خدمات تلفن همراه

    مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام- صاحب اثر : حاج محمد کمیل- دسته : مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام

حاج محمد کمیل

حاج محمد کمیل

مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
   تعداد 55
حاج محمد کمیل - سال 1394 - شهادت امام صادق علیه السلام - مظلوم وا اماما مظلوم وا اماما (واحد)            تعداد استفاده : 411
مناسبت : شوال
موضوع : امام صادق علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:27
توضیحات : ImamSadiq96
مدت : 00:07:27
کد: 96919
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد کمیل - سال 1394 - شهادت امام صادق علیه السلام - لیلایی انا مجنون انت مولا و اناالعبد (شور)            تعداد استفاده : 360
مناسبت : شوال
موضوع : امام صادق علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:30
توضیحات : ImamSadiq96
مدت : 00:06:30
کد: 96918
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بین نماز بودم و این را  (سال 94،جدید)            تعداد استفاده : 348
مناسبت : شوال
موضوع : امام صادق علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:07:27
توضیحات : ImamSadiq96
مدت : 00:07:27
کد: 96917
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
من بمیرم دخترت می دید (شور شب شهادت-95)            تعداد استفاده : 381
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:01:46
توضیحات : HazratZeinab96
مدت : 00:01:46
کد: 93875
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عمه جان زینب (س) (شور شب شهادت-95)            تعداد استفاده : 355
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:03:00
توضیحات : HazratZeinab96
مدت : 00:03:00
کد: 93870
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیر زن مثل تو دیگر نمی آید دنیا (واحد شب شهادت-95)            تعداد استفاده : 350
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:05:40
توضیحات : HazratZeinab96
مدت : 00:05:40
کد: 93867
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زمین گیرم چه غریبونه من میمیرم (زمینه شب شهادت-95)            تعداد استفاده : 362
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:07:27
توضیحات : HazratZeinab96
مدت : 00:07:27
کد: 93841
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
روضه حضرت زینب سلام الله علیها            تعداد استفاده : 360
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:13:21
توضیحات : HazratZeinab96
مدت : 00:13:21
کد: 93834
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بر زمین دوخت جای پایش را (واحد شب شهادت-95)            تعداد استفاده : 372
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:02:21
توضیحات : HazratZeinab96
مدت : 00:02:21
کد: 93772
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کی این همه مجنون داره (شور)            تعداد استفاده : 169
مناسبت : ایام فاطمیه
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 01:30
توضیحات : فاطمیه سال 94
مدت : 01:30
کد: 91891
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلا داری نینوا داری (شور)            تعداد استفاده : 186
مناسبت : ایام فاطمیه
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 02:20
توضیحات : فاطمیه سال 94
مدت : 02:20
کد: 91852
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
وقتی می میرم  (شور)            تعداد استفاده : 176
مناسبت : ایام فاطمیه
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 01:57
توضیحات : فاطمیه سال 94
مدت : 01:57
کد: 91843
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
وقت افتادن او ایل وتباری افتاد (روضه)            تعداد استفاده : 183
مناسبت : ایام فاطمیه
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 03:40
توضیحات : فاطمیه سال 94
مدت : 03:40
کد: 91840
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نرو نمیشه دیگه پیش من برگردی (شور)            تعداد استفاده : 187
مناسبت : ایام فاطمیه
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 02:14
توضیحات : فاطمیه سال 94
مدت : 02:14
کد: 91806
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نبضم برات میزنه (شور)            تعداد استفاده : 180
مناسبت : ایام فاطمیه
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 08:10
توضیحات : فاطمیه سال 94
مدت : 08:10
کد: 91797
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مادرت واسطه با شد همه را میبخشد (روضه)            تعداد استفاده : 192
مناسبت : ایام فاطمیه
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 14:13
توضیحات : فاطمیه سال 94
مدت : 14:13
کد: 91731
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مادرانه منو هر لحظه دعا میکنی (شور)            تعداد استفاده : 180
مناسبت : ایام فاطمیه
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 11:56
توضیحات : فاطمیه سال 94
مدت : 11:56
کد: 91730
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مادر یازهرا (واحد)            تعداد استفاده : 191
مناسبت : ایام فاطمیه
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 08:10
توضیحات : فاطمیه سال 94
