خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- صاحب اثر : حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی

حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی

حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی

   تعداد 452
99-12-03- سیری در نهج البلاغه ( خطبه ۱۹۲، خطبه قاصعه)            تعداد استفاده : 40
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113487
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-11-26 - سیره تربیتی حضرت امام هادی علیه‌السلام            تعداد استفاده : 37
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113482
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-11-19- سیری در نهج البلاغه ( خطبه ۱۹۲، خطبه قاصعه)            تعداد استفاده : 32
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113476
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-11-12- سیری در نهج البلاغه ( خطبه ۱۹۲، خطبه قاصعه)            تعداد استفاده : 36
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113470
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-11-05- سیری در نهج البلاغه ( خطبه ۱۹۲، خطبه قاصعه)            تعداد استفاده : 30
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113465
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-10-28- سیره تربیتی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها            تعداد استفاده : 30
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113459
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-10-21- سیره تربیتی حضرت فاطمه زهرا (س)            تعداد استفاده : 33
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113453
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-10-14- شرح خطبه ۱۹۲ نهج البلاغه ( خطبه قاصعه )            تعداد استفاده : 30
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113446
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-10-07- سیره تربیتی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها            تعداد استفاده : 13
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113440
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-09-30- شرح خطبه ۱۹۲ نهج البلاغه (خطبه قاصعه)            تعداد استفاده : 17
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113434
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-09-23- شرح خطبه ۱۹۲ نهج البلاغه ( خطبه قاصعه )            تعداد استفاده : 14
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113429
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-09-16- شرح خطبه ۱۹۲ نهج البلاغه ( خطبه قاصعه )            تعداد استفاده : 11
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113423
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-09-09- سیری در نهج البلاغه (خطبه 192 - خطبه قاصعه)            تعداد استفاده : 12
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113417
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-09-02- شرح خطبه های ۱۵۱ و ۱۹۲ و حکمت ۱۹۶ نهج البلاغه            تعداد استفاده : 10
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113411
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-08-25- وجود مقدس پیامبراکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) در نهج البلاغه            تعداد استفاده : 11
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113407
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-08-18 - شرح حکمت هایی از نهج‌البلاغه و نکاتی پیرامون رد مظالم            تعداد استفاده : 8
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113402
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-08-11 - وجود مقدس پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) در نهج البلاغه            تعداد استفاده : 9
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113396
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-08-04- سیره تربیتی امام حسن عسکری علیه السلام و پاسخ به پرسشهایی در مورد ردّ مظالم            تعداد استفاده : 9
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113390
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-07-27 - سیری در نهج‌البلاغه (شرح حکمت ۷۰ و توضیحاتی پیرامون رد مظالم)            تعداد استفاده : 25
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113384
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-07-20- سیری در نهج البلاغه            تعداد استفاده : 24
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113378
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-07-13-سيري در نهج‌البلاغه حکمت 32            تعداد استفاده : 20
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113372
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-07-06-سيري در نهج‌البلاغه خطبه ??            تعداد استفاده : 19
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113366
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-06-30-سيري در نهج‌البلاغه شرح خطبه ???            تعداد استفاده : 21
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113360
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-06-23-خطبه ي امام سجاد عليه السلام در شام            تعداد استفاده : 23
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113354
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-06-16-سيري در نهج‌البلاغه شرح خطبه ???            تعداد استفاده : 22
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113348
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-06-02-سير تاريخ از غدير تا عاشورا            تعداد استفاده : 8
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113339
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-05-26-سيري در نهج البلاغه، شرح خطبه 87            تعداد استفاده : 9
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113333
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-05-19-سيري در نهج البلاغه شرح خطبه 139 - حکمت 20            تعداد استفاده : 11
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113327
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-05-12-سيري در نهج البلاغه شرح خطبه 154            تعداد استفاده : 8
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113322
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-05-06-سيري در نهج البلاغه، شرح خطبه صد و چهل و چهار            تعداد استفاده : 8
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113318
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-04-30-سيري در نهج البلاغه، شرح حکمت صد و چهل و هفتم            تعداد استفاده : 7
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113313
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-04-23-پاسخ به پرسش هاي مخاطبان            تعداد استفاده : 7
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113308
