خدمات تلفن همراه

    مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام- دسته : مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام- مناسبت : رمضان المبارک

مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : رمضان المبارک
   تعداد 1720
کربلایی حمید علیمییا هو یا من هو یا من لیس الا هو            تعداد استفاده : 536
اثر : کربلایی حمید علیمی
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
توضیحات : 06:24 شب 21 رمضان 1396
مدت :
کد: 105609
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حمید علیمیاین درد نیست اینکه شکسته فرق سر من زهرا            تعداد استفاده : 522
اثر : کربلایی حمید علیمی
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
توضیحات : 06:24 شب 21 رمضان 1396
مدت :
کد: 105608
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حمید علیمیای وای تو رو بدم به کی قسم            تعداد استفاده : 504
اثر : کربلایی حمید علیمی
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
توضیحات : 10:51
مدت :
کد: 105607
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدممجنون و مدهوش و مست و قلندرم            تعداد استفاده : 671
اثر : کربلایی جواد مقدم
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
توضیحات : 3:39
مدت :
کد: 105606
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمبه تموم شیعیان علی رحمت            تعداد استفاده : 627
اثر : کربلایی جواد مقدم
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
توضیحات : 4:41
مدت :
کد: 105605
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمممنونم خدا علی دارم            تعداد استفاده : 636
اثر : کربلایی جواد مقدم
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
توضیحات : 5:03
مدت :
کد: 105604
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیصدات کردم می دونم می شنوی آقا صدامو            تعداد استفاده : 871
اثر : حاج حسین سیب سرخی
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
توضیحات : زمان :06:27
مدت :
کد: 105603
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیراه مرتضی بهترین راهه            تعداد استفاده : 725
اثر : حاج حسین سیب سرخی
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
توضیحات : زمان :12:04
مدت :
کد: 105602
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمدل تو سینه خونه            تعداد استفاده : 626
اثر : کربلایی جواد مقدم
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
توضیحات : زمان :5:41
مدت :
کد: 105601
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمییا علی انت امیرالمومنین            تعداد استفاده : 628
اثر : حاج محمود کریمی
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
توضیحات : زمان :6:21
مدت :
کد: 105600
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیسر شکست قمر شکست            تعداد استفاده : 584
اثر : حاج محمود کریمی
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
توضیحات : زمان :4:48
مدت :
کد: 105599
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمچقدر خوبه که شیعم و خادم این در            تعداد استفاده : 639
اثر : کربلایی جواد مقدم
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
توضیحات : زمان :3:53
مدت :
کد: 105598
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدممرتضی شیر دلاور            تعداد استفاده : 650
اثر : کربلایی جواد مقدم
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
توضیحات : زمان :3:57
مدت :
کد: 105597
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمجون من رسید به لب هام            تعداد استفاده : 619
اثر : کربلایی جواد مقدم
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
توضیحات : زمان :7:40
مدت :
کد: 105596
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمهر کی جنون کارشه            تعداد استفاده : 621
اثر : کربلایی جواد مقدم
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
توضیحات : زمان :6:22
مدت :
کد: 105595
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدممولا مولا از عشق تو من راهی میخانه ام امشب            تعداد استفاده : 625
اثر : کربلایی جواد مقدم
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
توضیحات : زمان :4:10
مدت :
کد: 105594
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمنمک زندگیم از نام علیه            تعداد استفاده : 602
اثر : کربلایی جواد مقدم
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
توضیحات : زمان :5:29
مدت :
کد: 105593
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکوفه به دلم رحمی نداره            تعداد استفاده : 611
اثر : کربلایی جواد مقدم
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
توضیحات : زمان :5:13
مدت :
کد: 105592
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخییا هو یا من هو یا من لیس الا هو            تعداد استفاده : 688
اثر : حاج حسین سیب سرخی
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
توضیحات : زمان : 10:34
مدت :
کد: 105591
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیکوچه ها خلوت و خاموش            تعداد استفاده : 568
اثر : حاج محمود کریمی
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
توضیحات : زمان : 9:07
مدت :
کد: 105590
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج عبدالرضا هلالیخواهی که عاشق بشوی حرف ز دلدار بزن            تعداد استفاده : 861
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
توضیحات : زمان : 3:52
مدت :
کد: 105589
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمد رضا طاهری - شب دهم ماه رمضان سال 96 - تویی خدیجه کبری و مادر عشقی (روضه)            تعداد استفاده : 472
