خدمات تلفن همراه

    مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام- صاحب اثر : حاج روح الله بهمنی- دسته : مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام

حاج روح الله بهمنی

حاج روح الله بهمنی

مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
   تعداد 478
مادر ببین جونم به لب اومده            تعداد استفاده : 1969
مناسبت : شوال
موضوع : امام صادق علیه السلام
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : مادر ببین جونم به لب اومده/ مادر چرا مدینه با ما بده/ تو این کوچه شبونه یه خونه رو سوزوندن/ من و با دست بسته رو خاکا می کشوندن ... سینه زنی شور با نوای روح الله بهمنی، شهادت امام صادق علیه السلام هیات الرضا تهران حسینیه امام کاظم علیه السلام .
مدت :
کد: 105611
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - سال 1394 - شهادت امام موسی کاظم علیه السلام - آبروی دوعالم (شور)            تعداد استفاده : 364
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام کاظم علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 09:48:00
توضیحات : ShahadateImamKazem9696
مدت : 09:48:00
کد: 104918
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - سال 1394 - شهادت امام موسی کاظم علیه السلام - مهلا مهلا زیر گلوتو کاشکی نمی بوسیدم (شور)            تعداد استفاده : 356
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام کاظم علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:02:00
توضیحات : ShahadateImamKazem9696
مدت : 02:02:00
کد: 104917
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - سال 1394 - شهادت امام موسی کاظم علیه السلام - سینه زنی هامو بزار کنار واسه شب اول قبر من (شور)            تعداد استفاده : 353
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام کاظم علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:28:00
توضیحات : ShahadateImamKazem9696
مدت : 01:28:00
کد: 104916
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - سال 1394 - شهادت امام موسی کاظم علیه السلام - حرم حرم قدم قدم (شور)            تعداد استفاده : 340
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام کاظم علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:48:00
توضیحات : ShahadateImamKazem9696
مدت : 03:48:00
کد: 104915
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - سال 1394 - شهادت امام موسی کاظم علیه السلام - منم و شور سینه زدن (شور)            تعداد استفاده : 360
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام کاظم علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 08:55:00
توضیحات : ShahadateImamKazem9696
مدت : 08:55:00
کد: 104914
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - سال 1394 - شهادت امام موسی کاظم علیه السلام - تو زنجیرم و دلخون (زمینه)            تعداد استفاده : 360
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام کاظم علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 07:52:00
توضیحات : ShahadateImamKazem9696
مدت : 07:52:00
کد: 104913
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - سال 1394 - شهادت امام موسی کاظم علیه السلام - روضه            تعداد استفاده : 268
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام کاظم علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 19:17:00
توضیحات : ShahadateImamKazem9696
مدت : 19:17:00
کد: 104912
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - سال 1394 - شهادت امام هادی علیه السلام - آبروی دو عالم (شور)            تعداد استفاده : 258
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام هادی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:00:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 03:00:00
کد: 104811
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - سال 1394 - شهادت امام هادی علیه السلام - مهلا مهلا، زیر گلوتو کاشکی نمی بوسیدم (شور)            تعداد استفاده : 263
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام هادی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:19:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 05:19:00
کد: 104810
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - سال 1394 - شهادت امام هادی علیه السلام - تو به دل ازم نگیر (شور)            تعداد استفاده : 240
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام هادی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:45:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 02:45:00
کد: 104809
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - سال 1394 - شهادت امام هادی علیه السلام - نوکر تو از خداشه راهی کرببلاشه (واحد)            تعداد استفاده : 263
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام هادی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:21:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 02:21:00
کد: 104808
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - سال 1394 - شهادت امام هادی علیه السلام - کاش برسه به گوش همه دنیا صدامون (واحد)            تعداد استفاده : 255
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام هادی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:55:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 05:55:00
کد: 104807
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - سال 1394 - شهادت امام هادی علیه السلام - می زنم اسمتو با گریه صدا (شور)            تعداد استفاده : 247
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام هادی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:43:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 02:43:00
کد: 104806
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - سال 1394 - شهادت امام هادی علیه السلام - سامرا می بینه چشمای ترش و (زمینه)            تعداد استفاده : 247
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام هادی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 07:14:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 07:14:00
کد: 104805
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - سال 1394 - شهادت امام هادی علیه السلام - بال کسی به اوج هوایت نمی رسد (روضه)            تعداد استفاده : 245
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام هادی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 17:43:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 17:43:00
