خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : حضرت رقیه س

موضوع : حضرت رقیه س
   تعداد 1147
حاج محمد رضا بذریحاج محمدرضا بذری - شب نهم محرم 96 - خوش به حالِ رقیه (زمینه جدید)            تعداد استفاده : 615
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:10
توضیحات : Moharram96r696

مدت : 00:07:10
کد: 103064
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج میثم مطیعیبرادر وحید نادری - شب سوم محرم 96 - سه ساله خون شد دلش خرابه شد منزلش (دودمه)            تعداد استفاده : 574
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:53
توضیحات : Moharram96r496

مدت : 00:01:53
کد: 102367
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی - شب سوم محرم 96 - موکبای آشنا و نذریای بی ریا (زمینه)            تعداد استفاده : 540
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:56
توضیحات : Moharram96r496

مدت : 00:07:56
کد: 102365
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج میثم مطیعیبرادر وحید نادری - شب سوم محرم 96 - امشب خرابه اشک می ریزد فراوان (دم آغازین)            تعداد استفاده : 477
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:17
توضیحات : Moharram96r496

مدت : 00:02:17
کد: 102364
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - شب چهارم محرم 96 - بابایی کمک درد داره کتک (زمینه جدید)            تعداد استفاده : 844
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید رضا نریمانی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:20
توضیحات : Moharram96r396

مدت : 00:09:20
کد: 102186
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج مهدی اکبریحاج مهدی اکبری - شب سوم محرم 96 - بابایی ببین که دست و پامو بسته (واحد سنگین جدید)            تعداد استفاده : 639
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:49
توضیحات : Moharram96r396

مدت : 00:06:49
کد: 102174
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج مهدی اکبریحاج مهدی اکبری - شب سوم محرم 96 - روضه حضرت رقیه سلام الله علیها (روضه)            تعداد استفاده : 572
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:23:52
توضیحات : Moharram96r396

مدت : 00:23:52
کد: 102171
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج حسین سیب سرخیحاج حسین سیب سرخی - شب سوم محرم 96 - کنار تو لبریز عشقم (واحد جدید)            تعداد استفاده : 561
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:06
توضیحات : Moharram96r396

مدت : 00:07:06
کد: 102168
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج حسین سیب سرخیحاج حسین سیب سرخی - شب سوم محرم 96 - لالا کن دخترم دورت بگردم (واحد سنگین جدید)            تعداد استفاده : 601
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:05
توضیحات : Moharram96r396

مدت : 00:06:05
کد: 102167
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج حسین سیب سرخیحاج حسین سیب سرخی - شب سوم محرم 96 - شهید سر جدا بابا دیر اومدی چرا بابا (زمینه جدید)            تعداد استفاده : 554
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:01
توضیحات : Moharram96r396

مدت : 00:08:01
کد: 102161
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج حسین سیب سرخیحاج حسین سیب سرخی - شب سوم محرم 96 - روضه حضرت رقیه سلام الله علیها (روضه)            تعداد استفاده : 542
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:15:33
توضیحات : Moharram96r396

مدت : 00:15:33
کد: 102160
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سیدمجید بنی فاطمهحاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم محرم 96 - قاصدک بابای من گمشده اونو ندیدی (روضه)            تعداد استفاده : 317
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:05
توضیحات : Moharram96r396

مدت : 00:02:05
کد: 102142
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سیدمجید بنی فاطمهحاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم محرم 96 - رسیدن به خیر ای سر و روی خونی (روضه)            تعداد استفاده : 362
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:12
توضیحات : Moharram96r396

مدت : 00:08:12
کد: 102140
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج مهدی سلحشورحاح مهدی سلحشور - شب سوم محرم 96 - آنانکه خاک را به نظر کیمیا کنند (زمزمه)            تعداد استفاده : 800
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:22
توضیحات : Moharram96r396

مدت : 00:03:22
کد: 102134
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج مهدی سلحشورحاح مهدی سلحشور - شب سوم محرم 96 - سلام بابای خوبم (واحد)            تعداد استفاده : 726
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:13
توضیحات : Moharram96r396

مدت : 00:04:13
کد: 102133
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید مهدی میردامادحاج سید مهدی میرداماد - شب سوم محرم 96 - چه عجب صفا آوردی نگو که غذا آوردی (زمینه جدید)            تعداد استفاده : 516
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:47
توضیحات : Moharram96r396

مدت : 00:07:47
کد: 102128
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید مهدی میردامادحاج سید مهدی میرداماد - شب سوم محرم 96 - روضه حضرت رقیه سلام الله علیها (روضه)            تعداد استفاده : 486
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:16:26
توضیحات : Moharram96r396

