خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- مناسبت : ربیع الثانی

مناسبت : ربیع الثانی
   تعداد 478
حاج مهدی سلحشورحاج مهدی سلحشور - وفات حضرت معصومه (س)- سال 95 - دورم من از کربلا (زمینه)            تعداد استفاده : 784
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی سلحشور
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 07:47:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 07:47:00
کد: 104389
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج مهدی سلحشورحاج مهدی سلحشور - وفات حضرت معصومه (س)- سال 95 - تنها و بی کسم (زمینه)            تعداد استفاده : 786
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی سلحشور
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 08:48:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 08:48:00
کد: 104388
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج مهدی سلحشورحاج مهدی سلحشور - وفات حضرت معصومه (س)- سال 95 - رویای شب های تارم ارباب (واحد جدید)            تعداد استفاده : 771
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی سلحشور
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 08:44:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 08:44:00
کد: 104387
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج مهدی سلحشورحاج مهدی سلحشور - وفات حضرت معصومه (س)- سال 95 - ایشالله روزی نیاد که از شما جدا بشیم (واحد جدید)            تعداد استفاده : 726
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی سلحشور
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:36:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 04:36:00
کد: 104386
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج مهدی سلحشورحاج مهدی سلحشور - وفات حضرت معصومه (س)- سال 95 - سرم خاک کف پای حسین است (مناجات)            تعداد استفاده : 723
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی سلحشور
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:28:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 02:28:00
کد: 104385
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 حاج امیر کرمانشاهی - وفات حضرت معصومه (س) - سال 95- کربلا بود که از کف همه هستم رفت (روضه سید الشهدا (ع))            تعداد استفاده : 382
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 06:34:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 06:34:00
کد: 104384
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 حاج امیر کرمانشاهی - وفات حضرت معصومه (س) - سال 95- بابامو تو کنج زندون نشد آخر ببینم (زمینه)            تعداد استفاده : 353
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 09:39:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 09:39:00
کد: 104383
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج عبدالرضا هلالیحاج عبدالرضا هلالی - وفات حضرت معصومه (س) - سال 95- وا نکردم سفره دل پیش کس الا حسین (واحد)            تعداد استفاده : 796
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 06:59:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 06:59:00
کد: 104382
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 حاج امیر کرمانشاهی - وفات حضرت معصومه (س) - سال 95- من از تو فقط خدا را می خواهم (شور)            تعداد استفاده : 379
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:58:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 05:58:00
کد: 104381
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 حاج امیر کرمانشاهی - وفات حضرت معصومه (س) - سال 95- تنگه غروبه (شور)            تعداد استفاده : 378
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:32:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 02:32:00
کد: 104380
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج عبدالرضا هلالیحاج عبدالرضا هلالی - وفات حضرت معصومه (س) - سال 95- ذکر و نغمه            تعداد استفاده : 782
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:59:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 05:59:00
کد: 104379
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج عبدالرضا هلالیحاج عبدالرضا هلالی - وفات حضرت معصومه (س) - سال 95- عاشق آن است که سرگشته و شیدا باشد (واحد)            تعداد استفاده : 731
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 07:16:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 07:16:00
کد: 104378
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج عبدالرضا هلالیحاج عبدالرضا هلالی - وفات حضرت معصومه (س) - سال 95- اشکای بی قرار رو برسونید به حرم (شور)            تعداد استفاده : 754
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:35:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 02:35:00
کد: 104377
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج عبدالرضا هلالیحاج عبدالرضا هلالی - وفات حضرت معصومه (س) - سال 95- مگه میشه کربلا رو دید و گریه نکرد (شور)            تعداد استفاده : 722
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:29:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 05:29:00
کد: 104376
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج عبدالرضا هلالیحاج عبدالرضا هلالی - وفات حضرت معصومه (س) - سال 95- منی که از تو دم می زنم (شور)            تعداد استفاده : 725
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:40:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 02:40:00
کد: 104375
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج حسن خلجحاج حسن خلج - وفات حضرت فاطمه معصومه (س)- روضه حضرت معصومه (س)            تعداد استفاده : 707
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسن خلج
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 23:58:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 23:58:00
کد: 104374
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سعید حدادیانحاج سعید حدادیان - وفات حضرت معصومه (س) - سال 95 - دمشق و یک حرم (زمینه)            تعداد استفاده : 629
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سعید حدادیان
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:49:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 05:49:00
