خدمات تلفن همراه

    مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام- دسته : مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام- موضوع : امام حسن علیه السلام

مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
موضوع : امام حسن علیه السلام
   تعداد 304
کربلایی جواد مقدمجون عالم به فدای حسین داره اما این همه سینه زن            تعداد استفاده : 1031
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106715
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمبقیع تاریک و دلگیره            تعداد استفاده : 951
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106714
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمحسین میگه هر کی دلش غم داره            تعداد استفاده : 969
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106713
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حمید علیمیدل خواهرم خونه ای وای            تعداد استفاده : 971
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106712
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حمید علیمیذکر نزول عطا یا حسن و یا حسین            تعداد استفاده : 885
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106711
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریغم می ریزه از چشمای بارونی            تعداد استفاده : 950
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106710
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبرییا حسن یا حسن من زندگیمو بیمه کرده            تعداد استفاده : 913
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106709
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریای رفیق وصیتم پیشت بمونه            تعداد استفاده : 913
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106708
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیزهر هلاهل قسمت من شد            تعداد استفاده : 1029
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106707
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیالا دم تو مسیح دعا امام حسن            تعداد استفاده : 826
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106706
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیجنت نشانی از حرم توست یا حسن            تعداد استفاده : 790
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106705
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیاشک من خلاصه شد تو گریه برای کوچه            تعداد استفاده : 819
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106704
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیتو شمعی و بزم دلت انجمن            تعداد استفاده : 829
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106703
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حمید علیمیبارون اشکام داره می باره            تعداد استفاده : 671
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106702
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیبین تموم اهل بیت غریب ترینه به خدا            تعداد استفاده : 873
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106701
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدممیشه حتی وسط سینه زدن گریه کنیم            تعداد استفاده : 789
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106700
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمنوکری که در پناه حسنه            تعداد استفاده : 750
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106699
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیفدای جگر پرخون شده ات            تعداد استفاده : 798
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106698
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمییه وقتا از آه می سوزه سینه ام            تعداد استفاده : 777
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106697
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی نریمان پناهیجانم فدای تو حاتم گدای تو            تعداد استفاده : 623
اثر : کربلایی نریمان پناهی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106696
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی نریمان پناهیبنویسید رو قبر من قتیل اشک و آه            تعداد استفاده : 654
اثر : کربلایی نریمان پناهی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106695
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حمید علیمیصاحب عالم آقا            تعداد استفاده : 677
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106694
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حمید علیمیصاحب کرم حسن            تعداد استفاده : 629
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106693
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیمدینه جایی بین ابراست            تعداد استفاده : 770
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106692
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهگنبد ندارد نام و نشانی بر روی مرقد ندارد            تعداد استفاده : 784
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106691
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخییه عمر خدایا گریه کردم            تعداد استفاده : 799
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106690
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمچه غریبی دل من بی نصیبی دل من            تعداد استفاده : 717
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106689
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمیا ایها المجتبی ای پور شیر خدا            تعداد استفاده : 754
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106688
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیپاره پاره قلب من شد ز زهر آخر            تعداد استفاده : 772
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106687
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیمثل تو از دنیا دلگیرم مادر            تعداد استفاده : 772
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106686
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حمید علیمیمدینه و دم غروبش            تعداد استفاده : 554
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106685
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حمید علیمیراهت شدم دیگه آخر دارم میرم پیش مادر            تعداد استفاده : 581
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106684
