى272
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71086
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
منیة النصر 9-1-2012330
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 110 - نصر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71085
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مغرب قصاصین الازهار 25-6-2011265
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71084
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مریم و الفجر و قصار السور270
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71083
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مریم 1-44283
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71082
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,873,687,992