خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- صاحب اثر : کربلایی مهدی رعنایی

کربلایی مهدی رعنایی

کربلایی مهدی رعنایی

   تعداد 8
اللهم الرزقنا کرب و بلا            تعداد استفاده : 618
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 3:47
توضیحات : سینه زنی در شهادت ارباب تشنه لب، امام حسین علیه السلام ؛ «ارباب من سید الشهداست» با مداحی «مهدی رعنایی» (3:47)

مدت : 3:47
کد: 4565
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
قتیل العبرات            تعداد استفاده : 532
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 3:54
توضیحات : سینه زنی در شهادت امام مظلوم، امام حسین علیه السلام ؛ «رد کردن گدا از آقامون بعیده» با مداحی «مهدی رعنایی» (3:54)

مدت : 3:54
کد: 4562
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
ای خدا چشام حرم ندیده            تعداد استفاده : 558
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 4:20
توضیحات : سینه زنی در شهادت سید و سرور شهیدان، امام حسین علیه السلام ؛ «ای خدا چشام حرم ندیده» با مداحی «مهدی رعنایی» (4:20)

مدت : 4:20
کد: 4557
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
نسیم کربلات آقا عطر بهشته            تعداد استفاده : 582
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 3:01
توضیحات : سینه زنی در شهادت امام حسین علیه السلام ؛ «امیری سالار زینب» با مداحی «مهدی رعنایی» (3:01)

مدت : 3:01
کد: 4551
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دارم میرم کرب و بلا بشم کبوتر حرم            تعداد استفاده : 696
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 4:26
توضیحات : عرض ارادت و ذکر توسل به محضر امام حسین علیه السلام ؛ «دارم میرم کرب و بلا بشم کبوتر حرم» با مداحی «مهدی رعنایی» (4:26)

مدت : 4:26
کد: 4545
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حسین غریب مادر            تعداد استفاده : 596
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 6:55
توضیحات : سینه زنی در شهادت امام حسین علیه السلام ؛ «ای ساربان آهسته ران کارام جانم می رود» با مداحی «مهدی رعنایی» (6:55)

مدت : 6:55
کد: 4242
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
یادش بخیر کرب و بلای جبهه ها            تعداد استفاده : 529
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 2:26
توضیحات : عرض ارادت به محضر امام حسین علیه السلام ؛ «یادش بخیر کرب و بلا» با مداحی «مهدی رعنایی» (2:26)

مدت : 2:26
کد: 4228
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
ارباب باوفا            تعداد استفاده : 565
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 4:34
توضیحات : سینه زنی در آرزوی زیارت حرم امام حسین علیه السلام ؛ «حسین غریب مادره» با مداحی «مهدی رعنایی» (4:34)

مدت : 4:34
کد: 4227
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,074,572,362