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمبه لطف و کرم ثارالله            تعداد استفاده : 740
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106683
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حمید علیمیتوی بقیع دلگیرم حاجتمو می گیرم            تعداد استفاده : 544
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106682
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیداره بقیع حال عجیب            تعداد استفاده : 780
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106681
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیبه خدا بهونه بود زهری که قاتلش شده            تعداد استفاده : 737
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106680
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیالسلام علیک یا غریب وطن            تعداد استفاده : 741
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106679
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیدوباره آمده فصل عزا و گریه و زاری            تعداد استفاده : 775
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106678
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیبرا بقیع صحن و سرا می سازیم            تعداد استفاده : 774
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106677
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمباد روی تربت خاکی میاد            تعداد استفاده : 740
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106676
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمدوباره در به درم بگید کجا بپرم            تعداد استفاده : 730
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106675
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمقلبم به هوای تو پر زد            تعداد استفاده : 722
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106674
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهدل خواهرم خونه ای وای            تعداد استفاده : 720
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106673
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیای سلام حسین حسن            تعداد استفاده : 725
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106672
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمدلم هوای مدینه داره            تعداد استفاده : 674
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106671
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمصدامو داری تو صداها            تعداد استفاده : 693
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106670
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمدل بی قراره چند روزیه از آسمون غربت می باره            تعداد استفاده : 711
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106669
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج عبدالرضا هلالیامام حسنیم الحمد الله            تعداد استفاده : 678
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106668
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادبه جز غمت آقا غمی تو سینه نیست            تعداد استفاده : 885
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106667
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیاین دم آخری منتظرم            تعداد استفاده : 753
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106666
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیپرم شکسته مثل کبوتر            تعداد استفاده : 665
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106665
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیحاج حسین سیب سرخی - شب ششم محرم 96 - حسینی ها گریه کنید برای امام مجتبی (شور جدید)            تعداد استفاده : 462
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:10
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:05:10
کد: 102885
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیحاج حسین سیب سرخی - شب ششم محرم 96 - بین تموم اهل بیت غریب ترین به خدا (شور جدید)            تعداد استفاده : 359
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:40
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:03:40
کد: 102884
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 کربلایی جبار بذری - شهادت امام حسن مجتبی (ع) - سال 1395 - جُنونِ مجنون با من (شور)            تعداد استفاده : 222
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:39
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:05:39
کد: 101518
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 کربلایی جبار بذری - شهادت امام حسن مجتبی (ع) - سال 1395 - به رویِ دستِ مردمِ (زمینه)            تعداد استفاده : 247
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:51
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:09:51
کد: 101517
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حسین طاهریکربلایی حسین طاهری - شهادت امام حسن مجتبی (ع) - سال 95 - کریم آل فاطمه معلی و اعلا حسن (واحد جدید)            تعداد استفاده : 525
اثر : کربلایی حسین طاهری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:18
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:05:18
کد: 101442
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حسین طاهریکربلایی حسین طاهری - شهادت امام حسن مجتبی (ع) - سال 95 - مرتضی کیست که عالم همه دیوانه اوست (مدح)            تعداد استفاده : 336
اثر : کربلایی حسین طاهری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:44
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:01:44
کد: 101441
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حسین طاهریکربلایی حسین طاهری - شهادت امام حسن مجتبی (ع) - سال 95 - فاش میگویم و از گفته خود دلشادم (شور)            تعداد استفاده : 370
اثر : کربلایی حسین طاهری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:31
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:02:31
کد: 101440
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حسین طاهریکربلایی حسین طاهری - شهادت امام حسن مجتبی (ع) - سال 95 - دردم رو کم کن حسین جان کمکم کن (شور جدید)            تعداد استفاده : 434
اثر : کربلایی حسین طاهری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:22
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:07:22
کد: 101439
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حسین طاهریکربلایی حسین طاهری - شهادت امام حسن مجتبی (ع) - سال 95 - حک شده بر عرش اعلا یا معز المومنین (واحد جدید)            تعداد استفاده : 395