مدت : 00:16:26
کد: 102126
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا طاهریکربلایی حسین طاهری - شب سوم محرم 96 - آرزومه مثل اصحاب من برای تو بمیرم (تک جدید)            تعداد استفاده : 438
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:31
توضیحات : Moharram96r396

مدت : 00:06:31
کد: 102122
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - شب سوم محرم 96 - آیینه دار حضرت زهرا رقیه (واحد جدید)            تعداد استفاده : 437
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:10
توضیحات : Moharram96r396

مدت : 00:02:10
کد: 102121
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - شب سوم محرم 96 - آمدی و دردانه رفت از حال (نوحه جدید)            تعداد استفاده : 395
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:11:34
توضیحات : Moharram96r396

مدت : 00:11:34
کد: 102120
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - شب سوم محرم 96 - میدونی که یک ماهه از حال تو بی خبر بودم (زمینه جدید)            تعداد استفاده : 385
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:10:57
توضیحات : Moharram96r396

مدت : 00:10:57
کد: 102119
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - شب سوم محرم 96 - خواب می دیدم و در این هنگام (روضه)            تعداد استفاده : 382
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:13:03
توضیحات : Moharram96r396

مدت : 00:13:03
کد: 102117
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - شب سوم محرم 96 - بابا کجا بودی به من دشنام دادن (روضه)            تعداد استفاده : 390
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:11:30
توضیحات : Moharram96r396

مدت : 00:11:30
کد: 102116
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج حسن خلجحاج حسن خلج - شب سوم محرم 96 - آمدی بهترین مهربان ترین بابا (شور جدید)            تعداد استفاده : 546
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:10
توضیحات : Moharram96r396

مدت : 00:03:10
کد: 102106
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج حسن خلجحاج حسن خلج - شب سوم محرم 96 - حالا که پیشم اومدی (واحد جدید)            تعداد استفاده : 570
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:10:28
توضیحات : Moharram96r396

مدت : 00:10:28
کد: 102103
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج حسن خلجحاج حسن خلج - شب سوم محرم 96 - روضه حضرت رقیه سلام الله علیها (روضه)            تعداد استفاده : 550
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:19:49
توضیحات : Moharram96r396

مدت : 00:19:49
کد: 102101
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی محمدحسین حدادیانکربلایی محمدحسین حدادیان - روز سوم محرم 96 - منو نمی شناسی دختر معصوم تو ام (روضه و مناجات)            تعداد استفاده : 2550
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی محمدحسین حدادیان
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:00
توضیحات : Moharram96r396

مدت : 00:02:00
کد: 102100
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی محمدحسین حدادیانکربلایی محمدحسین حدادیان - روز سوم محرم 96 - تو راهم زدن اما (شور جدید)            تعداد استفاده : 1924
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی محمدحسین حدادیان
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:43
توضیحات : Moharram96r396

مدت : 00:02:43
کد: 102099
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی محمدحسین حدادیانکربلایی محمدحسین حدادیان - روز سوم محرم 96 - بازم خبر رسید قصه به سر رسید (زمینه جدید)            تعداد استفاده : 1428
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی محمدحسین حدادیان
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:57
توضیحات : Moharram96r396

مدت : 00:03:57
کد: 102093
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سعید حدادیانحاج سعید حدادیان - روز سوم محرم 96 - روضه حضرت رقیه سلام الله علیها (روضه)            تعداد استفاده : 481
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:31
توضیحات : Moharram96r396

مدت : 00:08:31
کد: 102092
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج مهدی مختاریحاج مهدی مختاری - شب سوم محرم 96 - اگر چه پدر نیمه جانم (زمینه)            تعداد استفاده : 226
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی مختاری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:09
توضیحات : Moharram96r296

مدت : 00:05:09
کد: 102065
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج مهدی مختاریحاج مهدی مختاری - شب سوم محرم 96 - پیر شده ۳ ساله دخترت (واحد)            تعداد استفاده : 247
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی مختاری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:27
توضیحات : Moharram96r296

مدت : 00:07:27
کد: 102063
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمد رضا بذریحاج محمدرضا بذری - شب سوم محرم 96 - روضه حضرت رقیه سلام الله علیها (روضه)            تعداد استفاده : 324
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:56:00
توضیحات : Moharram96r296

مدت : 00:56:00
کد: 102052
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - شب سوم محرم 96 - وقتی که فراتر از زمان است رقیه (شعر خوانی)            تعداد استفاده : 330
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:55
توضیحات : Moharram96r296

