خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : زیارت ائمه بقیع (ع)

موضوع : زیارت ائمه بقیع (ع)
   تعداد 22
حاج محسن فرهمند آزادفرهمند-زیارت ائمه بقیع(ع)            تعداد استفاده : 1637
ادعیه
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:52
توضیحات : مفاتیح 96

مدت : 00:09:52
کد: 103679
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج منصور ارضیسر شب آمدم اما به سیاهی خوردم            تعداد استفاده : 358
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : شوال
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 19270
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی جواد مقدمچه حرمی داره حسین ولی حسن آقام حرم نداره2 2            تعداد استفاده : 384
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : شوال
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 19269
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی جواد مقدمیه آرزو مونده تو سینه اللهم الرزقنا مدینه            تعداد استفاده : 388
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : شوال
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 19268
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی جواد مقدمویران شده خانه امید            تعداد استفاده : 399
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : شوال
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 19267
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی جواد مقدمچه حرمی داره حسین ولی حسن آقام حرم نداره            تعداد استفاده : 426
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : شوال
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 19266
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی جواد مقدمای پر پروازم وای تو بقیع بازم            تعداد استفاده : 404
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : شوال
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 19265
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی جواد مقدماشک فلک چه می باره            تعداد استفاده : 413
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : شوال
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 19264
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی جواد مقدمبه لطف و کرم ثارالله            تعداد استفاده : 400
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : شوال
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 19263
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج مهدی اکبریسر شب آمدم اما به سیاهی خوردم            تعداد استفاده : 356
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : شوال
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 19262
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج مهدی اکبریناجوانمردان از انجا صحن را برداشتند            تعداد استفاده : 361
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : شوال
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 19261
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج مهدی اکبریغروب و غم هوای بقیع            تعداد استفاده : 362
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : شوال
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 19260
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج مهدی اکبریکبوترای خسته جون            تعداد استفاده : 359
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : شوال
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 19259
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید مهدی میردامادبهبودی مریض و شفا فرق می کند2            تعداد استفاده : 366
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : شوال
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 19258
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید مهدی میردامادچون حرم نیست زائری هم نیست            تعداد استفاده : 360
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : شوال
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 19257
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید مهدی میردامادشبا وقتی مدینه غرق نوره            تعداد استفاده : 358
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : شوال
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 19256
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید مهدی میرداماداینجا به گوش ناله و فریاد و زمزمه است            تعداد استفاده : 364
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : شوال
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 19255
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید مهدی میردامادبهبودی مریض و شفا فرق می کند            تعداد استفاده : 379
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : شوال
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 19254
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید مهدی میردامادالهی یه روز براتون حرم بسازیم            تعداد استفاده : 410
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : شوال
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 19253
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج حسن خلجدوست دارم مثل کبوتر تو بقیعت            تعداد استفاده : 488
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : شوال
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 19252
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محسن فرهمند آزادزیارت ائمه بقیع علیهم السلام            تعداد استفاده : 775
ادعیه
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 15216
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 اباذر حلواجیزیارت ائمه بقیع علیهم السلام            تعداد استفاده : 3484
ادعیه
اثر : اباذر حلواجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 7:27
توضیحات : زیارت ائمه بقیع با صدای اباذر حلواجی «اَلسَّلامُ عَلَیْکُمْ اَئِمَّةَ الْهُدى، اَلسَّلامُ عَلَیْکُمْ اَهْلَ التَّقْوى» (7:27)

مدت : 7:27
کد: 6558
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,073,515,057