اثر : حاج محمدرضا طاهری
موضوع : حضرت خدیجه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:11:24
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:11:24
کد: 101676
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سازورحاج حسین ساروز - شب دهم ماه رمضان 96 - مسجد ارک - (روضه حضرت خدیجه (س) و سینه زنی)            تعداد استفاده : 312
اثر : حاج حسین سازور
موضوع : حضرت خدیجه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:13:16
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:13:16
کد: 101661
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی - شب دهم ماه رمضان 96 - سلام رساندن خدا و جبرئیل به حضرت خدیجه "سلام الله علیها" (روایت)            تعداد استفاده : 473
اثر : حاج میثم مطیعی
موضوع : حضرت خدیجه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:27
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:01:27
کد: 101636
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی - شب دهم ماه رمضان 96 - سرچشمه ی زلال ولایت خدیجه است (ترکیب بند مدح و مرثیه حضرت خدیجه "سلام الله علیها")            تعداد استفاده : 457
اثر : حاج میثم مطیعی
موضوع : حضرت خدیجه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:20:27
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:20:27
کد: 101635
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی - شب دهم ماه رمضان 96 - درد خود را به چاه و نخلستان، مرد تنهای خانه خواهد گفت (روضه)            تعداد استفاده : 464
اثر : حاج میثم مطیعی
موضوع : حضرت خدیجه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:08
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:07:08
کد: 101634
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی - شب دهم ماه رمضان 96 - حال فاطمه زهرا "سلام الله علیها" پس از وفات مادر (روایت)            تعداد استفاده : 491
اثر : حاج میثم مطیعی
موضوع : حضرت خدیجه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:34
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:01:34
کد: 101633
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - سال 1395 - شب دهم ماه مبارک رمضان - یه کاری کن آقا باشم من غلام تو همیشه (شور)            تعداد استفاده : 441
اثر : کربلایی جواد مقدم
موضوع : حضرت خدیجه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:03
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:06:03
کد: 101595
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - سال 1395 - شب دهم ماه مبارک رمضان - دل من بی قراره همش تنگه نگاره (تک)            تعداد استفاده : 417
اثر : کربلایی جواد مقدم
موضوع : حضرت خدیجه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:01
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:02:01
کد: 101594
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - سال 1395 - شب دهم ماه مبارک رمضان - چون عزای مادر زهرا خدیجه امشب است (شعرخوانی)            تعداد استفاده : 371
اثر : کربلایی جواد مقدم
موضوع : حضرت خدیجه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:31
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:01:31
کد: 101593
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - سال 1395 - شب دهم ماه مبارک رمضان - تشنگان یم لا موج بلا را سپرند (واحد)            تعداد استفاده : 397
اثر : کربلایی جواد مقدم
موضوع : حضرت خدیجه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:44
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:08:44
کد: 101592
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - سال 1395 - شب دهم ماه مبارک رمضان - آقاییت همیشه بهم شده ثابت (شور)            تعداد استفاده : 438
اثر : کربلایی جواد مقدم
موضوع : حضرت خدیجه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:29
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:05:29
کد: 101591
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - سال 1395 - شب دهم ماه مبارک رمضان - همه با اینما، اشاره (زمینه)            تعداد استفاده : 327
اثر : حاج سید رضا نریمانی
موضوع : حضرت خدیجه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:32
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:03:32
کد: 101089
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - سال 1395 - شب دهم ماه مبارک رمضان - روضه خوانی حضرت خدیجه (س)            تعداد استفاده : 303
اثر : حاج سید رضا نریمانی
موضوع : حضرت خدیجه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:29
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:07:29
کد: 101088
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - سال 1395 - شب دهم ماه مبارک رمضان - خیلی وقته پای دلم پیشه تو گیره (شور)            تعداد استفاده : 315
اثر : حاج سید رضا نریمانی
موضوع : حضرت خدیجه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:34
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:05:34
کد: 101087
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حنیف طاهریاز درب خانه ی گل (جدید،سال94)            تعداد استفاده : 308
اثر : حنیف طاهری
موضوع : حضرت خدیجه س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:04:16
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:04:16
کد: 100587
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حنیف طاهریای همسر با وفای احمد (جدید،سال94)            تعداد استفاده : 275
اثر : حنیف طاهری
موضوع : حضرت خدیجه س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:10:54