مدت : 00:05:55
کد: 102024
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - شب سوم محرم 96 - بابا کجایی تنگه دلم برای تو (واحد جدید)            تعداد استفاده : 331
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:53
توضیحات : Moharram96r296

مدت : 00:04:53
کد: 102022
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید مهدی میردامادحاج سید مهدی میرداماد - شب دوم محرم 96 - عقل پرسید که دشوارتر از مردن چیست (مناجات و روضه حضرت رقیه (س))            تعداد استفاده : 346
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:52
توضیحات : Moharram96r296

مدت : 00:03:52
کد: 101991
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی - شب سوم محرم 96 - روضه حضرت رقیه سلام الله علیها (روضه)            تعداد استفاده : 255
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
توضیحات : Moharram96r296

مدت :
کد: 101952
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 کربلایی جبار بذری - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - عمو که رفته، چرا تو تنهام گذاشتی (واحدسنگین)            تعداد استفاده : 212
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:52
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:06:52
کد: 101519
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی مجتبی رمضانیکربلایی مجتبی رمضانی - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 95 - مگه میشه یا حسین شنید و گریه نکرد (شور)            تعداد استفاده : 348
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی مجتبی رمضانی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:35
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:06:35
کد: 101506
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی مجتبی رمضانیکربلایی مجتبی رمضانی - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 95 - روضه            تعداد استفاده : 342
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی مجتبی رمضانی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:23
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:04:23
کد: 101505
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی مجتبی رمضانیکربلایی مجتبی رمضانی - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 95 - دست و پاش آبله داره دختر (واحد)            تعداد استفاده : 331
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی مجتبی رمضانی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:29
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:07:29
کد: 101504
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی حسین طاهریکربلایی حسین طاهری - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - نه که گفته که تو جا در دل دنیا داری (واحد جدید)            تعداد استفاده : 264
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حسین طاهری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:20
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:04:20
کد: 101495
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی حسین طاهریکربلایی حسین طاهری - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - شب به بیابان تنها منتظرت بودم (شور)            تعداد استفاده : 280
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حسین طاهری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:54
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:05:54
کد: 101494
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی حسین طاهریکربلایی حسین طاهری - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - حسین وااای وااای وااای (شور)            تعداد استفاده : 249
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حسین طاهری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:43
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:01:43
کد: 101493
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی حسین طاهریکربلایی حسین طاهری - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - حالا که با سر اومدی (واحد)            تعداد استفاده : 254
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حسین طاهری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:28
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:05:28
کد: 101492
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی حسین طاهریکربلایی حسین طاهری - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - آن قدر ضعف به پیکر دارم (شعر خوانی)            تعداد استفاده : 244
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حسین طاهری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:55
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:05:55
کد: 101491
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 کربلایی حسن حسینخانی - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - روضه            تعداد استفاده : 190
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:21
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:02:21
کد: 101469
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 کربلایی حسن حسینخانی - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - در این دل شب (روضه)            تعداد استفاده : 196
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:30
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:06:30
کد: 101468
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی محمدحسین حدادیانکربلایی محمدحسین حدادیان - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - خدانگهدار محرم و پرچمای رو در و دیوار (شور)            تعداد استفاده : 1232
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی محمدحسین حدادیان
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:37
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:06:37
کد: 101385
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی محمدحسین حدادیانکربلایی محمدحسین حدادیان - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - تو آسمونا دنبالت می گشتم (زمینه)            تعداد استفاده : 1210
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی محمدحسین حدادیان
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:03
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:06:03
کد: 101384
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی محمدحسین حدادیانکربلایی محمدحسین حدادیان - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - ای یار زینب (س)(شور)            تعداد استفاده : 953
