خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- صاحب اثر : حاج محمد رضا بذری

حاج محمد رضا بذری

حاج محمد رضا بذری

   تعداد 1078
میرسه هر صباح از سماء این نوا (سرود جدید)            تعداد استفاده : 837
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:03:58
توضیحات : VeladateImamReza972

مدت : 00:03:58
کد: 106060
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شبِ عشق و شادیه (سرود جدید)            تعداد استفاده : 773
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:03:06
توضیحات : VeladateImamReza972

مدت : 00:03:06
کد: 106059
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شب بود و شور بود و سلامِ فرشته ها (مدیحه سرایی)            تعداد استفاده : 769
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:06:03
توضیحات : VeladateImamReza972

مدت : 00:06:03
کد: 106058
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شهِ امام رضایِ دور (سرود)            تعداد استفاده : 772
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:04:41
توضیحات : VeladateImamReza972

مدت : 00:04:41
کد: 106057
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
من مسلمانِ سلامی که علیکم (سرود شور)            تعداد استفاده : 706
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:05:19
توضیحات : VeladateImamReza972

مدت : 00:05:19
کد: 106056
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - ولادت امام رضا (ع) - سال 96 - من از اون لحظه که توی صحن تو ایستادم (مدح)            تعداد استفاده : 707
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:47:00
توضیحات : VeladateImamReza971

مدت : 04:47:00
کد: 105900
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - ولادت امام رضا (ع) - سال 96 - نمیشه بی می عشقش دیوونه بود (سرود جدید)            تعداد استفاده : 677
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:58:00
توضیحات : VeladateImamReza971

مدت : 03:58:00
کد: 105899
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - ولادت امام رضا (ع) - سال 96 - دل ها رو آب جارو کنید (سرود جدید)            تعداد استفاده : 692
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:49:00
توضیحات : VeladateImamReza971

مدت : 05:49:00
کد: 105898
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - ولادت امام رضا (ع) - سال 96 - تشنه بودیم که باران نجف را دیدیم (مدح)            تعداد استفاده : 674
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 10:23:00
توضیحات : VeladateImamReza971

مدت : 10:23:00
کد: 105897
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی جبار بذری - سال 1395 - میلاد امام رضا علیه السلام - کسی دیگه نمیرسه به گردِ پات ابداً (شور)            تعداد استفاده : 691
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:05:00
توضیحات : VeladateImamReza971

مدت : 03:05:00
کد: 105861
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی جبار بذری - سال 1395 - میلاد امام رضا علیه السلام - داره میریزه گلِ که از آسمون داره میریزه (سرود)            تعداد استفاده : 692
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:04:00
توضیحات : VeladateImamReza971

مدت : 03:04:00
کد: 105860
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی جبار بذری - سال 1395 - میلاد امام رضا علیه السلام - لذت اشک به باریدن وقتِ سحر است (مدح)            تعداد استفاده : 678
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:13:00
توضیحات : VeladateImamReza971

مدت : 03:13:00
کد: 105859
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - سال 1395 - میلاد امام رضا علیه السلام - میرسه هر صباح از سماء این نوا (سرود)            تعداد استفاده : 674
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:58:00
توضیحات : VeladateImamReza971

مدت : 03:58:00
کد: 105858
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی جبار بذری - سال 1395 - میلاد امام رضا علیه السلام - ای ساقیِ کوثرعلی حیدر (شور)            تعداد استفاده : 662
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 06:08:00
توضیحات : VeladateImamReza971

مدت : 06:08:00
کد: 105857
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - سال 1395 - میلاد امام رضا علیه السلام - شبِ عشق و شادیه (سرود)            تعداد استفاده : 665
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:06:00
توضیحات : VeladateImamReza971

مدت : 03:06:00
کد: 105856
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - سال 1395 - میلاد امام رضا علیه السلام - شب بود و شور بود و سلامِ فرشته ها (مدح)            تعداد استفاده : 676
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 06:03:00
توضیحات : VeladateImamReza971

مدت : 06:03:00
کد: 105855
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - سال 1395 - میلاد امام رضا علیه السلام - من مسلمانِ سلامی که علیکم با علیست (شور)            تعداد استفاده : 642
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:19:00
توضیحات : VeladateImamReza971

