خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- صاحب اثر : حاج احمد بالایی

حاج احمد بالایی

حاج احمد بالایی

   تعداد 10
یارالی قارداشینی            تعداد استفاده : 2933
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت ابوالفضل ع
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 5:47
توضیحات : روضه شهادت حضرت ابالفضل علیه السلام با نوای «احمد بالایی»؛ «یارالی قارداشینی اوز مقتلینده قویدی امام، دوروب ایاقه گوز یاشلی ایتدی عزم خیام» (5:47)

مدت : 5:47
کد: 5300
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
سرور آزادگان            تعداد استفاده : 1169
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 3:41
توضیحات : سینه زنی در شهادت امام حسین علیه السلام ؛ با مداحی احمد بالایی (3:41)

مدت : 3:41
کد: 4018
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
یارالی حسین            تعداد استفاده : 1253
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 2:44
توضیحات : روضه شهادت امام حسین علیه السلام ؛ با نوای مداح اهل بیت «احمد بالایی» (2:44)

مدت : 2:44
کد: 4017
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
قربانی شش ماهه            تعداد استفاده : 3221
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت علی اصغر ع
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 4:14
توضیحات : روضه زبانحال حضرت رباب بعد از شهادت طفل شش ماهه؛ با مداحی «احمد بالایی» (4:14)

مدت : 4:14
کد: 4015
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
سیدی حسین            تعداد استفاده : 1697
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت ابوالفضل ع
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 7:13
توضیحات : روضه استمداد حضرت ابالفضل علیه السلام از امام حسین علیه السلام ؛ با مداحی «احمد بالایی» (7:13)

مدت : 7:13
کد: 4014
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
ای وای برادرم            تعداد استفاده : 1526
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت ابوالفضل ع
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 4:57
توضیحات : روضه زبانحال امام حسین علیه السلام در کنار حضرت ابالفضل علیه السلام ؛ با نوای «احمد بالایی» (4:57)

مدت : 4:57
کد: 4013
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
مصیبت کوفه            تعداد استفاده : 2012
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 11:07
توضیحات : روضه ورود کاروان اهل بیت به شهر کوفه؛ با مداحی «احمد بالایی» (11:07)

مدت : 11:07
کد: 4012
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
تشنه لب حسین            تعداد استفاده : 1277
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 04:17
توضیحات : زبانحال جانسوز حضرت زینب کبری سلام الله علیها بعد از شهادت سیدالشهداء با صدای حاج احمد بالائی به زبان آذری (04:17)

مدت : 04:17
کد: 3452
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
ای وای ابالفضل            تعداد استفاده : 2244
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت ابوالفضل ع
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 7:10
توضیحات : سینه زنی شهادت حضرت ابالفضل علیه السلام با صدای «احمد بالایی» (7:10)

مدت : 7:10
کد: 3242
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
امان از اسارت            تعداد استفاده : 986
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 1:41
توضیحات : مصیبت اهل بیت امام حسین علیه السلام در شهر کوفه؛ با مداحی «احمد بالایی» (1:41)

مدت : 1:41
کد: 2762
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,824,058