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی محمدحسین حدادیان
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:19
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:03:19
کد: 101383
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 کربلایی صابر رمضانی - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - با هر نفس میگم حسین (شور)            تعداد استفاده : 155
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:56
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:05:56
کد: 101363
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج مهدی اکبریحاج مهدی اکبری - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - نوکرم شاه پناهم بده (واحد جدید)            تعداد استفاده : 285
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:59
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:02:59
کد: 101174
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج مهدی اکبریحاج مهدی اکبری - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - فهمیدم از روزای سخت دنیا (شور جدید)            تعداد استفاده : 265
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:33
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:04:33
کد: 101173
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج مهدی اکبریحاج مهدی اکبری - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - رسیدی به کرببلا خیره شو (شور زیبا)            تعداد استفاده : 293
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:04
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:04:04
کد: 101172
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج مهدی اکبریحاج مهدی اکبری - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - دلم تنگ روزایی که با تو (زمینه جدید)            تعداد استفاده : 283
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:24
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:05:24
کد: 101171
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج مهدی اکبریحاج مهدی اکبری - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - باز چشمام شده گریون غمت (شور جدید)            تعداد استفاده : 218
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:32
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:04:32
کد: 101170
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج مهدی اکبریحاج مهدی اکبری - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - از سفر اومده مسافر من (وحد سنگین)            تعداد استفاده : 275
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:49
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:06:49
کد: 101169
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله (نغمه خوانی)            تعداد استفاده : 503
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید رضا نریمانی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:28
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:01:28
کد: 101061
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - مثل گنجشکی از خون بال و پر برداشته (روضه)            تعداد استفاده : 477
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید رضا نریمانی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:10:06
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:10:06
کد: 101060
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - عالم محرم است سلام علی الحسین (واحد زیبا)            تعداد استفاده : 433
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید رضا نریمانی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:32
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:04:32
کد: 101058
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - ذکر و نغمه خوانی امیرالمومنین            تعداد استفاده : 354
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید رضا نریمانی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:12
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:01:12
کد: 101057
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - خسته ام از بس که بوسیدم تو را از راه دور (واحد جدید)            تعداد استفاده : 429
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید رضا نریمانی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:19
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:05:19
کد: 101056
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - بازم راهم به راهت افتاد (شور جدید عربی - فارسی)            تعداد استفاده : 427
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید رضا نریمانی
مناسبت : صفر المظفر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:11:36
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:11:36
کد: 101055
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - از کربلا تا اینجا مضطرم و بی حالم (زمینه جدید)            تعداد استفاده : 426
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید رضا نریمانی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:11
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:07:11
کد: 101054
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - از طفولیت به من آموخت مادر یا حسین (واحد جدید)            تعداد استفاده : 386
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید رضا نریمانی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:22
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:06:22
کد: 101053
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سعید حدادیانحاج سعید حدادیان - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - لشکر کوفه خیلی پستند (شور)            تعداد استفاده : 368
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:57
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:03:57
کد: 101009
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سعید حدادیانحاج سعید حدادیان - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - روضه            تعداد استفاده : 355
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:16:03
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:16:03
کد: 101008
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج عبدالرضا هلالیحاج عبدالرضا هلالی - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - وقتی اومدی گفتم که تقصیر دل من بود (زمینه جدید)            تعداد استفاده : 430
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
توضیحات : Marasi96