مدت : 08:10
کد: 91729
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصه قصه آتیش نیست (شور)            تعداد استفاده : 176
مناسبت : ایام فاطمیه
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 06:14
توضیحات : فاطمیه سال 94
مدت : 06:14
کد: 91714
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عمری گدای شام و سحر های این دریم (واحد)            تعداد استفاده : 184
مناسبت : ایام فاطمیه
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 09:16
توضیحات : فاطمیه سال 94
مدت : 09:16
کد: 91700
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شور،ذکر (روضه)            تعداد استفاده : 188
مناسبت : ایام فاطمیه
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:43
توضیحات : فاطمیه سال 94
مدت : 00:43
کد: 91684
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شکر الله تو مادرمی (شور)            تعداد استفاده : 183
مناسبت : ایام فاطمیه
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 07:55
توضیحات : فاطمیه سال 94
مدت : 07:55
کد: 91682
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیر سرخ عربستان (تک)            تعداد استفاده : 186
مناسبت : ایام فاطمیه
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 01:21
توضیحات : فاطمیه سال 94
مدت : 01:21
کد: 91681
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
روضه حضرت زهرا سلام الله علیها            تعداد استفاده : 174
مناسبت : ایام فاطمیه
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 16:30
توضیحات : فاطمیه سال 94
مدت : 16:30
کد: 91559
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
روضه حضرت زهرا سلام الله علیها            تعداد استفاده : 211
مناسبت : ایام فاطمیه
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 08:15
توضیحات : فاطمیه سال 94
مدت : 08:15
کد: 91558
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سینه میزنم برای مادرم (زمینه)            تعداد استفاده : 169
مناسبت : ایام فاطمیه
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 06:25
توضیحات : فاطمیه سال 94
مدت : 06:25
کد: 91368
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
پشت در بی سپر در خطر یه مادر (زمینه)            تعداد استفاده : 169
مناسبت : ایام فاطمیه
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 07:06
توضیحات : فاطمیه سال 94
مدت : 07:06
کد: 90919
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بیعت نمی کنیم اگر بسته دستمان (واحد)            تعداد استفاده : 174
مناسبت : ایام فاطمیه
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 07:13
توضیحات : فاطمیه سال 94
مدت : 07:13
کد: 90916
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بروح به دم لبیک یاحسین (شور،تک)            تعداد استفاده : 172
مناسبت : ایام فاطمیه
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 03:20
توضیحات : فاطمیه سال 94
مدت : 03:20
کد: 90858
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
باشه قرارمون عصر عاشورا گودال (شور)            تعداد استفاده : 167
مناسبت : ایام فاطمیه
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 01:32
توضیحات : فاطمیه سال 94
مدت : 01:32
کد: 90827
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بانوی مجلله نور دل حیدره (شور)            تعداد استفاده : 168
مناسبت : ایام فاطمیه
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 03:41
توضیحات : فاطمیه سال 94
مدت : 03:41
کد: 90826
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
این حسین مرا که  (شور)            تعداد استفاده : 171
مناسبت : ایام فاطمیه
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 08:13
توضیحات : فاطمیه سال 94
مدت : 08:13
کد: 90812
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 ای عشق من به فاطمه تو نور عینی (شور)            تعداد استفاده : 162
مناسبت : ایام فاطمیه
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 06:10
توضیحات : فاطمیه سال 94
مدت : 06:10
کد: 90752
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فاطمه سرداره حیدر کراره (شور/جدید)            تعداد استفاده : 199
مناسبت : ایام فاطمیه
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 04:34
توضیحات : فاطمیه سال 92
مدت : 04:34
کد: 89976
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
روضه حضرت زهرا (س) (روضه/جدید)            تعداد استفاده : 87
مناسبت : ایام فاطمیه
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 05:38
توضیحات : فاطمیه سال 92
مدت : 05:38
کد: 89887
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بین روضه میشود حس الحضور فاطمه (واحد/جدید)            تعداد استفاده : 86
مناسبت : ایام فاطمیه
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 03:24
توضیحات : فاطمیه سال 92
مدت : 03:24
کد: 89545
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آهای مدینه وقتی که میون (زمینه/جدید)            تعداد استفاده : 88
مناسبت : ایام فاطمیه
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 02:37
توضیحات : فاطمیه سال 92
مدت : 02:37
کد: 89499