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:10:54
کد: 100540
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریبانوی آسمانی دنیا خدیجه است (جدید،سال94)            تعداد استفاده : 387
اثر : حاج محمدرضا طاهری
موضوع : حضرت خدیجه س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:14:41
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:14:41
کد: 100532
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریسنگ صبور قلب طاهایی خدیجه (جدید،سال94)            تعداد استفاده : 430
اثر : حاج محمدرضا طاهری
موضوع : حضرت خدیجه س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:12:06
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:12:06
کد: 100298
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حنیف طاهریداری میگی پیش بابا (جدید،سال94)            تعداد استفاده : 295
اثر : حنیف طاهری
موضوع : حضرت خدیجه س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:04:13
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:04:13
کد: 100159
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجروضه حضرت خدیجه (سال94)            تعداد استفاده : 544
اثر : حاج حسن خلج
موضوع : حضرت خدیجه س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:28:45
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:28:45
کد: 100093
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حنیف طاهریهمسنگر بی مثل و مانندم خدیجه (جدید،سال94)            تعداد استفاده : 283
اثر : حنیف طاهری
موضوع : حضرت خدیجه س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:07:31
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:07:31
کد: 99990
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیمومنون آیه های قرآن اند (جدید،سال93)            تعداد استفاده : 307
اثر : حاج محمود کریمی
موضوع : حضرت خدیجه س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:08:55
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:08:55
کد: 99900
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیروضه های حضرت خدیجه (س) (جدید،سال93)            تعداد استفاده : 317
اثر : حاج محمود کریمی
موضوع : حضرت خدیجه س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:10:42
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:10:42
کد: 99728
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیحاج منصور ارضی - شب دهم رمضان 93 - دعای افتتاح و روضه ام المومنین حضرت خدیجه (س) - (صوتی)            تعداد استفاده : 543
اثر : حاج منصور ارضی
موضوع : حضرت خدیجه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:15:15
توضیحات : Marasi96
مدت : 01:15:15
کد: 99671
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی و حاج عبدالرضا هلالی - وفات حضرت خدیجه (س) 93 - ای یارا ای یارا (شور)            تعداد استفاده : 291
اثر : حاج محمود کریمی
موضوع : حضرت خدیجه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:59
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:02:59
کد: 99670
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیمن کنیز خدای یکتایم            تعداد استفاده : 389
اثر : حاج منصور ارضی
موضوع : حضرت خدیجه س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:07:53
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:07:53
کد: 99579
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج امیر عباسیشد آتش دل ما سوز مصیبت (جدید،سال93،هیئت یا مهدی عج اسلامشهر)            تعداد استفاده : 280
اثر : حاج امیر عباسی
موضوع : حضرت خدیجه س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:05:30
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:05:30
کد: 99551
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادشب 10 رمضان و شب وفات حضرت خدیجه سلام الله علیا - میرداماد،سلحشور: قرائت بخشی از دعاب ابوحمزه            تعداد استفاده : 237
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
موضوع : حضرت خدیجه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:10:11
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:10:11
کد: 99550
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادشب 10 رمضان و شب وفات حضرت خدیجه سلام الله علیا - میرداماد،سلحشور: بخشی از دعای ابوحمزه            تعداد استفاده : 234
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
موضوع : حضرت خدیجه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:17:10
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:17:10
کد: 99549
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادشب 10 رمضان و شب وفات حضرت خدیجه سلام الله علیا - میرداماد،سلحشور : عاصی روسیاهم (مناجات و روضه)            تعداد استفاده : 220
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
موضوع : حضرت خدیجه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:43
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:05:43
کد: 99548
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادشب 10 رمضان و شب وفات حضرت خدیجه سلام الله علیا - میرداماد،سلحشور : روضه ام المومنین حضرت خدیجه (س)            تعداد استفاده : 243
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
موضوع : حضرت خدیجه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:45
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:04:45
کد: 99547
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادشب 10 رمضان و شب وفات حضرت خدیجه سلام الله علیا - میرداماد ،سلحشور : بین زنهای عالمین تو بهترین هستی (سینه زنی)            تعداد استفاده : 207