مدت :
کد: 100988
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج عبدالرضا هلالیحاج عبدالرضا هلالی - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - هر روضه ای برای همه جانگذاز نیست (واحد جدید)            تعداد استفاده : 431
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:34
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:02:34
کد: 100987
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج عبدالرضا هلالیحاج عبدالرضا هلالی - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - مگه میشه تو حرم نشست و گریه نکرد (شور جدید)            تعداد استفاده : 442
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:26
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:03:26
کد: 100986
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج عبدالرضا هلالیحاج عبدالرضا هلالی - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - دیروز گفته بودم تنش کفن ندارد (واحد جدید)            تعداد استفاده : 436
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:17
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:03:17
کد: 100985
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج عبدالرضا هلالیحاج عبدالرضا هلالی - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - در دلم شعله غم می کشی (شور زیبا)            تعداد استفاده : 418
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:24
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:02:24
کد: 100984
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج عبدالرضا هلالیحاج عبدالرضا هلالی - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - از ساربون بدم میاد (روضه)            تعداد استفاده : 430
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:11:32
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:11:32
کد: 100983
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج عبدالرضا هلالیحاج عبدالرضا هلالی - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - آخر کمی بخواب چرا گریه می کنی (روضه)            تعداد استفاده : 393
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:38
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:02:38
کد: 100982
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج حسین سیب سرخیحاج حسین سیب سرخی - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - یا قمر العشیره یا نافذ البصیره (شور زیبا)            تعداد استفاده : 276
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:15
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:07:15
کد: 100962
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج حسین سیب سرخیحاج حسین سیب سرخی - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - مهر او دینم اصل آیینم حیدری ام حیدری ام (واحد جدید)            تعداد استفاده : 277
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:49
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:08:49
کد: 100961
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج حسین سیب سرخیحاج حسین سیب سرخی - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - شاه قامت قیامتی داری (شعر خوانی)            تعداد استفاده : 278
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:06
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:05:06
کد: 100960
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج حسین سیب سرخیحاج حسین سیب سرخی - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - شاه است حسین پادشاه است حسین (شور جدید)            تعداد استفاده : 274
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:23
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:02:23
کد: 100959
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج حسین سیب سرخیحاج حسین سیب سرخی - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - روضه حضرت رقیه سلام الله علیها            تعداد استفاده : 265
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:16:57
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:16:57
کد: 100958
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج حسین سیب سرخیحاج حسین سیب سرخی - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - ذکر و نوای حضرت اباعبدالله الحسین (ع)            تعداد استفاده : 248
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:50
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:01:50
کد: 100957
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج حسین سیب سرخیحاج حسین سیب سرخی - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - دستم به پهلو آشفته گیسو از من نپرسی (زمینه جدید)            تعداد استفاده : 258
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:10:49
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:10:49
کد: 100956
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج حسین سیب سرخیحاج حسین سیب سرخی - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - خسته ام از بس که بوسیدم تو را از راه دور (واحد جدید)            تعداد استفاده : 257
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:00
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:05:00
کد: 100955
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج حسین سیب سرخیحاج حسین سیب سرخی - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - این اسم عجب شور دهنده است (شور جدید)            تعداد استفاده : 213
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:43
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:07:43
کد: 100954
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج حسین سیب سرخیحاج حسین سیب سرخی - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - امامی و نعم الامام حسین علیه السلام (واحد جدید)            تعداد استفاده : 209
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:17:22
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:17:22
کد: 100953
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج روح الله بهمنیحاج روح الله بهمنی - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - نوکر پدر تو پدر من (شور)            تعداد استفاده : 202
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج روح الله بهمنی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:49
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:05:49
کد: 100941
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج روح الله بهمنیحاج روح الله بهمنی - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - عمری از کربلا نوشتم (شور)            تعداد استفاده : 196
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج روح الله بهمنی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:31
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:05:31
کد: 100940
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج روح الله بهمنیحاج روح الله بهمنی - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - رقیه بغل گرفته زانوی غم (تک همراه با طبل)            تعداد استفاده : 206
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج روح الله بهمنی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:51
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:02:51
کد: 100939
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج روح الله بهمنیحاج روح الله بهمنی - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - تو آسمونم نمونده (واحد)            تعداد استفاده : 193
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج روح الله بهمنی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:59
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:03:59
کد: 100938
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج روح الله بهمنیحاج روح الله بهمنی - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - باید تا حالا میمردم (زمینه)            تعداد استفاده : 197
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج روح الله بهمنی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:11:35
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:11:35
کد: 100937
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج روح الله بهمنیحاج روح الله بهمنی - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - السلام علی یا مصباح الهدی (تک)            تعداد استفاده : 202
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج روح الله بهمنی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:31
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:06:31
کد: 100936
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج روح الله بهمنیحاج روح الله بهمنی - شب 29 محرم 95 - روضه حضرت رقیه (س)            تعداد استفاده : 199
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج روح الله بهمنی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:11:38
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:11:38
کد: 100935
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمد رضا بذریحاج محمدرضا بذری - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - سایه ی لطف حسین از رو سرم کم نمیشه (شور)            تعداد استفاده : 262
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:21
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:05:21
کد: 100906
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمد رضا بذریحاج محمدرضا بذری - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - روضه پایانی            تعداد استفاده : 280
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:58
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:03:58
کد: 100905
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمد رضا بذریحاج محمدرضا بذری - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - روضه            تعداد استفاده : 289
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:53
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:09:53
کد: 100904
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمد رضا بذریحاج محمدرضا بذری - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - چقدر از دل تو رو صدا کردم (شور)            تعداد استفاده : 303
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:34
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:01:34
کد: 100903
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمد رضا بذریحاج محمدرضا بذری - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - بی تو شبارو خوابم نمیبره (زمینه)            تعداد استفاده : 260
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:10:31
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:10:31
کد: 100902
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمد رضا بذریحاج محمدرضا بذری - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - آرزویِ ما همینه با کرمت آقاجون (واحد)            تعداد استفاده : 267
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:37
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:05:37
کد: 100901
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - روضه حضرت رقیه سلام الله علیها            تعداد استفاده : 291
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:26
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:08:26
کد: 100843
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - شهادت حضرت رقیه (س) - سال 1395 - دیگه صداش نمیاد بابا بابا نمیگه (زمینه جدید)            تعداد استفاده : 271
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:11:57
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:11:57
کد: 100842
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,074,576,310