کد: 104373
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی محمدحسین حدادیانکربلایی محمد حسین حدادیان - وفات حضرت معصومه (س) - سال 95- کرب و بلا همیشه بوده واسه یه مکتب (زمینه)            تعداد استفاده : 503
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی محمدحسین حدادیان
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:02:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 03:02:00
کد: 104372
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی محمدحسین حدادیانکربلایی محمد حسین حدادیان - وفات حضرت معصومه (س) - سال 95- منو ببخش اگه برای تو (شور)            تعداد استفاده : 490
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی محمدحسین حدادیان
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:20:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 01:20:00
کد: 104371
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی محمدحسین حدادیانکربلایی محمد حسین حدادیان - وفات حضرت معصومه (س) - سال 95- رقیه (شور آذری)            تعداد استفاده : 470
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی محمدحسین حدادیان
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:03:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 01:03:00
کد: 104370
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی محمدحسین حدادیانکربلایی محمد حسین حدادیان - وفات حضرت معصومه (س) - سال 95- قسم به روز یمت یرنی (شور)            تعداد استفاده : 483
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی محمدحسین حدادیان
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:47:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 03:47:00
کد: 104369
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید مهدی میردامادحاج مهدی میرداماد - وفات حضرت معصومه (س) - سال 95- شهر متروک زمین سوخته (مدح و روضه حضرت معصومه (س))            تعداد استفاده : 577
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 17:21:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 17:21:00
کد: 104368
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید مهدی میردامادحاج مهدی میرداماد - وفات حضرت معصومه (س) - سال 95- اما فیکم مسلم (شور)            تعداد استفاده : 563
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:06:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 04:06:00
کد: 104367
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید مهدی میردامادحاج مهدی میرداماد و حاج عبدالرضا هلالی - وفات حضرت معصومه (س) - سال 95- هرکس که با جلال تو عهدی جمیل بست (روضه حضرت زهرا(س))            تعداد استفاده : 569
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 07:01:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 07:01:00
کد: 104366
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج منصور ارضیحاج منصور ارضی - وفات حضرت معصومه (س) - سال 95 - روضه حضرت معصومه (س)            تعداد استفاده : 746
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج منصور ارضی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 08:03:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 08:03:00
کد: 104365
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج منصور ارضیحاج منصور ارضی - وفات حضرت معصومه (س) - سال 95 - قم شد مسیر آخرم (روضه حضرت معصومه (س))            تعداد استفاده : 640
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج منصور ارضی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:50:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 03:50:00
کد: 104364
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج منصور ارضیحاج منصور ارضی - وفات حضرت معصومه (س) - سال 95 - روزگار دلم به سامان نیست (مناجات)            تعداد استفاده : 629
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج منصور ارضی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:51:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 02:51:00
کد: 104363
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج روح الله بهمنیحاج روح الله بهمنی - وفات حضرت معصومه (س) - سال 95- بهترین حس دنیا کربلا (شور)            تعداد استفاده : 325
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج روح الله بهمنی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 07:51:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 07:51:00
کد: 104362
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج روح الله بهمنیحاج روح الله بهمنی - وفات حضرت معصومه (س) - سال 95- السلام علی یا مصباح الهدی (واحد)            تعداد استفاده : 337
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج روح الله بهمنی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:24:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 05:24:00
کد: 104361
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج روح الله بهمنیحاج روح الله بهمنی - وفات حضرت معصومه (س) - سال 95- هرچی که از زهرا شنیده بودم دیدم (شور)            تعداد استفاده : 340
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج روح الله بهمنی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:42:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 04:42:00
کد: 104360
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج روح الله بهمنیحاج روح الله بهمنی - وفات حضرت معصومه (س) - سال 95- همه دنیامه کرب و بلا (واحد)            تعداد استفاده : 367
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج روح الله بهمنی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 07:20:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 07:20:00
کد: 104359
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج روح الله بهمنیحاج روح الله بهمنی - وفات حضرت معصومه (س) - سال 95- آخر شبی رسد که به جرم جنون عشق (شعرخوانی و تک)            تعداد استفاده : 332
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج روح الله بهمنی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:02:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 01:02:00
کد: 104358