مدت : 05:19:00
کد: 105854
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - سال 1395 - میلاد امام رضا علیه السلام - شهِ امام رضایِ دور (شور)            تعداد استفاده : 643
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:41:00
توضیحات : VeladateImamReza971

مدت : 04:41:00
کد: 105853
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - سال 1395 - ولادت امام باقر علیه السلام - سفره دار کرمی، سایه ی سرمی (شور)            تعداد استفاده : 779
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام باقر علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:21:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696

مدت : 01:21:00
کد: 104765
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - سال 1395 - ولادت امام باقر علیه السلام - گل به دامن رسیده، وقت خوندن رسیده (سرود)            تعداد استفاده : 734
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام باقر علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 07:54:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696

مدت : 07:54:00
کد: 104762
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - سال 1395 - ولادت امام باقر علیه السلام - مناجات            تعداد استفاده : 713
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام باقر علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 11:37:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696

مدت : 11:37:00
کد: 104760
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - میلاد امام محمد باقر علیه السلام سال 94 - ماه رجب سلام که ماه محمدی (مدح)            تعداد استفاده : 707
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام باقر علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 08:48:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696

مدت : 08:48:00
کد: 104740
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - میلاد امام محمد باقر علیه السلام سال 94 - این دل بی سر و سامون (سرود)            تعداد استفاده : 729
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام باقر علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 06:31:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696

مدت : 06:31:00
کد: 104739
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - میلاد امام محمد باقر علیه السلام سال 94 - صلح و دعوای زرگری ، هرگز (مدح)            تعداد استفاده : 683
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام باقر علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:05:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696

مدت : 02:05:00
کد: 104738
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - میلاد امام محمد باقر علیه السلام سال 94 - علی علی ای علی بن ابی الطالب ما (شور)            تعداد استفاده : 699
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام باقر علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:08:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696

مدت : 02:08:00
کد: 104737
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - میلاد امام محمد باقر علیه السلام سال 94 - تو که باشی ، دلم دیگه نمیلرزه (شعر پایانی)            تعداد استفاده : 547
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام باقر علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 07:11:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696

مدت : 07:11:00
کد: 104736
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - بسم رب الشهدا (شور جدید شهدایی)            تعداد استفاده : 637
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : جمادی الثانی
موضوع : حضرت ام البنین س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:50:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696

مدت : 04:50:00
کد: 104608
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - به زیر این علم محاله (شور جدید)            تعداد استفاده : 629
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : جمادی الثانی
موضوع : حضرت ام البنین س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:26:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696

مدت : 05:26:00
کد: 104607
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - خون گریه می کنم (شور زیبا)            تعداد استفاده : 615
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : جمادی الثانی
موضوع : حضرت ام البنین س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:27:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696

مدت : 03:27:00
کد: 104606
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - دم غروب کربلا سر تو شد ز تن جدا (شور جدید)            تعداد استفاده : 641
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : جمادی الثانی
موضوع : حضرت ام البنین س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:22:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696

مدت : 02:22:00
کد: 104605
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - گفتن ندارد نشسته کنج بقیع (شور جدید)            تعداد استفاده : 638
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : جمادی الثانی
موضوع : حضرت ام البنین س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:56:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696

مدت : 04:56:00
کد: 104604
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - دلش گرفته پر درده (زمینه جدید)            تعداد استفاده : 632
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : جمادی الثانی
موضوع : حضرت ام البنین س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:16:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696

مدت : 05:16:00
کد: 104603
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - روضه حضرت ام البنین (س)            تعداد استفاده : 629
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : جمادی الثانی
موضوع : حضرت ام البنین س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 21:13:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696

مدت : 21:13:00
کد: 104602
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - سال 1395 - میلاد حضرت زینب (س) - لیلای منی مجنون تو ام (شعر خوانی)            تعداد استفاده : 595
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : جمادی الاول
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 09:50:00
توضیحات : HazrateZeinabVeladat96

مدت : 09:50:00
کد: 104482
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - سال 1395 - میلاد حضرت زینب (س) - دختر و دل از بابا می بره (سرود جدید)            تعداد استفاده : 571
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : جمادی الاول
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 07:13:00
توضیحات : HazrateZeinabVeladat96