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-04-16-سيري در نهج البلاغه، شرح حکمت چهارصد            تعداد استفاده : 6
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113303
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-04-09-سيري در نهج البلاغه شرح خطبه هفتاد و نه            تعداد استفاده : 6
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113298
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-04-02-سيري در نهج البلاغه شرح خطبه پنجاه و هفت            تعداد استفاده : 8
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113294
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-03-26-سيري در نهج البلاغه شرح خطبه صد و نود            تعداد استفاده : 26
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113289
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-03-19-سيري در نهج البلاغه            تعداد استفاده : 25
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113284
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-03-12-سيري در نهج البلاغه            تعداد استفاده : 22
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113279
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-02-29-سيري در نهج البلاغه، شرح خطبه ي ??            تعداد استفاده : 21
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113264
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-02-22-سيري در نهج البلاغه (شرح خطبه 77)            تعداد استفاده : 18
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113252
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-02-15-شخصيت ام المومنين ، حضرت خديجه کبري سلام الله عليها            تعداد استفاده : 11
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113235
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-02-07-سيري در نهج‌البلاغه، شرح خطبه 87            تعداد استفاده : 11
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113213
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-02-01-سيري در نهج البلاغه ، شرح خطبه 87            تعداد استفاده : 8
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113205
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-01-25-سيري در نهج‌البلاغه، شرح خطبه 87            تعداد استفاده : 11
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113199
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-01-18-سيري در نهج‌البلاغه، شرح خطبه 87            تعداد استفاده : 9
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113195
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-01-11-سيري در نهج‌البلاغه، شرح خطبه 86            تعداد استفاده : 18
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113189
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-01-04-سيري در نهج البلاغه (شرح خطبه 86)            تعداد استفاده : 20
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113183
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
98-12-19-سيري در نهج البلاغه (شرح خطبه83)            تعداد استفاده : 15
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113173
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
98-12-12-سيري در نهج البلاغه            تعداد استفاده : 15
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113168
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
98-12-05-سيري در نهج البلاغه(خطبه32 و50)            تعداد استفاده : 15
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113163
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
98-11-28-سيري در نهج البلاغه (خطبه 32)            تعداد استفاده : 18
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113158
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
98-11-21-سيري در نهج البلاغه (خطبه 45 و28)            تعداد استفاده : 14
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113153
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
98-11-14-شرح نهج البلاغه (جنگ جمل)            تعداد استفاده : 16
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113148
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
98-11-07-شرح نهج البلاغه (جنگ جمل)            تعداد استفاده : 10
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113143
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
98-10-30-شرح خطبه چهارم نهج البلاغه            تعداد استفاده : 8
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113138
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
98-10-23-شرح خطبه هفتم نهج البلاغه            تعداد استفاده : 9
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113133
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
98-10-17-ويژگي‌هاي مالک اشتر و سردار سليماني            تعداد استفاده : 9
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113129
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
98-10-09-شرح خطبه دوم نهج البلاغه            تعداد استفاده : 9
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113124
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
98-10-03-شرح خطبه دوم نهج البلاغه            تعداد استفاده : 7
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113120
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
98-09-26-شرح خطبه اول نهج البلاغه            تعداد استفاده : 7
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113115
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
98-09-19-شرح خطبه اول نهج البلاغه            تعداد استفاده : 5
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113110
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
98-09-12-شرح خطبه اول نهج البلاغه            تعداد استفاده : 8
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113105
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
98-09-05-شرح خطبه اول نهج البلاغه            تعداد استفاده : 8
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113100
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
98-08-28-شرح خطبه ??? نهج البلاغه و بيان اهميت مشورت با مردم            تعداد استفاده : 7
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113095
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
98-08-21-سيري درنهج البلاغه اميرالمومنين علي عليه السلام(خطبه141)            تعداد استفاده : 7
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113090
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
98-08-14-ابعاد گوناگون زندگاني امام حسن عسکري (ع)            تعداد استفاده : 15
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113085
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
98-07-30- سيري در نهج البلاغه اميرالمومنين علي عليه السلام (نامه سوم)            تعداد استفاده : 14
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113075