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج روح الله بهمنیحاج روح الله بهمنی - وفات حضرت معصومه (س) - سال 95- بهترین حس دنیا (شور)            تعداد استفاده : 307
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج روح الله بهمنی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:07:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 05:07:00
کد: 104357
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج عبدالرضا هلالیحاج عبدالرضا هلالی و حاج روح الله بهمنی - وفات حضرت معصومه (س) - سال 95- ناحله الجسم یعنی (روضه حضرت زهرا (س))            تعداد استفاده : 625
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:27:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 03:27:00
کد: 104356
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - وفات حضرت معصومه (س) 95 - بچه ولایی ام و میگم هر بارم (واحد)            تعداد استفاده : 643
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید رضا نریمانی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:19:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 05:19:00
کد: 104355
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - وفات حضرت معصومه (س) 95 - من به هر قیمتی باشه پا به رکاب ولی هستم (شور)            تعداد استفاده : 566
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید رضا نریمانی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:25:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 05:25:00
کد: 104354
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - وفات حضرت معصومه (س) 95 - چه غریبونه با چشم گریون دنبال لیلا (واحد)            تعداد استفاده : 554
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید رضا نریمانی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:39:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 05:39:00
کد: 104353
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - وفات حضرت معصومه (س) 95 - اسطوره کرم تویی یار و یاورم (واحد)            تعداد استفاده : 470
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید رضا نریمانی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:00:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 05:00:00
کد: 104352
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمد رضا بذریحاج محمدرضا بذری - وفات حضرت معصومه (س) - سال 1395 - من از اون لحظه که تو صحن تو ایستادم (شور)            تعداد استفاده : 587
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمد رضا بذری
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:18:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 05:18:00
کد: 104351
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمد رضا بذریحاج محمدرضا بذری - وفات حضرت معصومه (س) - سال 1395 - باز اسم منو گدا بنویس (شور)            تعداد استفاده : 560
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمد رضا بذری
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:08:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 04:08:00
کد: 104350
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمد رضا بذریحاج محمدرضا بذری - وفات حضرت معصومه (س) - سال 1395 - إنّ یومّ الحْسّین (واحد)            تعداد استفاده : 604
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمد رضا بذری
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:49:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 00:49:00
کد: 104349
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 کربلایی سجاد مهدی پور - وفات حضرت معصومه (س) - سال 1395 - یه یاحسین میگم دنیا رو زیبا میکنم (واحد)            تعداد استفاده : 235
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:08:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 04:08:00
کد: 104348
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 کربلایی سجاد مهدی پور - وفات حضرت معصومه (س) - سال 1395 - تو طبیب دل بیمار منی (واحد)            تعداد استفاده : 217
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:35:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 01:35:00
کد: 104347
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 کربلایی جبار بذری - وفات حضرت معصومه (س) - سال 1395 - گرچه از دوری برادر خود (واحد)            تعداد استفاده : 236
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 07:56:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 07:56:00
کد: 104346
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمد رضا بذریحاج محمدرضا بذری - وفات حضرت معصومه (س) - سال 1395 - تنها تو غْربتم (زمینه)            تعداد استفاده : 554
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمد رضا بذری
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:14:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 04:14:00
کد: 104345
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمد رضا بذریحاج محمدرضا بذری - وفات حضرت معصومه (س) - سال 1395 - روضه            تعداد استفاده : 561
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمد رضا بذری
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 18:59:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 18:59:00
کد: 104344
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - وفات حضرت معصومه سلام الله علیها - سال 1394 - اسطوره کرم تویی تو یار و یاورم (واحد)            تعداد استفاده : 450
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید رضا نریمانی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 07:31:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 07:31:00
کد: 104343
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - وفات حضرت معصومه سلام الله علیها - سال 1394 - چه غریبونه با چشم گریون (سنگین)            تعداد استفاده : 461
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید رضا نریمانی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:57:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 05:57:00
کد: 104342
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - وفات حضرت معصومه سلام الله علیها - سال 1394 - حلقه به گوش در به درم (شور)            تعداد استفاده : 484