مدت : 07:13:00
کد: 104481
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - سال 1395 - میلاد حضرت زینب (س) - از غلام خانه اش مولا اگر یادی کند (مدح)            تعداد استفاده : 571
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : جمادی الاول
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 13:45:00
توضیحات : HazrateZeinabVeladat96

مدت : 13:45:00
کد: 104480
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - ولادت حضرت زینب سلام الله سال 93 - خنده رو لبه پیغمبره (سرود)            تعداد استفاده : 540
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : جمادی الاول
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 12:26:00
توضیحات : HazrateZeinabVeladat96

مدت : 12:26:00
کد: 104415
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - ولادت حضرت زینب سلام الله سال 93 - تا که افتاد به این کوچه گذارش محتاج (مدح)            تعداد استفاده : 525
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : جمادی الاول
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 09:41:00
توضیحات : HazrateZeinabVeladat96

مدت : 09:41:00
کد: 104414
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - ولادت حضرت زینب (س) - حسین و منی و انا من حسین (شور)            تعداد استفاده : 532
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : جمادی الاول
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:28:00
توضیحات : HazrateZeinabVeladat96

مدت : 04:28:00
کد: 104408
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - ولادت حضرت زینب (س) - ذکر و نوای امام حسین (ذکر)            تعداد استفاده : 528
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : جمادی الاول
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 06:49:00
توضیحات : HazrateZeinabVeladat96

مدت : 06:49:00
کد: 104407
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - ولادت حضرت زینب (س) - ظاهرش این است که ارباب خواهر دار شد (مدیحه سرایی)            تعداد استفاده : 508
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : جمادی الاول
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:45:00
توضیحات : HazrateZeinabVeladat96

مدت : 01:45:00
کد: 104406
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - ولادت حضرت زینب (س) - اومده تو بحر لطفتش ما رو شامل کنه (سرود)            تعداد استفاده : 503
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : جمادی الاول
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 07:58:00
توضیحات : HazrateZeinabVeladat96

مدت : 07:58:00
کد: 104405
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - ولادت حضرت زینب (س) - خدای من صدف بحر نور گوهر زاد (مدیحه سرایی)            تعداد استفاده : 520
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : جمادی الاول
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 10:54:00
توضیحات : HazrateZeinabVeladat96

مدت : 10:54:00
کد: 104404
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - ولادت حضرت زینب (س) - قسم به لحظه شیرین (سرود)            تعداد استفاده : 485
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : جمادی الاول
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:51:00
توضیحات : HazrateZeinabVeladat96

مدت : 04:51:00
کد: 104403
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - وفات حضرت معصومه (س) - سال 1395 - من از اون لحظه که تو صحن تو ایستادم (شور)            تعداد استفاده : 585
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:18:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 05:18:00
کد: 104351
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - وفات حضرت معصومه (س) - سال 1395 - باز اسم منو گدا بنویس (شور)            تعداد استفاده : 559
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:08:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 04:08:00
کد: 104350
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - وفات حضرت معصومه (س) - سال 1395 - إنّ یومّ الحْسّین (واحد)            تعداد استفاده : 601
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:49:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 00:49:00
کد: 104349
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - وفات حضرت معصومه (س) - سال 1395 - تنها تو غْربتم (زمینه)            تعداد استفاده : 553
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:14:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 04:14:00
کد: 104345
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - وفات حضرت معصومه (س) - سال 1395 - روضه            تعداد استفاده : 557
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 18:59:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 18:59:00
کد: 104344
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - وفات حضرت معصومه سلام الله علیها - سال 93 - وقتی که ما شیعه ی فاتح خیبریم (شور)            تعداد استفاده : 411
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:51:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 04:51:00
کد: 104278
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - وفات حضرت معصومه سلام الله علیها - سال 93 - عمریه مستی دلم شده بنامت (شور)            تعداد استفاده : 462
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 06:23:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 06:23:00
کد: 104277
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - وفات حضرت معصومه سلام الله علیها - سال 93 - دوباره یه خواهر ، دوباره سفر (زمینه)            تعداد استفاده : 444
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:23:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 05:23:00
کد: 104274
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - وفات حضرت معصومه سلام الله علیها - سال 93 - (روضه)            تعداد استفاده : 430
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 23:18:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 23:18:00
کد: 104273
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - ولادت امام حسن عسگری (ع) - سال 1395 - شب عاشقانگی هست و من شدام گدای تو یاعلی (شعرخوانی)            تعداد استفاده : 584
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:44:00
توضیحات : ImamAsqariMilad9696