اثر : کربلایی حسین طاهری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:06
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:05:06
کد: 101438
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حسین طاهریکربلایی حسین طاهری - شهادت امام حسن مجتبی (ع) - سال 95 - بهترین آقای دنیا یا معضل المومنین (واحد جدید)            تعداد استفاده : 362
اثر : کربلایی حسین طاهری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:33
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:09:33
کد: 101437
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حسین طاهریکربلایی حسین طاهری - شهادت امام حسن مجتبی (ع) - سال 95 - ای جانم به سفره کرامتت (شور جدید)            تعداد استفاده : 295
اثر : کربلایی حسین طاهری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:44
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:07:44
کد: 101436
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی - شهادت امام حسن مجتبی (ع) - سال 95 - موکب به موکب، می‌رسیم از راه (ویژه پیاده روی اربعین) – (زمینه)            تعداد استفاده : 287
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:11:08
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:11:08
کد: 101269
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی - شهادت امام حسن مجتبی (ع) - سال 95 - قیامش مستتر گشته است در غم نامه ی صلحش (روضه)            تعداد استفاده : 280
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:15:38
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:15:38
کد: 101268
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی - شهادت امام حسن مجتبی (ع) - سال 95 - جوانی ما به فدات حسین جان، کی می رسیم به کربلات حسین جان؟ (شور)            تعداد استفاده : 300
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:23
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:04:23
کد: 101266
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیحاج منصور ارضی - شب هفتم ماه صفر 95 - روضه امام حسن علیه السلام            تعداد استفاده : 503
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:11:06
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:11:06
کد: 101232
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مداح نوجوان علی اکبر اسماعیلی - شهادت امام حسن مجتبی (ع) - سال 1395 - بیا بازم اشکامو جاری کن (شور)            تعداد استفاده : 180
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:29
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:04:29
کد: 101150
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - روز 28 صفر سال 95 - غریب حسن، غریب امام مجتبی (زمینه)            تعداد استفاده : 271
اثر : حاج سید رضا نریمانی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:00
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:07:00
کد: 101083
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - روز 28 صفر سال 95 - روضه خوانی امام حسن علیه السلام            تعداد استفاده : 272
اثر : حاج سید رضا نریمانی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:15:24
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:15:24
کد: 101081
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمد رضا طاهری - شهادت امام حسن مجتبی (ع) - سال 95 - چشم وا کرده شدم دست به دامن حسن (روضه)            تعداد استفاده : 446
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:20:38
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:20:38
کد: 100968
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا بذریحاج محمدرضا بذری - شهادت امام حسن مجتبی (ع) - سال 1395 - من از شاهِ مدینه یوسف چاه مدینه (واحد)            تعداد استفاده : 361
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:55
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:04:55
کد: 100900
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا بذریحاج محمدرضا بذری - شهادت امام حسن مجتبی (ع) - سال 1395 - گِریَم گرفت از سوزِ نجوایِ خودم (واحدسنگین)            تعداد استفاده : 373
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:56
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:04:56
کد: 100899
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا بذریحاج محمدرضا بذری - شهادت امام حسن مجتبی (ع) - سال 1395 - صدامو داری تو صداها (شور)            تعداد استفاده : 358
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:29
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:05:29
کد: 100898
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا بذریحاج محمدرضا بذری - شهادت امام حسن مجتبی (ع) - سال 1395 - روضه            تعداد استفاده : 358
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:50
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:01:50
کد: 100897
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا بذریحاج محمدرضا بذری - شهادت امام حسن مجتبی (ع) - سال 1395 - دلم تو هوایِ تو پر میزنه (شور)            تعداد استفاده : 327
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:17
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:07:17
کد: 100896
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - شهادت امام حسن مجتبی (ع) - سال 95 - وارث غربت حیدری یا حسن (واحد جدید)            تعداد استفاده : 310
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:12:22
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:12:22
کد: 100830
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - شهادت امام حسن مجتبی (ع) - سال 95 - روضه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام            تعداد استفاده : 299
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:33
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:06:33
کد: 100829
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - شهادت امام حسن مجتبی (ع) - سال 95 - بیا و این امشب و به سینه و به سر بزن (زمینه جدید)            تعداد استفاده : 292
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:10:35
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:10:35
کد: 100828
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی - شهادت امام حسن مجتبی (ع) - سال 95 - چونان که خالق احد ذوالمنن یکی است (واحد جدید)            تعداد استفاده : 131
