خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- صاحب اثر : استاد سید قاسم موسوی قهار

استاد سید قاسم موسوی قهار

استاد سید قاسم موسوی قهار

   تعداد 26
صلوات شعبانیه با صدای استاد موسوی قهار            تعداد استفاده : 8503
ادعیه
مناسبت : شعبان المعظم
زبان : عربی
موضوع : صلوات شعبانیه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:20
توضیحات : مفاتیح 96

مدت : 00:08:20
کد: 103802
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
صلوات شعبانیه با صدای استاد موسوی قهار (تصویری)            تعداد استفاده : 3798
ادعیه
مناسبت : شعبان المعظم
زبان : عربی
موضوع : صلوات شعبانیه
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:07:00
توضیحات : مفاتیح 96

مدت : 00:07:00
کد: 103796
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
سید قاسم موسوی قهار- قرائت فرازهائی از دعای ابوحمزه ثمالی در حضور رهبر معظم انقلاب 1393/04/08            تعداد استفاده : 3720
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:06:38
توضیحات : مفاتیح 96

مدت : 00:06:38
کد: 103723
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
صلوات شعبانیه-استاد موسوی قهار            تعداد استفاده : 2632
ادعیه
مناسبت : شعبان المعظم
زبان : عربی
موضوع : صلوات شعبانیه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:20
توضیحات : مفاتیح 96

مدت : 00:08:20
کد: 103627
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
موسوی قهار            تعداد استفاده : 3024
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:11:31
توضیحات : مفاتیح 96

مدت : 01:11:31
کد: 103542
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
موسوی قهار            تعداد استفاده : 2823
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:19:02
توضیحات : مفاتیح 96

مدت : 00:19:02
کد: 103533
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد موسوی قهار-دعای فرج و سلامتی امام زمان (عج)            تعداد استفاده : 11612
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : دعای سلامتی امام زمان عج - اللهم کن لولیک
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:01:32
توضیحات : مفاتیح 96

مدت : 00:01:32
کد: 103470
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دعای عرفه با نوای آقای موسوی قهار            تعداد استفاده : 2269
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:12:51
توضیحات : مفاتیح 96

مدت : 01:12:51
کد: 103403
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دعای سمات            تعداد استفاده : 2744
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : دعای سمات
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 15176
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دعای عهد            تعداد استفاده : 4413
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : دعای عهد
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 15175
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دعای جوشن کبیر            تعداد استفاده : 4189
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای جوشن کبیر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 15174
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دعای سحر            تعداد استفاده : 3101
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای سحر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 15173
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دعای روز جمعه            تعداد استفاده : 2090
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : دعاهای ایام هفته
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 14952
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دعای روز پنجشنبه            تعداد استفاده : 1704
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : دعاهای ایام هفته
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 14949
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دعای روز چهارشنبه            تعداد استفاده : 1620
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : دعاهای ایام هفته
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 14946
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دعای روز سه شنبه            تعداد استفاده : 1663
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : دعاهای ایام هفته
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 14943
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دعای روز دوشنبه            تعداد استفاده : 1601
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : دعاهای ایام هفته
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 14941
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دعای روز یکشنبه            تعداد استفاده : 1570
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : دعاهای ایام هفته
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 14938
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دعای روز شنبه            تعداد استفاده : 1636
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : دعاهای ایام هفته
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 14935
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دعای روز شنبه            تعداد استفاده : 1791
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : دعاهای ایام هفته
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 14934
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دعای یا من ارجوه لکل خیر            تعداد استفاده : 2132
ادعیه
مناسبت : رجب المرجب
زبان : عربی
موضوع : دعای «یا من ارجوه لکل خیر » ماه رجب
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 14924
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دعای جوشن کبیر            تعداد استفاده : 1830
مناجات با پروردگار- جل شانه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای جوشن کبیر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 14779
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دعای سحر            تعداد استفاده : 2080
مناجات با پروردگار- جل شانه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای سحر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 14771
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دعای عرفه /قسمت دوم            تعداد استفاده : 1545
ادعیه
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 14740
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دعای عرفه/ قسمت اول            تعداد استفاده : 1564
ادعیه
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 14739
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها            تعداد استفاده : 1439
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 6859
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,073,492,247