مدت : 03:44:00
کد: 104249
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - ولادت امام حسن عسگری (ع) - سال 1395 - بی قرارم دلم از سینه پریده (شور)            تعداد استفاده : 581
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 06:03:00
توضیحات : ImamAsqariMilad9696

مدت : 06:03:00
کد: 104248
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - ولادت امام حسن عسگری (ع) - سال 1395 - این خانواده که همه آقای ما شدن (مدح)            تعداد استفاده : 563
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 14:07:00
توضیحات : ImamAsqariMilad9696

مدت : 14:07:00
کد: 104247
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی جبار بذری - ولادت امام حسن عسگری (ع) - سال 1395 - شکر خدا که به ما حال حسابی داد (شور)            تعداد استفاده : 544
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:28:00
توضیحات : ImamAsqariMilad9696

مدت : 03:28:00
کد: 104246
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی جبار بذری - ولادت امام حسن عسگری (ع) - سال 1395 - روشن شد آسمونا عرش حق شده زیبا (سرود)            تعداد استفاده : 605
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:45:00
توضیحات : ImamAsqariMilad9696

مدت : 05:45:00
کد: 104245
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی جبار بذری - ولادت امام حسن عسگری (ع) - سال 1395 - آنقدر آمدند گرفتارتان شدن (مدح)            تعداد استفاده : 559
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 06:03:00
توضیحات : ImamAsqariMilad9696

مدت : 06:03:00
کد: 104244
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی جبار بذری - میلاد امام حسن عسکری علیه السلام سال 93 - علی رو عشقه (سرود)            تعداد استفاده : 439
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:29:00
توضیحات : ImamAsqariMilad9696

مدت : 03:29:00
کد: 104215
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی جبار بذری - میلاد امام حسن عسکری علیه السلام سال 93 - من عجب دلبری دارم (مدح)            تعداد استفاده : 419
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 06:00:00
توضیحات : ImamAsqariMilad9696

مدت : 06:00:00
کد: 104214
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی جبار بذری - میلاد امام حسن عسکری علیه السلام سال 93 - آنقدر آمدند و گرفتارتان شدند (مدح)            تعداد استفاده : 442
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:50:00
توضیحات : ImamAsqariMilad9696

مدت : 05:50:00
کد: 104213
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - میلاد امام حسن عسکری علیه السلام سال 93 - بنوشان یارا از آن می مارا (سرود)            تعداد استفاده : 412
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:42:00
توضیحات : ImamAsqariMilad9696

مدت : 02:42:00
کد: 104212
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - میلاد امام حسن عسکری علیه السلام سال 93 - شب میلاد امام مهربونه            تعداد استفاده : 427
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:34:00
توضیحات : ImamAsqariMilad9696

مدت : 04:34:00
کد: 104211
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - میلاد امام حسن عسکری علیه السلام سال 93 - پر شکسته به بالا نمی رسد هرگز (مدح)            تعداد استفاده : 406
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 10:33:00
توضیحات : ImamAsqariMilad9696

مدت : 10:33:00
کد: 104210
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - میلاد امام حسن عسکری علیه السلام سال 93 - میاد از آسمون عشق            تعداد استفاده : 412
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:56:00
توضیحات : ImamAsqariMilad9696

مدت : 03:56:00
کد: 104209
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - میلاد امام حسن عسگری (ع) - کارت دعوت با یه آدرس (سرود)            تعداد استفاده : 371
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:58:00
توضیحات : ImamAsqariMilad9696

مدت : 02:58:00
کد: 104202
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - میلاد امام حسن عسگری (ع) - قسم به وعده شیرین (سرود)            تعداد استفاده : 370
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:43:00
توضیحات : ImamAsqariMilad9696

مدت : 03:43:00
کد: 104201
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - میلاد امام حسن عسگری (ع) - قرار کارتون دلبری باشه (سرود)            تعداد استفاده : 362
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 07:10:00
توضیحات : ImamAsqariMilad9696

