خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- صاحب اثر : دکتر ولایتی

دکتر ولایتی

دکتر ولایتی

   تعداد 12
انقلاب اسلامی الگوی بیداری اسلامی            تعداد استفاده : 460
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:39:28

مدت : 00:39:28
کد: 44862
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
طب سنتی و اسلامی            تعداد استفاده : 368
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:42:00

مدت : 00:42:00
کد: 44861
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
نقش اسلام در علوم دقیقه؛ ریاضیات، نجوم و ...            تعداد استفاده : 396
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:53:41

مدت : 00:53:41
کد: 44860
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
سیر تاریخی فتوّت، قبل و بعد از اسلام            تعداد استفاده : 391
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:42:36

مدت : 00:42:36
کد: 44859
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
نقش ایران در بیداری اسلامی            تعداد استفاده : 374
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:42:36

مدت : 00:42:36
کد: 44858
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
نقش ایرانیان در تبیین قیام عاشورا            تعداد استفاده : 403
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:49:15

مدت : 00:49:15
کد: 44857
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
بررسی شبهه شکل گیری تشیع در عهد صفویه            تعداد استفاده : 394
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:50:51

مدت : 00:50:51
کد: 44856
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
عرفان و فتوّت از ثمرات تشیع            تعداد استفاده : 396
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:51:38

مدت : 00:51:38
کد: 44855
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
تمایز طب سنتی و مدرن؟!            تعداد استفاده : 416
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:47:09

مدت : 00:47:09
کد: 44854
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
تروریسم و سابقه تاریخی آن            تعداد استفاده : 428
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:45:54

مدت : 00:45:54
کد: 44853
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دائره المعارف پزشکی            تعداد استفاده : 449
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:47:39

مدت : 00:47:39
کد: 44852
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
پیرامون نظریه بیداری اسلامی            تعداد استفاده : 472
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:30:50

مدت : 00:30:50
کد: 44851
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,074,580,908