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
98-07-23-سيره اصحاب امام حسين عليه السلام            تعداد استفاده : 17
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113070
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
98-07-16-سيره اصحاب امام حسين عليه السلام            تعداد استفاده : 18
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113065
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
98-07-09-سيره اصحاب امام حسين عليه السلام            تعداد استفاده : 12
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113061
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
98-07-02-سيره امام سجاد عليه السلام            تعداد استفاده : 11
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113056
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
98-06-26- آشنايي با نهج البلاغه            تعداد استفاده : 17
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113051
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
98-06-12-آشنايي با نهج‌البلاغه            تعداد استفاده : 9
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113042
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
98-06-05-آشنايي با نهج البلاغه            تعداد استفاده : 9
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113037
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
98-05-29- فضايل اميرالمؤمنين علي(ع) در کتاب فضائل الصحابه احمد حنبل            تعداد استفاده : 12
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113032
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
98-05-22-آشنايي با نهج البلاغه            تعداد استفاده : 9
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113027
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
98-05-15-آشنايي خطبه 114 نهج البلاغه(حمد)            تعداد استفاده : 7
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113021
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
98-05-08-آشنايي با خطبه 114 نهج البلاغه            تعداد استفاده : 6
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113015
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
98-05-01- آشنايي خطبه پنجم نهج البلاغه            تعداد استفاده : 7
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113010
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
98-04-25-توجه ويژه ائمه اطهار به اصحاب وشيعيان            تعداد استفاده : 6
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113004
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
98-04-18-توجه ويژه امام رضا(ع) به اصحاب و شيعيان            تعداد استفاده : 7
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112998
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
98-04-11-توجه ويژه امام صادق(ع) به اصحاب و شيعيان            تعداد استفاده : 7
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112992
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
98-04-04-توجه ويژه امام صادق(ع) به اصحاب و شيعيان            تعداد استفاده : 15
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112987
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
98-03-28-سيري در نهج‌البلاغه اميرالمؤمنين علي(عليه‌السلام)- خطبه183            تعداد استفاده : 14
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112982
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
98-03-21-بررسي عقائد باطل وهابيت            تعداد استفاده : 15
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112977
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
98-02-10-سيره تربيتي اميرالمومنين علي عليه السلام در نهج البلاغه (حکمت ???)            تعداد استفاده : 8
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112943
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
98-02-03-سيره تربيتي اميرالمومنين علي عليه السلام در نهج البلاغه (حکمت ???)            تعداد استفاده : 9
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112938
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
98-01-27-سيره تربيتي قرآن در نهج البلاغه            تعداد استفاده : 9
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112933
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
98-01-20-سيره تربيتي قرآن در نهج البلاغه            تعداد استفاده : 7
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112928
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
98-01-06-شرح کلماتي از نهج‌البلاغه اميرالمؤمنين امام علي(عليه‌السلام)- خطبه209            تعداد استفاده : 6
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112918
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
97-12-28-آشنايي با ياران اميرالمومنين علي عليه السلام            تعداد استفاده : 5
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112915
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
97-11-30-سيره تربيتي اميرالمومنين علي عليه السلام در نهج البلاغه (خطبه ??، تشويق به اعمال خير)            تعداد استفاده : 5
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112901
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
97-11-23-بررسي آسيب هاي انقلاب در محضر نهج البلاغه            تعداد استفاده : 6
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112896
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
97-11-20-ويژه برنامه شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)            تعداد استفاده : 8
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112894
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
97-11-16-شرح فرازهايي از زيارتنامه حضرت فاطمه زهرا (س)            تعداد استفاده : 6
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112892
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
97-11-09-سيره تربيتي اميرالمومنين علي عليه السلام در نهج البلاغه (حکمت ???)            تعداد استفاده : 14
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112887
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
97-11-02-شرح خطبه حضرت زهرا(س)            تعداد استفاده : 15
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112882
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
97-10-25-احاديثي در مورد اهميت صله رحم (شرح حکمت 252 نهج البلاغه)            تعداد استفاده : 12
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112877
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
97-10-18-سيره تربيتي اميرالمومنين در نهج البلاغه- حکمت 252            تعداد استفاده : 11
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112872
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
97-10-11- بيان فلسفه و احکام خمس            تعداد استفاده : 14
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112867
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,799,211