مدت : 07:10:00
کد: 104200
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - میلاد امام حسن عسگری (ع) - گر حنجره های سابقون (شعر خوانی)            تعداد استفاده : 345
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:48:00
توضیحات : ImamAsqariMilad9696

مدت : 00:48:00
کد: 104199
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - میلاد امام حسن عسگری (ع) - آن قدر آمدند و گرفتارتان شدند (مدیحه سرایی)            تعداد استفاده : 336
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 06:56:00
توضیحات : ImamAsqariMilad9696

مدت : 06:56:00
کد: 104198
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - میلاد امام حسن عسگری (ع) - قمر بارونه امشب (مدیحه سرایی)            تعداد استفاده : 356
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 06:13:00
توضیحات : ImamAsqariMilad9696

مدت : 06:13:00
کد: 104197
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
محمدرضا بذری - میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) - سال 96 - زبون زدِ آسمون و زمینه (شور)            تعداد استفاده : 475
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ربیع الاول
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:39
توضیحات : imamsadiq96sh96

مدت : 00:01:39
کد: 104153
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
محمدرضا بذری - میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) - سال 96 - تحتِ لوایِ رسوالله (شور)            تعداد استفاده : 432
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ربیع الاول
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:48
توضیحات : imamsadiq96sh96

مدت : 00:03:48
کد: 104152
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
محمدرضا بذری - میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) - سال 96 - شب شبِ وصالِ ماه و ستاره ها شد (سرود)            تعداد استفاده : 373
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ربیع الاول
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:25
توضیحات : imamsadiq96sh96

مدت : 00:05:25
کد: 104151
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
محمدرضا بذری - میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) - سال 96 - خبرت هست که آن طاق معلی افتاد (مدح)            تعداد استفاده : 442
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ربیع الاول
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:03
توضیحات : imamsadiq96sh96

مدت : 00:09:03
کد: 104150
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) 95 - بگو یا علی حیدر (سرود جدید)            تعداد استفاده : 433
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ربیع الاول
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:22
توضیحات : imamsadiq96sh96

مدت : 00:05:22
کد: 104122
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) 95 - خبرت هست که آن طاق مُعلی افتاد (مدح)            تعداد استفاده : 392
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ربیع الاول
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:17
توضیحات : imamsadiq96sh96

مدت : 00:09:17
کد: 104121
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) 95 - یا سیدی مولا مُحمد (سرود جدید)            تعداد استفاده : 409
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ربیع الاول
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:52
توضیحات : imamsadiq96sh96

مدت : 00:03:52
کد: 104120
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) 95 - تا قیامت به ولله عَلویم (شور جدید)            تعداد استفاده : 351
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ربیع الاول
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:19
توضیحات : imamsadiq96sh96

مدت : 00:02:19
کد: 104119
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) 95 - سرهاهمه خاکِ کفِ پایَت (مدح پایانی)            تعداد استفاده : 371
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ربیع الاول
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:11
توضیحات : imamsadiq96sh96

مدت : 00:02:11
کد: 104118
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
محمدرضا بذری - میلاد حضرت رسول و امام صادق 92 - ای دو جهان تور تجلای تو (مدیحه سرایی)            تعداد استفاده : 365
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ربیع الاول
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:23
توضیحات : imamsadiq96sh96

مدت : 00:05:23
کد: 104026
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
محمدرضا بذری - میلاد حضرت رسول و امام صادق 92 - مثل نسیم با همین ذکر کن (سرود)            تعداد استفاده : 380
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ربیع الاول
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:46
توضیحات : imamsadiq96sh96

مدت : 00:02:46
کد: 104025
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
محمدرضا بذری - میلاد حضرت رسول و امام صادق 92 - هواتو کردم هواتو عشقه (سرود)            تعداد استفاده : 383
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ربیع الاول
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:27
توضیحات : imamsadiq96sh96

مدت : 00:07:27
کد: 104024
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
محمدرضا بذری - میلاد حضرت رسول و امام صادق 92 - ای دوست برای دل براتی بفرست (مدیحه سرایی)            تعداد استفاده : 359
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ربیع الاول
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:40
توضیحات : imamsadiq96sh96