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید رضا نریمانی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:36:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 04:36:00
کد: 104341
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - وفات حضرت معصومه سلام الله علیها - سال 1394 - یا معصومه بی بی اشفعی لنا فی الجنة (زمینه)            تعداد استفاده : 533
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید رضا نریمانی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 08:34:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 08:34:00
کد: 104340
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج عبدالرضا هلالیحاج عبدالرضا هلالی - وفات حضرت معصومه (س) - سال 94 - رأس تو می رود بالای نیزه ها (شور)            تعداد استفاده : 554
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:21:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 03:21:00
کد: 104339
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج عبدالرضا هلالیحاج عبدالرضا هلالی - وفات حضرت معصومه (س) - سال 94 - خون گریه می کنم (شور)            تعداد استفاده : 558
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 07:32:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 07:32:00
کد: 104338
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج عبدالرضا هلالیحاج عبدالرضا هلالی - سال 1394 - وفات حضرت معصومه (س) - رأس تو می رود بالای نیزه ها (شور)            تعداد استفاده : 579
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:13:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 05:13:00
کد: 104337
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج عبدالرضا هلالیحاج عبدالرضا هلالی - سال 1394 - وفات حضرت معصومه (س) - روضه و زیارت عاشورا            تعداد استفاده : 539
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 13:13:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 13:13:00
کد: 104336
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج عبدالرضا هلالیحاج عبدالرضا هلالی - سال 1394 - وفات حضرت معصومه (س) - ای جان همه عالم (روضه)            تعداد استفاده : 537
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 11:56:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 11:56:00
کد: 104335
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی - سال 1394 - شام وفات حضرت معصومه (س) - مداحی انگلیسی (به یاد مسلمانان مظلوم نیجریه)            تعداد استفاده : 403
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج میثم مطیعی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 07:23:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 07:23:00
کد: 104334
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی - سال 1394 - شام وفات حضرت معصومه (س) - خیال تو از اهل قم راحت، ندیدم از آن ها بجز رحمت (واحد)            تعداد استفاده : 350
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج میثم مطیعی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:50:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 04:50:00
کد: 104333
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی - سال 1394 - شام وفات حضرت معصومه (س) - روضه باب الحوائج موسی بن جعفر (ع) به نیت آزادی شیخ ابراهیم زکزاکی و اسرای نیجریه            تعداد استفاده : 428
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج میثم مطیعی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:43:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 05:43:00
کد: 104332
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی - سال 1394 - شام وفات حضرت معصومه (س) - دعای پایانی مراسم            تعداد استفاده : 445
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج میثم مطیعی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:08:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 04:08:00
کد: 104331
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی - سال 1394 - شام وفات حضرت معصومه (س) - شدم راهی تا کنارت باشم (زمینه)            تعداد استفاده : 447
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج میثم مطیعی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 08:26:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 08:26:00
کد: 104330
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی - سال 1394 - شام وفات حضرت معصومه (س) - چهلم شهدای مسلمان نیجریه: هنوزم خون ها می ریزه ناحق (زمینه)            تعداد استفاده : 428
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج میثم مطیعی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:27:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 03:27:00
کد: 104329
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی - سال 1394 - شام وفات حضرت معصومه (س) - آستان بوس توایم اخت الرضا (واحد تند)            تعداد استفاده : 417
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج میثم مطیعی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:54:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 01:54:00
کد: 104328
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی - سال 1394 - شام وفات حضرت معصومه (س) - یک صبح می شود که برایم دعا کنی؟ (روضه)            تعداد استفاده : 421
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج میثم مطیعی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 10:01:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 10:01:00
کد: 104327
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی - سال 1394 - شام وفات حضرت معصومه (س) - به یاد شهدای مسلمان نیجریه (حرف دل)            تعداد استفاده : 410
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج میثم مطیعی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:46:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 04:46:00
کد: 104326
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی - سال 1394 - شب وفات حضرت معصومه (س) - تو شهید ولایتی بانو، در هوای امام جان دادی (روضه)            تعداد استفاده : 434
