خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- صاحب اثر : محمد گلریز

 محمد گلریز

محمد گلریز

   تعداد 3
هر دست که دادند..            تعداد استفاده : 1598
مناجات با پروردگار- جل شانه
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 12:25
توضیحات : آواز «هر دست که دادند همان دست گرفتند- هر نکته که گفتند همان نکته شنیدند» با صدای محمد گلریز (12:25)

مدت : 12:25
کد: 6257
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
بازا بازا هــر آنــچـه هسـتـی بــازا            تعداد استفاده : 869
مناجات با پروردگار- جل شانه
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 4:50
توضیحات : مناجات با خدا با صدای محمد گلریز « بازا بازا هــر آنــچـه هسـتـی بــازا -گر کــافر و گـبر و بـت پـرستی بازا» (4:50)

مدت : 4:50
کد: 6256
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
مردان خدا            تعداد استفاده : 862
مناجات با پروردگار- جل شانه
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 12:27
توضیحات : نوای زیبای "مردان خدا پرده ی پندار دریدند یعنی همه جا غیر خدا یار ندیدند" با صدای محمد گلریز (12:27)

مدت : 12:27
کد: 6252
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,074,586,033