مدت : 00:09:40
کد: 104023
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - شهادت امام حسن عسکری (ع) - سال 96 - قد قامت الصلاتی و روحِ نمازم (شور)            تعداد استفاده : 396
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ربیع الاول
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:59
توضیحات : imamasqari96sh96

مدت : 00:01:59
کد: 104005
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - شهادت امام حسن عسکری (ع) - سال 96 - با روضه عادت دارم (شور)            تعداد استفاده : 433
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ربیع الاول
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:54
توضیحات : imamasqari96sh96

مدت : 00:02:54
کد: 104004
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی جبار بذری - شهادت امام حسن عسکری (ع) - سال 96 - عشق منی عشق منی دوستت دارم (شور)            تعداد استفاده : 443
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ربیع الاول
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:19
توضیحات : imamasqari96sh96

مدت : 00:02:19
کد: 104003
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی جبار بذری - شهادت امام حسن عسکری (ع) - سال 96 - اگه این همه نفس نفس زدن (شور)            تعداد استفاده : 418
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ربیع الاول
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:56
توضیحات : imamasqari96sh96

مدت : 00:04:56
کد: 104002
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی جبار بذری - شهادت امام حسن عسکری (ع) - سال 96 - حرم حرم من همون گدای پشتِ درم (واحد)            تعداد استفاده : 417
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ربیع الاول
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:33
توضیحات : imamasqari96sh96

مدت : 00:03:33
کد: 104001
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - شهادت امام حسن عسکری (ع) - سال 96 - ناله ی آقامون امشب بی امونه (سنگین)            تعداد استفاده : 395
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ربیع الاول
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:19
توضیحات : imamasqari96sh96

مدت : 00:05:19
کد: 104000
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - شهادت امام حسن عسکری (ع) - سال 96 - السلام علیک ایها العسکری (زمینه/حاج محمدرضا بذری)            تعداد استفاده : 380
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ربیع الاول
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:48
توضیحات : imamasqari96sh96

مدت : 00:05:48
کد: 103999
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - شهادت امام حسن عسکری (ع) - سال 96 - (روضه)            تعداد استفاده : 390
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ربیع الاول
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:21:16
توضیحات : imamasqari96sh96

مدت : 00:21:16
کد: 103998
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - ولادت امام حسن عسگری (ع) - سال 1395 - شب عاشقانگی هست و من شدام گدای تو یاعلی (شعرخوانی)            تعداد استفاده : 368
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ربیع الاول
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:44
توضیحات : imamasqari96sh96

مدت : 00:03:44
کد: 103984
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - ولادت امام حسن عسگری (ع) - سال 1395 - بی قرارم دلم از سینه پریده (شور)            تعداد استفاده : 362
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ربیع الاول
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:03
توضیحات : imamasqari96sh96

مدت : 00:06:03
کد: 103983
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا بذری - ولادت امام حسن عسگری (ع) - سال 1395 - این خانواده که همه آقای ما شدن (مدح)            تعداد استفاده : 373
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ربیع الاول
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:14:07
توضیحات : imamasqari96sh96

مدت : 00:14:07
کد: 103982
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی جبار بذری - ولادت امام حسن عسگری (ع) - سال 1395 - شکر خدا که به ما حال حسابی داد (شور)            تعداد استفاده : 363
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ربیع الاول
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:28
توضیحات : imamasqari96sh96

مدت : 00:03:28
کد: 103981
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی جبار بذری - ولادت امام حسن عسگری (ع) - سال 1395 - روشن شد آسمونا عرش حق شده زیبا (سرود)            تعداد استفاده : 345
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ربیع الاول
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:45
توضیحات : imamasqari96sh96

مدت : 00:05:45
کد: 103980
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی جبار بذری - ولادت امام حسن عسگری (ع) - سال 1395 - آنقدر آمدند گرفتارتان شدن (مدح)            تعداد استفاده : 328
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ربیع الاول
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:03
توضیحات : imamasqari96sh96

مدت : 00:06:03
کد: 103979
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دعای عرفه با نوای حاج محمدرضا بذری (سال 1395)            تعداد استفاده : 484
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:06:20
توضیحات : مفاتیح 96

مدت : 02:06:20
کد: 103390
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,798,699