کد: 104804
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - وفات حضرت معصومه (س) - سال 95- بهترین حس دنیا کربلا (شور)            تعداد استفاده : 315
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 07:51:00
توضیحات : HazratMasoome9696
مدت : 07:51:00
کد: 104362
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - وفات حضرت معصومه (س) - سال 95- السلام علی یا مصباح الهدی (واحد)            تعداد استفاده : 330
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:24:00
توضیحات : HazratMasoome9696
مدت : 05:24:00
کد: 104361
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - وفات حضرت معصومه (س) - سال 95- هرچی که از زهرا شنیده بودم دیدم (شور)            تعداد استفاده : 328
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:42:00
توضیحات : HazratMasoome9696
مدت : 04:42:00
کد: 104360
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - وفات حضرت معصومه (س) - سال 95- همه دنیامه کرب و بلا (واحد)            تعداد استفاده : 357
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 07:20:00
توضیحات : HazratMasoome9696
مدت : 07:20:00
کد: 104359
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - وفات حضرت معصومه (س) - سال 95- آخر شبی رسد که به جرم جنون عشق (شعرخوانی و تک)            تعداد استفاده : 324
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:02:00
توضیحات : HazratMasoome9696
مدت : 01:02:00
کد: 104358
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - وفات حضرت معصومه (س) - سال 95- بهترین حس دنیا (شور)            تعداد استفاده : 301
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:07:00
توضیحات : HazratMasoome9696
مدت : 05:07:00
کد: 104357
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - وفات حضرت معصومه (س) - سال 94 - مادر مادر چشمت روز بد نبینه (شور)            تعداد استفاده : 252
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:38:00
توضیحات : HazratMasoome9696
مدت : 03:38:00
کد: 104301
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - وفات حضرت معصومه (س) - سال 94 - به پرچم تو سوگند (واحد)            تعداد استفاده : 238
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:19:00
توضیحات : HazratMasoome9696
مدت : 05:19:00
کد: 104300
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - وفات حضرت معصومه (س) - سال 94 - به سرم شور کربلا دارم (واحد زیبا)            تعداد استفاده : 249
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:06:00
توضیحات : HazratMasoome9696
مدت : 04:06:00
کد: 104299
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - سال 1394 - وفات حضرت معصومه (س) - به سرم شور کربلا دارم (واحد و شور)            تعداد استفاده : 251
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 08:01:00
توضیحات : HazratMasoome9696
مدت : 08:01:00
کد: 104298
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج عبدالرضا هلالی و حاج روح الله بهمنی - سال 1394 - وفات حضرت معصومه (س) - روضه            تعداد استفاده : 217
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 08:53:00
توضیحات : HazratMasoome9696
مدت : 08:53:00
کد: 104297
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - سال 1394 - وفات حضرت معصومه (س) - هر جایی که رفتم بود حرف از دلبری تو (شور)            تعداد استفاده : 198
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 06:16:00
توضیحات : HazratMasoome9696
مدت : 06:16:00
کد: 104296
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - میلاد امام حسن عسکری علیه السلام 93 - تو این دنیا تنها پشت و پناهی (شور)            تعداد استفاده : 161
مناسبت : ربیع الاول
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:28
توضیحات : imamasqari96sh96
مدت : 00:03:28
کد: 103946
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - میلاد امام حسن عسکری علیه السلام 93 - آی آدما ارباب ما بنده نوازی می کنه (سرود)            تعداد استفاده : 147
مناسبت : ربیع الاول
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:51
توضیحات : imamasqari96sh96
مدت : 00:01:51
کد: 103945
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - میلاد امام حسن عسکری علیه السلام 93 - امشب عشقم کشیده سری به میخونه زنم (سرود)            تعداد استفاده : 138
مناسبت : ربیع الاول
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:06
توضیحات : imamasqari96sh96
مدت : 00:01:06
کد: 103944
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - میلاد امام حسن عسکری علیه السلام 93 - بنگر عجب تیغ افکند (سرود)            تعداد استفاده : 145
مناسبت : ربیع الاول
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:10
توضیحات : imamasqari96sh96
مدت : 00:01:10
کد: 103943
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - میلاد امام حسن عسکری علیه السلام 93 - به مولا علی مولا (سرود)            تعداد استفاده : 161
مناسبت : ربیع الاول
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:40
توضیحات : imamasqari96sh96
مدت : 00:02:40
کد: 103942
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - میلاد امام حسن عسکری علیه السلام 93 - ز جام علی به آسمان متصلم (سرود)            تعداد استفاده : 139
مناسبت : ربیع الاول
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:14
توضیحات : imamasqari96sh96
مدت : 00:05:14
کد: 103941
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - میلاد امام حسن عسکری علیه السلام 93 - مست شدم فتوکلت علی الله (سرود)            تعداد استفاده : 147
مناسبت : ربیع الاول
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:47:00
توضیحات : imamasqari96sh96
مدت : 00:47:00
کد: 103940
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - میلاد امام حسن عسکری علیه السلام 93 - به خدا گل پسرت تو همه دنیا تکه (سرود)            تعداد استفاده : 146
مناسبت : ربیع الاول
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:19
توضیحات : imamasqari96sh96
مدت : 00:06:19
کد: 103939
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - میلاد امام حسن عسکری علیه السلام 93 - شب گر رخ مهتاب نبیند سخت است (مدح)            تعداد استفاده : 133
مناسبت : ربیع الاول
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:13:08
