خدمات تلفن همراه

    مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام- دسته : مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام- موضوع : اصحاب امام حسین ع

مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
موضوع : اصحاب امام حسین ع
   تعداد 43
آیت الله العظمی خامنه ایماجرای شهادت جناب جون در کربلا            تعداد استفاده : 726
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
سایت : مرکز تنظیم و نشر آثار مقام معظم رهبری
توضیحات : 1363/07/20 ماجرای شهادت غلام حضرت اباعبدالله علیه‌السلام در کربلا به روایت رهبر انقلاب حجم5.0 MB
مدت :
کد: 23174
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 روز عاشورا چو حر نامدار/سید جواد ذاکر            تعداد استفاده : 350
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20226
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکاش برسیم مثل حر به تو            تعداد استفاده : 375
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20225
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمتشنه ای که پی آبه سبوی تو براش نابه            تعداد استفاده : 347
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20224
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمسر راه تو نشستم شاید اینجوری بیفته            تعداد استفاده : 395
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20223
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیانا فداء الحسین بن علی2            تعداد استفاده : 430
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20222
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیانا فداء الحسین بن علی            تعداد استفاده : 359
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20221
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادای عفو و کرامت ز ازل بنده تو            تعداد استفاده : 315
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20220
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسلام ای دلت مثل دریا حسین            تعداد استفاده : 338
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20219
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادبا کمند عشق خود بسته ای دست...            تعداد استفاده : 300
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20218
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجدید خود را در کنار نور و نار            تعداد استفاده : 330
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20217
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجبا اینکه من بدم نکن آقا ردم            تعداد استفاده : 361
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20216
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکاش برسیم مثل حر به تو            تعداد استفاده : 319
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 15511
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمتشنه ای که پی آبه سبوی تو براش نابه            تعداد استفاده : 310
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 15510
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادروضه ادب و احترام حر ابن یزید ریاحی به امام حسین علیه السلام            تعداد استفاده : 399
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 2:53
توضیحات : مداحی؛ «سوار گمشده را در میان راه گرفتی، چه ساده صید خودت را به یک نگاه گرفتی» با مداحی «سیدمهدی میرداماد» در ادب و احترام حر ابن یزید ریاحی به امام حسین علیه السلام (2:53)
مدت : 2:53
کد: 5424
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادعبد روسیاهم آقا سائل نگاهم آقا            تعداد استفاده : 390
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 3:27
توضیحات : مجلس سینه زنی در اظهار شرمندگی حر ابن یزید ریاحی؛ «عبد روسیاهم آقا سائل نگاهم آقا، ای پناه هر دو عالم تو بده پناهم آقا» با صدای «سیدمهدی میرداماد» (3:27)
مدت : 3:27
کد: 5422
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیشبیه سایه به دنبال شاه می آمد/ حضرت حر ع            تعداد استفاده : 432
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 10:02
توضیحات : مجلس روضه خوانی به مناسبت شهادت امام حسین علیه السلام ؛ «شبیه سایه به دنبال شاه می آمد، ز شهر کوفه دمادم سپاه می آمد» با مداحی «محمود کریمی» سال 1390 (10:02)
مدت : 10:02
کد: 5129
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیسلام باد به روح بریر ابن خضیر            تعداد استفاده : 403
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 8:49
توضیحات : ذکر مصیبت؛ «به کربلا عظمت های روز عاشورا، ظهور کرد گهی از بریر و گه ز زهیر» با نوای «محمود کریمی» در شجاعت و فداکاری یاران امام حسین علیه السلام سال 1390 (8:49)
مدت : 8:49
کد: 5108
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیسلام ما به زهیر و دلاوری هایش            تعداد استفاده : 404
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 3:14
توضیحات : مجلس سینه زنی؛ «سلام ما به زهیر و دلاوری هایش، که بود شاهد عشق حسین و مولایش» با مداحی «محمود کریمی» در وفاداری یاران امام حسین علیه السلام سال 1390 (3:14)
مدت : 3:14
کد: 5085
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی اسلام میرزاییروضه زهیر و عنایت حسینی            تعداد استفاده : 513
اثر : کربلایی اسلام میرزایی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 5:58
توضیحات : ذکر مصیبت شهادت سید و سرور شهیدان، امام حسین علیه السلام ؛ «لطفش به دیده دیدم و گفتم حسین حسین» با صدای «اسلام میرزایی» (5:58)
مدت : 5:58
کد: 5039
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی اسلام میرزاییعفوک یا امیری/ حضرت حر ع            تعداد استفاده : 657
اثر : کربلایی اسلام میرزایی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 14:37