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
موضوع : حضرت خدیجه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:49
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:04:49
کد: 99546
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادشب 10 رمضان و شب وفات حضرت خدیجه سلام الله علیا - میرداماد : مناجات            تعداد استفاده : 205
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
موضوع : حضرت خدیجه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:41
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:06:41
کد: 99545
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیانشب دهم رمضان 93 - حاج سعید حدادیان : دعای ابوحمزه ثمالی و روضه حضرت خدیجه (س)            تعداد استفاده : 354
اثر : حاج سعید حدادیان
موضوع : حضرت خدیجه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:58
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:07:58
کد: 99544
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیانشب دهم رمضان 93 - حاج سعید حدادیان : ای رسول خدا را همدم (روضه حضرت خدیجه (س))            تعداد استفاده : 351
اثر : حاج سعید حدادیان
موضوع : حضرت خدیجه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:19:12
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:19:12
کد: 99543
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - سال 1395 - شب دهم ماه مبارک رمضان - روضه حضرت خدیجه سلام الله علیها            تعداد استفاده : 223
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
موضوع : حضرت خدیجه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:28
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:09:28
کد: 99531
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج عبدالرضا هلالیحاج عبدالرضا هلالی - وفات حضرت خدیجه (س) 93 - دنیای من ، آقای من (شور)            تعداد استفاده : 352
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
موضوع : حضرت خدیجه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:48
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:02:48
کد: 99500
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج عبدالرضا هلالیحاج عبدالرضا هلالی و حاج محمود کریمی - وفات حضرت خدیجه (س) 93 - ای یارا ای یارا (شور)            تعداد استفاده : 349
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
موضوع : حضرت خدیجه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:59
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:02:59
کد: 99462
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی - شب دهم رمضان 93 - سلام ای بانوی والا (روضه حضرت خدیجه (س))            تعداد استفاده : 179
اثر : حاج محمود کریمی
موضوع : حضرت خدیجه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:15:17
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:15:17
کد: 99435
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی - وفات حضرت خدیجه (س) 93 - مومنون آیه های قرآنند (روضه)            تعداد استفاده : 151
اثر : حاج محمود کریمی
موضوع : حضرت خدیجه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:22:14
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:22:14
کد: 99434
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی - وفات حضرت خدیجه (س) 93 - ای که چشمه خیراتی (زمینه)            تعداد استفاده : 155
اثر : حاج محمود کریمی
موضوع : حضرت خدیجه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:12
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:05:12
کد: 99433
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیای که چشمه ی خیراتی (جدید،سال93)            تعداد استفاده : 157
اثر : حاج محمود کریمی
موضوع : حضرت خدیجه س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:05:12
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:05:12
کد: 99395
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج امیر عباسیای عصمت ذات خدا نور الهدی (جدید،سال93،هیئت یا مهدی عج اسلامشهر)            تعداد استفاده : 202
اثر : حاج امیر عباسی
موضوع : حضرت خدیجه س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:03:53
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:03:53
کد: 99383
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج امیر عباسیاسلام محمد را یاوری  (جدید،سال93،هیئت یا مهدی عج اسلامشهر)            تعداد استفاده : 203
اثر : حاج امیر عباسی
موضوع : حضرت خدیجه س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:04:13
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:04:13
کد: 99350
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج امیر عباسیبیا آفتاب پس ابر  (جدید،سال93،هیئت یا مهدی عج اسلامشهر)            تعداد استفاده : 212
اثر : حاج امیر عباسی
موضوع : حضرت خدیجه س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:09:40
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:09:40
کد: 99298
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادشب دهم ماه رمضون دل عاشقا پر میگیره (جدید،سال91)            تعداد استفاده : 203
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
موضوع : حضرت خدیجه س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:16:10
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:16:10
کد: 98663
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادتو کیستی که سینه ما بی قراره توست (جدید،سال91)            تعداد استفاده : 205
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
موضوع : حضرت خدیجه س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:10:40