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج میثم مطیعی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 14:14:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 14:14:00
کد: 104325
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی - سال 1394 - شام وفات حضرت معصومه (س) - فرازهایی از زیارت حضرت معصومه "سلام الله علیها"            تعداد استفاده : 417
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج میثم مطیعی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:37:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 03:37:00
کد: 104324
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - سال 1394 - وفات حضرت معصومه (س) - اگرچه بال پریدن به آسمان داری (روضه)            تعداد استفاده : 367
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 10:09:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 10:09:00
کد: 104323
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی حسین طاهریکربلایی حسین طاهری - سال 1394 - وفات حضرت معصومه (س) - برادر کجایی که من دیگه مردم (زمینه)            تعداد استفاده : 238
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حسین طاهری
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 11:02:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 11:02:00
کد: 104322
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - سال 1394 - وفات حضرت معصومه (س) - ز بوی زلف یک عمر مست و مدهوشم (روضه)            تعداد استفاده : 383
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 14:11:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 14:11:00
کد: 104321
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی حسین طاهریکربلایی حسین طاهری - سال 1394 - وفات حضرت معصومه (س) - من همون کبوترم که از مشهد الرضا (شور)            تعداد استفاده : 229
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حسین طاهری
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 08:12:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 08:12:00
کد: 104320
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میرداماد - وفات حضرت معصومه (س) - سال 94 - یارم گله داره (شور)            تعداد استفاده : 322
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:29:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 01:29:00
کد: 104319
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میرداماد - وفات حضرت معصومه (س) - سال 94 - یکساله از تو دورم و بی یاورم (واحد)            تعداد استفاده : 314
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:33:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 04:33:00
کد: 104318
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید مهدی میردامادحاج محمود کریمی و سید مهدی میرداماد - وفات حضرت معصومه (س) - سال 94 - روضه            تعداد استفاده : 331
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:42:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 05:42:00
کد: 104317
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی - وفات حضرت معصومه (س) - سال 94 - ای در یم عصمت یا حضرت معصومه (س)(روضه)            تعداد استفاده : 235
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 17:38:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 17:38:00
کد: 104316
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی - وفات حضرت معصومه (س) - سال 94 - دم آخر بی تو چشم من گریونه (زمینه)            تعداد استفاده : 265
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:06:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 05:06:00
کد: 104315
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - سال 1394 - وفات حضرت معصومه (س) - می گشایم لب خود را به ثنای ولی الله (مدح امیرالمومنین (ع))            تعداد استفاده : 350
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 09:43:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 09:43:00
کد: 104314
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - سال 1394 - وفات حضرت معصومه (س) - تموم ذرات وجود اسیر دلبری توئه (شور)            تعداد استفاده : 361
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 07:56:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 07:56:00
کد: 104313
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - سال 1394 - وفات حضرت معصومه (س) - رویای من اینه رویای شیرینه (شور)            تعداد استفاده : 357
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:04:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 02:04:00
کد: 104312
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - سال 1394 - وفات حضرت معصومه (س) - گریه می کنم آخ مثه بچگیام (شور)            تعداد استفاده : 357
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 07:34:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 07:34:00
کد: 104311
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - سال 1394 - وفات حضرت معصومه (س) - برا کبوترای بی پر و بال پرای روی علمت قشنگه (شور)            تعداد استفاده : 373
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:56:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 03:56:00
کد: 104310
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - سال 1394 - وفات حضرت معصومه (س) - دوست دارم بابی انت و امی (شور)            تعداد استفاده : 365
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 06:43:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 06:43:00
کد: 104309
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 برادر اشرفی - سال 1394 - وفات حضرت معصومه (س) - عاقبت روزی یل یل ها میاد (واحد)            تعداد استفاده : 111
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:45:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 03:45:00
کد: 104308
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - سال 1394 - وفات حضرت معصومه (س) - با دل من عشق تو درهم شده آقا (شور)            تعداد استفاده : 355
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:16:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 04:16:00
کد: 104307