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شب دوم محرم 95: روضه آخر            تعداد استفاده : 112
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : چادر خاکی
توضیحات : هیئت مکتب المهدی (عج)
مدت :
کد: 54206
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شب دوم محرم 95: نوحو علی الحسین علیه السلام - شور            تعداد استفاده : 122
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : چادر خاکی
توضیحات : هیئت مکتب المهدی (عج)
مدت :
کد: 54205
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
من کجا روضه ات کجا - شور            تعداد استفاده : 103
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : چادر خاکی
توضیحات : هیئت مکتب المهدی (عج)
مدت :
کد: 54204
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شب دوم محرم 95: باذن رحمان - سه ضرب            تعداد استفاده : 104
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : چادر خاکی
توضیحات : هیئت مکتب المهدی (عج)
مدت :
کد: 54203
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شب دوم محرم 95: ارباب بی نظیرم - شور            تعداد استفاده : 118
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : چادر خاکی
توضیحات : هیئت مکتب المهدی (عج)
مدت :
کد: 54202
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شب دوم محرم 95: کشته بین دو نهر آب - زمینه            تعداد استفاده : 111
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : چادر خاکی
توضیحات : هیئت مکتب المهدی (عج)
مدت :
کد: 54201
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شب دوم محرم 95:فریاد فریاد فریاد یا محمدا - شور            تعداد استفاده : 106
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : چادر خاکی
توضیحات : هیئت مکتب المهدی (عج)
مدت :
کد: 54200
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شب دوم محرم 95: رسیدیم باز به صحرای غمت آقا - زمینه            تعداد استفاده : 119
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : چادر خاکی
توضیحات : هیئت مکتب المهدی (عج)
مدت :
کد: 54199
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شب دوم محرم 95: روضه            تعداد استفاده : 119
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : چادر خاکی
توضیحات : هیئت مکتب المهدی (عج)
مدت :
کد: 54198
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شب اول محرم 95: مدال نوکریم ازون اول - شور            تعداد استفاده : 103
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : چادر خاکی
توضیحات : هیئت مکتب المهدی (عج)
مدت :
کد: 54136
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شب اول محرم 95: باذن الله باذن رحمان - تک            تعداد استفاده : 129
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : چادر خاکی
توضیحات : هیئت مکتب المهدی (عج)
مدت :
کد: 54135
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شب اول محرم 95: اول ماه سپردم گره ها را به حسین علیه السلام - واحد            تعداد استفاده : 112
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : چادر خاکی
توضیحات : هیئت مکتب المهدی (عج)
مدت :
کد: 54134
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شب اول محرم 95: ببین آسمونا برات خون می باره - زمینه            تعداد استفاده : 126
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : چادر خاکی
توضیحات : هیئت مکتب المهدی (عج)
مدت :
کد: 54133
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شب اول محرم 95: کشته بین دو نهر آب - زمینه            تعداد استفاده : 130
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : چادر خاکی
توضیحات : هیئت مکتب المهدی (عج)
مدت :
کد: 54132
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شب اول محرم 95: روضه            تعداد استفاده : 147
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : چادر خاکی
توضیحات : هیئت مکتب المهدی (عج)
مدت :
کد: 54131
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خیری از دنیا ندیدی/ همراه عبدالرضا هلالی            تعداد استفاده : 152
مناسبت : ایام فاطمیه
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
توضیحات : شب اول
مدت :
کد: 13809
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
واویلا علیک المظلوم            تعداد استفاده : 192
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : امام باقر علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 13:05
توضیحات : سینه زنی «چشم انتظار رسیده عمرم به احتضار، قاتل من زهر و سم نبود، قاتل جون من نیزه سوار» با مداحی «محمد کمیل» در شب شهادت امام محمدباقر علیه السلام سال 1390(13:05)
مدت : 13:05
کد: 4815
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بس که ستم کشیده ام            تعداد استفاده : 186
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : امام باقر علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 9:56
توضیحات : مراسم سینه زنی در شهادت امام محمدباقر علیه السلام با صدای «محمد کمیل»؛ «ز بی وفایی فلک غمینه روزگار من، لحظه به لحظه می چکد اشک روان زدیده ام» (9:56)
مدت : 9:56
کد: 2595
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,011,634,863