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:10:40
کد: 98630
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیانمن به حفظ دین قبول محنت ایام کردم            تعداد استفاده : 286
اثر : حاج سعید حدادیان
موضوع : حضرت خدیجه س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:03:34
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:03:34
کد: 98553
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریمادر مظلومه من میون بستر رمق نداری            تعداد استفاده : 247
اثر : حاج محمدرضا طاهری
موضوع : حضرت خدیجه س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:10:40
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:10:40
کد: 98552
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیانچند وقت است که باران عزا            تعداد استفاده : 225
اثر : حاج سعید حدادیان
موضوع : حضرت خدیجه س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:09:08
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:09:08
کد: 98533
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریتاجی زلالی مثل دریایی خدیجه            تعداد استفاده : 168
اثر : حاج محمدرضا طاهری
موضوع : حضرت خدیجه س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:16:10
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:16:10
کد: 98529
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیای در دیار غربت و غم یار احمد            تعداد استفاده : 97
اثر : حاج محمود کریمی
موضوع : حضرت خدیجه س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:01:49
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:01:49
کد: 98517
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیانای داده به عصمت شرف و نام            تعداد استفاده : 233
اثر : حاج سعید حدادیان
موضوع : حضرت خدیجه س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:07:18
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:07:18
کد: 98516
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیمی سوزد اما لیک خاکستر ندارد (جدید،روضه سال 95)            تعداد استفاده : 121
اثر : حاج محمود کریمی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:15:45
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:15:45
کد: 96707
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریندا الحق یجری فی ضمیری (جدید،زمینه سال 95)            تعداد استفاده : 194
اثر : حاج محمدرضا طاهری
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:07:24
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:07:24
کد: 96706
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمینفساش مونده رو لب هاش خیس (جدید،زمینه سال 95)            تعداد استفاده : 124
اثر : حاج محمود کریمی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:02:34
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:02:34
کد: 96705
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - سال 1395 - شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - مظلوم عالم یعنی اونی که دو دستش بسته است (شور)            تعداد استفاده : 131
اثر : کربلایی جواد مقدم
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:24
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:05:24
کد: 96704
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - سال 1395 - شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - سی ساله بی تاب همین دقیقه ام (واحد)            تعداد استفاده : 110
اثر : کربلایی جواد مقدم
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:43
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:08:43
کد: 96703
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - سال 1395 - شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - بازم دستم و رو سرم گرفتم (شور)            تعداد استفاده : 120
اثر : کربلایی جواد مقدم
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:54
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:05:54
کد: 96702
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - سال 1395 - شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - امشب که شب قدر و شب راز و نیازه (واحد)            تعداد استفاده : 112
اثر : کربلایی جواد مقدم
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:58
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:07:58
کد: 96701
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - سال 1395 - شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - آقاییت همیشه بهم شده ثابت (شور)            تعداد استفاده : 112
اثر : کربلایی جواد مقدم
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:11
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:09:11
کد: 96700
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - سال 1395 - شب دهم ماه مبارک رمضان - یه کاری کن آقا باشم من غلام تو همیشه (شور)            تعداد استفاده : 117
اثر : کربلایی جواد مقدم
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:03
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:06:03
کد: 96699
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - سال 1395 - شب دهم ماه مبارک رمضان - دل من بی قراره همش تنگه نگاره (تک)            تعداد استفاده : 124
اثر : کربلایی جواد مقدم
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:01
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:02:01
کد: 96698
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - سال 1395 - شب دهم ماه مبارک رمضان - چون عزای مادر زهرا خدیجه امشب است (شعرخوانی)            تعداد استفاده : 111