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - سال 1394 - وفات حضرت معصومه (س) - یا اشک دو نه دونه غریبونه به راه افتادم دنبالت (زمینه)            تعداد استفاده : 358
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:44:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 03:44:00
کد: 104306
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - سال 1394 - وفات حضرت معصومه (س) - من اگه عمریه اسم تو بردم (شور)            تعداد استفاده : 354
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 08:46:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 08:46:00
کد: 104305
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - سال 1394 - وفات حضرت معصومه (س) - از آن زمان که خواهر سلطان ما شدی (شعرخوانی)            تعداد استفاده : 359
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:13:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 03:13:00
کد: 104304
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - سال 1394 - وفات حضرت معصومه (س) - جان من جانان من دین من ایمان من (شور)            تعداد استفاده : 366
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:32:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 03:32:00
کد: 104303
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - سال 1394 - وفات حضرت معصومه (س) - غرق در اندوه و غمم رفته ز کف چاره من (واحد)            تعداد استفاده : 354
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:28:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 02:28:00
کد: 104302
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج روح الله بهمنیحاج روح الله بهمنی - وفات حضرت معصومه (س) - سال 94 - مادر مادر چشمت روز بد نبینه (شور)            تعداد استفاده : 261
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج روح الله بهمنی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:38:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 03:38:00
کد: 104301
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج روح الله بهمنیحاج روح الله بهمنی - وفات حضرت معصومه (س) - سال 94 - به پرچم تو سوگند (واحد)            تعداد استفاده : 244
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج روح الله بهمنی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:19:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 05:19:00
کد: 104300
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج روح الله بهمنیحاج روح الله بهمنی - وفات حضرت معصومه (س) - سال 94 - به سرم شور کربلا دارم (واحد زیبا)            تعداد استفاده : 255
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج روح الله بهمنی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:06:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 04:06:00
کد: 104299
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج روح الله بهمنیحاج روح الله بهمنی - سال 1394 - وفات حضرت معصومه (س) - به سرم شور کربلا دارم (واحد و شور)            تعداد استفاده : 258
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج روح الله بهمنی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 08:01:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 08:01:00
کد: 104298
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج روح الله بهمنیحاج عبدالرضا هلالی و حاج روح الله بهمنی - سال 1394 - وفات حضرت معصومه (س) - روضه            تعداد استفاده : 225
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج روح الله بهمنی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 08:53:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 08:53:00
کد: 104297
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج روح الله بهمنیحاج روح الله بهمنی - سال 1394 - وفات حضرت معصومه (س) - هر جایی که رفتم بود حرف از دلبری تو (شور)            تعداد استفاده : 205
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج روح الله بهمنی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 06:16:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 06:16:00
کد: 104296
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج حسین سیب سرخیکربلایی حسین سیب سرخی - سال 1394 - وفات حضرت معصومه (س) - می میرم زیر دست و پا بمونه بدنت (شور و شعرخوانی)            تعداد استفاده : 359
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 12:29:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 12:29:00
کد: 104295
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 حاج حسین یعقوبیان - سال 1394 - وفات حضرت معصومه (س) - سالار زینب (س)(زمینه و شور)            تعداد استفاده : 118
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 14:39:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 14:39:00
کد: 104294
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج حسین سیب سرخیکربلایی حسین سیب سرخی - سال 1394 - وفات حضرت معصومه (س) - این شبا بی تاب یه زیارت بودم (شور و واحد)            تعداد استفاده : 342
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 16:01:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 16:01:00
کد: 104293
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - وفات حضرت معصومه سلام الله علیها - سال 1393 - یکی مثل من قطره یکی مثل تو دریا (شور جدید)            تعداد استفاده : 281
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 06:04:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 06:04:00
کد: 104292
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - وفات حضرت معصومه سلام الله علیها - سال 1393 - تو کیستی سلاله ی کوثری (واحد زیبا)            تعداد استفاده : 298
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:05:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 03:05:00
کد: 104291
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - وفات حضرت معصومه سلام الله علیها - سال 1393 - ای سلاله پاک کوثر یا بنت موسی بن جعفر (سنگین)            تعداد استفاده : 296
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:48:00
توضیحات : HazratMasoome9696

مدت : 04:48:00
کد: 104290
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,074,586,394