توضیحات : imamasqari96sh96
مدت : 00:13:08
کد: 103938
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هر کجا رفتم بود حرف از دلبریه تو (شور)            تعداد استفاده : 176
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام کاظم علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:03:10
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:03:10
کد: 101590
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هر کسی تو را سلام کند به مقام تو احترام کند (زمینه،سال 95)            تعداد استفاده : 172
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام هادی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:06:28
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:06:28
کد: 101589
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نفسم زسینه بالا نمیاد (واحد)            تعداد استفاده : 150
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام کاظم علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:03:33
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:03:33
کد: 101582
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
میان این همه لشگر چو بی کسم دیدن (روضه،سال 95)            تعداد استفاده : 159
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام هادی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:10:26
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:10:26
کد: 101579
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
روضه امام هادی (علیه السلام) (روضه،سال 95)            تعداد استفاده : 153
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام هادی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:11:59
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:11:59
کد: 101350
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زینب به سر زنان سوی که میرود (شور،سال 95)            تعداد استفاده : 144
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام هادی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:03:51
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:03:51
کد: 101338
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دارو ندارم وقف عزاته  (شور)            تعداد استفاده : 151
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام کاظم علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:05:46
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:05:46
کد: 101299
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دارو ندارم وقف عزات (شور،سال 95)            تعداد استفاده : 129
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام هادی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:08:13
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:08:13
کد: 101298
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مادر مادر چشمت روز بد نبینه (شور)            تعداد استفاده : 137
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام کاظم علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:09:40
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:09:40
کد: 101157
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی و حاج حیدر خمسه - شب عاشورای محرم 95 - روضه و زمینه            تعداد استفاده : 215
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:11:03
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:11:03
کد: 101007
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج عبدالرضا هلالی و حاج روح الله بهمنی - وفات حضرت معصومه (س) - سال 95- ناحله الجسم یعنی (روضه حضرت زهرا (س))            تعداد استفاده : 185
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:27
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:03:27
کد: 100979
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - نوکر پدر تو پدر من (شور)            تعداد استفاده : 194
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:49
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:05:49
کد: 100941
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - عمری از کربلا نوشتم (شور)            تعداد استفاده : 191
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:31
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:05:31
کد: 100940
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - رقیه بغل گرفته زانوی غم (تک همراه با طبل)            تعداد استفاده : 201
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:51
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:02:51
کد: 100939
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - تو آسمونم نمونده (واحد)            تعداد استفاده : 188
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:59
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:03:59
کد: 100938
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - باید تا حالا میمردم (زمینه)            تعداد استفاده : 194
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:11:35
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:11:35
کد: 100937
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - السلام علی یا مصباح الهدی (تک)            تعداد استفاده : 198
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:31
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:06:31
کد: 100936
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - شب 29 محرم 95 - روضه حضرت رقیه (س)            تعداد استفاده : 194
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:11:38
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:11:38
کد: 100935
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - شب 29 محرم 95 - آسمون داره برای من گریه می کنه (زمینه)            تعداد استفاده : 179
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:55
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:06:55
کد: 100934
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - شب 28 محرم 95 - یه رویاست برام کربلا (واحد)            تعداد استفاده : 189
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:30
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:07:30
کد: 100933
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - شب 28 محرم 95 - حراره فی قلوبی (شور)            تعداد استفاده : 188