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:22
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:06:22
کد: 100787
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی - شهادت امام حسن مجتبی (ع) - سال 95 - ای یار ای یار ای یار عباس یاابن کرار (شور جدید)            تعداد استفاده : 121
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:30
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:06:30
کد: 100786
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی - شهادت امام حسن مجتبی (ع) - سال 95 - ای سلام حسین حسن ای تمام حسین حسن (زمینه زیبا)            تعداد استفاده : 118
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:07
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:08:07
کد: 100785
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیحاج منصور ارضی - روز 28 صفر 95 - روضه امام حسن مجتبی علیه السلام (صوتی)            تعداد استفاده : 381
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:11:23
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:11:23
کد: 100766
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیحاج منصور ارضی - روز 28 صفر 95 - روضه امام حسن مجتبی علیه السلام (تصویری)            تعداد استفاده : 362
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:11:23
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:11:23
کد: 100765
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادبه خدا بهونه بود زهری که قاتلش شده (زمینه) (ظهر شهادت)            تعداد استفاده : 230
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:05:35
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:05:35
کد: 100660
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیبه خدا بهونه بود زهری که قاتلش شده (زمینه) (شب شهادت)            تعداد استفاده : 135
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:07:08
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:07:08
کد: 100659
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهبه یاد کوچه و چشم ترم(روضه) (شب شهادت)            تعداد استفاده : 184
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:04:34
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:04:34
کد: 100654
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حنیف طاهریبه نبی ثمری (تک،حسین طاهری)            تعداد استفاده : 158
اثر : حنیف طاهری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:04:29
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:04:29
کد: 100652
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیانپاره جگر امام حسن (شور،نغمه)            تعداد استفاده : 413
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:02:45
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:02:45
کد: 100648
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریپسر فاطمه آن کس که دلم زنده از اوست (واحد) (شب شهادت)            تعداد استفاده : 302
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:03:50
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:03:50
کد: 100644
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریتا ملاقات خدا راه کمی در پیش است (روضه) (شب شهادت)            تعداد استفاده : 298
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:31:09
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:31:09
کد: 100638
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادتو زائرات اونی که دلخون تره منم منم (واحد) (ظهر شهادت)            تعداد استفاده : 234
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:05:04
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:05:04
کد: 100637
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادتو زائرا اونی که دل خون تره (واحد)(شام شهادت)            تعداد استفاده : 232
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:04:31
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:04:31
کد: 100635
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حنیف طاهریتو روح روزه معنای نمازی (شور)            تعداد استفاده : 146
اثر : حنیف طاهری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:01:24
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:01:24
کد: 100634
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادتوکیستی ثمر کوثری امام حسن (علیه السلام) (روضه) (شام شهادت)            تعداد استفاده : 264
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:13:39
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:13:39
کد: 100629
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیحاج ابراهیم رحیمی - سال 1394 - شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام - ای گوهر بحر ولایت حسن (ع)(تک)            تعداد استفاده : 117
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:23
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:02:23
کد: 100611
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهچه خاکی شد سر همه عالم(روضه) (شب شهادت)            تعداد استفاده : 203
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:12:57
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:12:57
کد: 100608
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریآرزو نیست رجز نیست من آخر روزی (شور) (شب شهادت)            تعداد استفاده : 328
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:10:02
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:10:02
کد: 100592
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهاز تاب رفت و طشت طلب کرد و ناله کرد (روضه) (شب شهادت)            تعداد استفاده : 177
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:10:28
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:10:28
کد: 100588
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیاای گوهر بهر ولایت حسن(ع) (تک) (شب شهادت)            تعداد استفاده : 139
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:02:23
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:02:23
کد: 100585
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجآهسته آستین به دهن گریه میکنم (روضه)            تعداد استفاده : 388
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:17:41
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:17:41
کد: 100583
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,011,573,722