اثر : کربلایی جواد مقدم
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:31
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:01:31
کد: 96697
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - سال 1395 - شب دهم ماه مبارک رمضان - تشنگان یم لا موج بلا را سپرند (واحد)            تعداد استفاده : 112
اثر : کربلایی جواد مقدم
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:44
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:08:44
کد: 96696
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - سال 1395 - شب دهم ماه مبارک رمضان - تا که از عشق حسین نغمه دل سر دادم (شور)            تعداد استفاده : 105
اثر : کربلایی جواد مقدم
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:30
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:02:30
کد: 96695
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - سال 1395 - شب دهم ماه مبارک رمضان - آقاییت همیشه بهم شده ثابت (شور)            تعداد استفاده : 122
اثر : کربلایی جواد مقدم
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:29
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:05:29
کد: 96694
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - سال 1395 - شب بیستم ماه مبارک رمضان - کربلا دل من با عکسای تو خوشه (شور)            تعداد استفاده : 106
اثر : کربلایی جواد مقدم
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:06
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:06:06
کد: 96693
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - سال 1395 - شب بیستم ماه مبارک رمضان - علی هماره خدا و خدا علی می گفت (شعرخوانی)            تعداد استفاده : 79
اثر : کربلایی جواد مقدم
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:31
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:05:31
کد: 96692
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - سال 1395 - شب بیستم ماه مبارک رمضان - حمعه ها فرصت خوبی برا چشمای منه (واحد)            تعداد استفاده : 94
اثر : کربلایی جواد مقدم
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:11:35
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:11:35
کد: 96691
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - سال 1395 - شب بیستم ماه مبارک رمضان - بی نواتم علی من خاک پاتم علی (ع)(واحد)            تعداد استفاده : 73
اثر : کربلایی جواد مقدم
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:55
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:08:55
کد: 96690
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - سال 1395 - شب بیستم ماه مبارک رمضان - بازم دستم و رو سرم گرفتم (شور)            تعداد استفاده : 95
اثر : کربلایی جواد مقدم
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:40
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:04:40
کد: 96689
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - سال 1395 - شب بیستم ماه مبارک رمضان - از تو دل نمی کنم حسین (ع)(شور)            تعداد استفاده : 84
اثر : کربلایی جواد مقدم
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:00
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:05:00
کد: 96688
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - سال 1395 - شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان - کشتن تو رو تو اما خدا روشکر کفن که داشتی (شور)            تعداد استفاده : 79
اثر : کربلایی جواد مقدم
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:05
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:04:05
کد: 96687
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - سال 1395 - شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان - گریه نکن بابا بالاسرم امشب (زمینه)            تعداد استفاده : 86
اثر : کربلایی جواد مقدم
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:43
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:06:43
کد: 96686
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - سال 1395 - شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان - گرمی هر روضه به گریه هاشه (شور)            تعداد استفاده : 74
اثر : کربلایی جواد مقدم
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:55
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:04:55
کد: 96685
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - سال 1395 - شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان - عشق یعنی کتیبه ماتم تو (واحد)            تعداد استفاده : 89
اثر : کربلایی جواد مقدم
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:09
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:04:09
کد: 96684
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - سال 1395 - شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان - باورش آقا سخته برام (شور)            تعداد استفاده : 93
اثر : کربلایی جواد مقدم
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:28
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:05:28
کد: 96683
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - سال 1395 - شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان - مجنون و مدهوش و مست و قلندرم (شور)            تعداد استفاده : 64
اثر : کربلایی جواد مقدم
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:28
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:01:28
کد: 96682
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,011,586,003