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:40
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:04:40
کد: 100932
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - شب 28 محرم 95 - بهترین حس دنیا (شور)            تعداد استفاده : 164
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:39
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:02:39
کد: 100931
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - شب 28 محرم 95 - ای که مرا خوانده ای (تک)            تعداد استفاده : 163
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:18
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:01:18
کد: 100930
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - وفات حضرت معصومه (س) - سال 95- همه دنیامه کرب و بلا (واحد)            تعداد استفاده : 165
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:20
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:07:20
کد: 100929
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - وفات حضرت معصومه (س) - سال 95- هرچی که از زهرا شنیده بودم دیدم (شور)            تعداد استفاده : 158
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:42
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:04:42
کد: 100928
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - وفات حضرت معصومه (س) - سال 95- بهترین حس دنیا کربلا (شور)            تعداد استفاده : 124
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:51
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:07:51
کد: 100927
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - وفات حضرت معصومه (س) - سال 95- بهترین حس دنیا (شور)            تعداد استفاده : 126
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:07
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:05:07
کد: 100926
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - وفات حضرت معصومه (س) - سال 95- السلام علی یا مصباح الهدی (واحد)            تعداد استفاده : 128
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:24
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:05:24
کد: 100925
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - وفات حضرت معصومه (س) - سال 95- آخر شبی رسد که به جرم جنون عشق (شعرخوانی و تک)            تعداد استفاده : 125
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:02
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:01:02
کد: 100924
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تو زنجیرم و دل خونه لحظه لحظه (زمینه)            تعداد استفاده : 114
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام کاظم علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:03:38
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:03:38
کد: 100667
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تا آخرین نفس من عاشقتم حسین (واحد)            تعداد استفاده : 106
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام کاظم علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:05:46
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:05:46
کد: 100665
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
به سرم شور کربلا دارم (واحد)            تعداد استفاده : 107
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام کاظم علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:04:24
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:04:24
کد: 100661
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - وفات حضرت معصومه (س) - سال 94 - مادر مادر چشمت روز بد نبینه (شور)            تعداد استفاده : 125
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:38
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:03:38
کد: 100448
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - وفات حضرت معصومه (س) - سال 94 - به سرم شور کربلا دارم (واحد زیبا)            تعداد استفاده : 122
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:06
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:04:06
کد: 100447
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - وفات حضرت معصومه (س) - سال 94 - به پرچم تو سوگند (واحد)            تعداد استفاده : 120
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:19
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:05:19
کد: 100446
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - سال 1394 - وفات حضرت معصومه (س) - هر جایی که رفتم بود حرف از دلبری تو (شور)            تعداد استفاده : 115
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:16
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:06:16
کد: 100424
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - سال 1394 - وفات حضرت معصومه (س) - به سرم شور کربلا دارم (واحد و شور)            تعداد استفاده : 145
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:01
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:08:01
کد: 100423
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - سال 1394 - شهادت امام رضا علیه السلام - هر جایی که رفتم بود حرف از دلبری تو (شور)            تعداد استفاده : 121
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:30
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:05:30
کد: 100422
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - سال 1394 - شهادت امام رضا علیه السلام - من مست مست ذکر حسین جان زینبم (تک)            تعداد استفاده : 108
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:36
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:02:36
کد: 100421
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - سال 1394 - شهادت امام رضا علیه السلام - محرم صفر زود گذشت (زمینه)            تعداد استفاده : 110
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:10:33
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:10:33
کد: 100420
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - سال 1394 - شهادت امام رضا علیه السلام - روضه            تعداد استفاده : 96
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:20:34
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:20:34
کد: 100419