توضیحات : سینه زنی؛ «من خجل زروی حسین و زینبنیم، حرم و دل غمینم، عفوک یا امیری» با مداحی «اسلام میرزایی» در شب شهادت حر ابن یزید ریاحی علیه السلام سال 1390 (14:37)
مدت : 14:37
کد: 5034
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی اسلام میرزاییآبروی من و بخر یا حسین به پیش زینب/ حضرت حر ع            تعداد استفاده : 533
اثر : کربلایی اسلام میرزایی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 8:47
توضیحات : مراسم سینه زنی در شهادت یار باوفای آقا، حر ابن یزید ریاحی علیه السلام با صدای «اسلام میرزایی»؛ «آبروی من و بخر یا حسین به پیش زینب» (8:47)
مدت : 8:47
کد: 5033
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیانای حر ریاحی تو دگر حر خدایی            تعداد استفاده : 498
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 19:38
توضیحات : ذکر مصیبت اظهار پشیمانی حر ابن یزید ریاحی در محضر امام حسین علیه السلام ؛ «ای حر ریاحی تو دگر حر خدایی، یک آیه توحید زمصباح هدایی» (19:38)
مدت : 19:38
کد: 4981
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیروضه حبیب بن مظاهر            تعداد استفاده : 642
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 11:16
توضیحات : روضه خوانی به مناسبت شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام با صدای محمودکریمی (11:16)
مدت : 11:16
کد: 3797
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریپیوستن زهیر به امام حسین علیه السلام            تعداد استفاده : 434
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 2:13
توضیحات : مرثیه خوانی«حکایت پیوستن زهیر به امام حسین علیه السلام » با صدای محمدرضا طاهری (2:13)
مدت : 2:13
کد: 3478
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجلحظه تصمیم حر            تعداد استفاده : 558
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 11:00
توضیحات : روضه حربن یزید ریاحی با مداحی حاج حسن خلج (11:00)
مدت : 11:00
کد: 3287
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهجان مادرت حلالم کن/ حضرت حر            تعداد استفاده : 517
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 1:24
توضیحات : مرثیه خوانی«حکایت پیوستن حر به امام حسین علیه السلام » با صدای مجید بنی فاطمه (1:24)
مدت : 1:24
کد: 3087
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج احمد واعظیداغ عشق            تعداد استفاده : 560
اثر : حاج احمد واعظی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 15:00
توضیحات : مراسم سوگواری امام حسین ؛ در محرم 87 با صدای احمد واعظی (15:00)
مدت : 15:00
کد: 2520
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریجان زهرا قبولم نما            تعداد استفاده : 484
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 5:19
توضیحات : مراسم سینه زنی با مداحی مهدی اکبری در مورد ابراز ندامت جناب حر خدمت امام حسین علیه السلام (5:19)
مدت : 5:19
کد: 2365
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 شرمسارم/ذبیح الله ترابی            تعداد استفاده : 286
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 2:52
توضیحات : مرثیه خوانی«حکایت پیوستن حر به امام حسین علیه السلام » با صدای ذبیح الله ترابی (2:52)
مدت : 2:52
کد: 2190
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریبرخورد حضرت با حر بن یزید ریاحی            تعداد استفاده : 496
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 10:02
توضیحات : روضه حربن یزید ریاحی با مداحی حاج مهدی اکبری (10:02)
مدت : 10:02
کد: 2124
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادحضرت حر؛ مهربان اربابم جلوه مهتابم            تعداد استفاده : 503
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 410
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادحضرت حر؛ قبولم کن بر نوکری ارباب            تعداد استفاده : 492
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 409
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادحضرت حر؛ اومدم با سر به زیری            تعداد استفاده : 481
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 408
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادحضرت حر؛ دلم از آتش غم شعله ور شد            تعداد استفاده : 497
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 407
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادحضرت حر؛ شرمندتم اشک زینبو درآوردم            تعداد استفاده : 521
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 406
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادشب چهارم محرم، حضرت حر            تعداد استفاده : 581
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 405
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیسلام به زهیر و دلاوری هایش/زهیر بن قین            تعداد استفاده : 397
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 400
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیسلام ما به سعید ان چه نام خود مسعود/سعید بن عبدالله            تعداد استفاده : 381
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 399
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیشد مسلم بن عوسجه مردانه پیش صف            تعداد استفاده : 384
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 398
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیسلام باد به روح بریر ابن خضیر            تعداد استفاده : 398
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 397
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیعابس آن شیری که میلرزد ز بیمش دشمنش            تعداد استفاده : 504
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 396
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیسلام باد به جون ان که روح والا داشت            تعداد استفاده : 560
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 395
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,011,595,756