خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- صاحب اثر : مرحومه بانو مجتهده امین

مرحومه بانو مجتهده امین

مرحومه بانو مجتهده امین

   تعداد 17
و عمده عمل انسان بعد از ایمان تهذیب اخلاق است            تعداد استفاده : 422
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:10

مدت : 01:10
کد: 40938
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
اگر کسی از خداوند راضی شود خداوند نیز از او راضی می گردد            تعداد استفاده : 409
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:31

مدت : 01:31
کد: 40937
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
لزوم شباهت اخلاقی ما با ائمه علیهم السلام            تعداد استفاده : 397
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:56

مدت : 01:56
کد: 40936
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
این عالم عالم امتحان است            تعداد استفاده : 414
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:58

مدت : 01:58
کد: 40935
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حسد مثل آتشی است که در خرمنی می افتد            تعداد استفاده : 378
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:29

مدت : 01:29
کد: 40934
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
خداوند در قرآن می فرماید شما را مبعوث نمودیم برای روز جمع            تعداد استفاده : 387
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:20

مدت : 03:20
کد: 40933
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
انسان به چه دلیل به این دنیا آمده است            تعداد استفاده : 420
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:20

مدت : 03:20
کد: 40932
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
خداوند در حقیقت انسان همه کمالات را نهاده است            تعداد استفاده : 375
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:14

مدت : 02:14
کد: 40931
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
پروردگاری که انسان را با عقل و شعور و معرفت خلق مینماید            تعداد استفاده : 409
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 10:23

مدت : 10:23
کد: 40930
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
مثل کسانی که ایات خدا را تکذیب کردند            تعداد استفاده : 369
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:03

مدت : 05:03
کد: 40929
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
چرا برای انسان مرگ مقدر شده است            تعداد استفاده : 389
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 11:21

مدت : 11:21
کد: 40928
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
از کجا آمده ایم برای چه و به کجا خواهیم رفت            تعداد استفاده : 391
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:00

مدت : 01:00
کد: 40927
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
از هر عالمی شمه ای در انسان وجود دارد            تعداد استفاده : 367
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:27

مدت : 01:27
کد: 40926
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
مقدمه رسیدن به کمال تحصیل علم است            تعداد استفاده : 360
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:39

مدت : 02:39
کد: 40924
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کمال انسان در چیست...            تعداد استفاده : 355
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 06:41

مدت : 06:41
کد: 40923
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
در قیامت هر نفسی باخود میجنگد            تعداد استفاده : 367
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:33

مدت : 01:33
کد: 40922
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
توحید و صفات الهی            تعداد استفاده : 389
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:48:48

مدت : 00:48:48
کد: 40921
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,073,520,232