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - سال 1394 - شهادت امام رضا علیه السلام - دلم خوشه کنارم امام رضا رو دارم (واحد)            تعداد استفاده : 105
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:40
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:06:40
کد: 100418
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج عبدالرضا هلالی و حاج روح الله بهمنی - سال 1394 - وفات حضرت معصومه (س) - روضه            تعداد استفاده : 128
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:53
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:08:53
کد: 100411
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سایه بالا سر خواهر برادر (روضه، جدید)            تعداد استفاده : 94
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:21:11
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:21:11
کد: 99733
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شکستم از داغ دوری (واحد، جدید)            تعداد استفاده : 96
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:05:21
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:05:21
کد: 99627
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - اربعین 93 - نوکر تو از خداشه (واحد)            تعداد استفاده : 111
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : اربعین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:09
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:08:09
کد: 99487
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - اربعین 93 - روضه            تعداد استفاده : 106
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : اربعین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:11:42
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:11:42
کد: 99486
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - اربعین 93 - بارون اشک من (شور)            تعداد استفاده : 95
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : اربعین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:01
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:04:01
کد: 99485
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - اربعین 93 - اومدم من از اسارت (زمینه)            تعداد استفاده : 90
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : اربعین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:12:10
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:12:10
کد: 99484
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - شب ۲۹ صفر ۹۳ - هر جایی که اسم کریمه (زمینه)            تعداد استفاده : 82
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:18
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:09:18
کد: 99483
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - شب ۲۹ صفر ۹۳ - گرد حرم دویده ام (تک)            تعداد استفاده : 71
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:27:00
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:27:00
کد: 99482
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - شب ۲۹ صفر ۹۳ - روضه            تعداد استفاده : 81
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:21:24
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:21:24
کد: 99481
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - شب ۲۹ صفر ۹۳ - راحت شدم دیگه آخر (شور)            تعداد استفاده : 84
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:03
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:05:03
کد: 99480
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - شب ۲۹ صفر ۹۳ - دلم حسین عاشق دلبریته (شور)            تعداد استفاده : 71
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:00
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:04:00
کد: 99479
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - شب ۲۹ صفر ۹۳ - بعد صد سال اگر از سر قبرم گذری (تک)            تعداد استفاده : 65
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:49:00
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:49:00
کد: 99478
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - شب 28 صفر 93 - یه عمره خسته از مدینه ام (شور)            تعداد استفاده : 73
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:38
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:04:38
کد: 99477
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - شب 28 صفر 93 - نوکریم و سرفرازیم (واحد)            تعداد استفاده : 80
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:33
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:06:33
کد: 99476
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - شب 28 صفر 93 - من اسیر کرم گل پسر فاطمه ام (واحد)            تعداد استفاده : 68
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:23
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:01:23
کد: 99475
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - شب 28 صفر 93 - شور و شعرخوانی            تعداد استفاده : 55
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:42:00
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:42:00
کد: 99474
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - شب 28 صفر 93 - روضه            تعداد استفاده : 61
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:16:17
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:16:17
کد: 99473
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - شب 28 صفر 93 - دارم می رم از مدینه (زمینه)            تعداد استفاده : 59
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:18
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:05:18
کد: 99472
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - شب 28 صفر 93 - حرم حرم ، قدم قدم (شور)            تعداد استفاده : 59
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:10
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:06:10
کد: 99471
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنی - شب 28 صفر 93 - اربابم اربابم (شور)            تعداد استفاده : 70
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:47
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:06:47
کد: 99470
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,011,653,243