خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : حضرت عبدالله بن حسن ع

موضوع : حضرت عبدالله بن حسن ع
   تعداد 306
حاج مهدی سلحشورحاح مهدی سلحشور - شب پنجم محرم 96 - روضه حضرت عبدالله ابن الحسن (ع)            تعداد استفاده : 674
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:40
توضیحات : Moharram96r696

مدت : 00:07:40
کد: 102814
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 برادر وحید نادری - شب پنجم محرم 96 - عبداللهم عبداللهم من عاشق ثاراللهم (دودمه)            تعداد استفاده : 313
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:11
توضیحات : Moharram96r696

مدت : 00:02:11
کد: 102731
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی مجتبی رمضانیکربلایی مجتبی رمضانی - شب پنجم محرم 96 - نوجوون حسن بین خیمه (زمینه زیبا)            تعداد استفاده : 1054
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی مجتبی رمضانی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:50
توضیحات : Moharram96r596

مدت : 00:04:50
کد: 102527
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج حسین سیب سرخیحاج حسین سیب سرخی - شب پنجم محرم 96 - عبداللهم فدایی حسینم (دو دمه)            تعداد استفاده : 516
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:37
توضیحات : Moharram96r596

مدت : 00:02:37
کد: 102521
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج حسین سیب سرخیحاج حسین سیب سرخی - شب پنجم محرم 96 - روضه حضرت عبدالله بن الحسن (ع)            تعداد استفاده : 497
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:13:30
توضیحات : Moharram96r596

مدت : 00:13:30
کد: 102517
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سیدمجید بنی فاطمهحاج سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم محرم 96 - ای عمو جون نداری سپاهی (روضه)            تعداد استفاده : 451
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:14
توضیحات : Moharram96r596

مدت : 00:08:14
کد: 102509
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید مهدی میردامادحاج سید مهدی میرداماد - شب پنجم محرم 96 - چقدر شلوغه گودال (روضه)            تعداد استفاده : 433
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:14:06
توضیحات : Moharram96r596

مدت : 00:14:06
کد: 102507
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید مهدی میردامادحاج سید مهدی میرداماد - شب پنجم محرم 96 - رسانده خود را به قتلگاه (نوحه جدید)            تعداد استفاده : 419
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:08
توضیحات : Moharram96r596

مدت : 00:06:08
کد: 102504
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی محمدحسین حدادیانحاج سعید حدادیان - روز پنجم محرم 96 - روضه حضرت عبدالله بن الحسن (علیه السلام)            تعداد استفاده : 344
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی محمدحسین حدادیان
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:30
توضیحات : Moharram96r596

مدت : 00:06:30
کد: 102499
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی محمدحسین حدادیانکربلایی محمد حسین حدادیان - روز پنجم محرم 96 - ثانیه ها صبر کنید تا برسم به قتلگاه (زمینه)            تعداد استفاده : 330
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی محمدحسین حدادیان
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:19
توضیحات : Moharram96r596

مدت : 00:08:19
کد: 102497
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی محمدحسین حدادیانکربلایی محمد حسین حدادیان - روز پنجم محرم 96 - دارم شوق پرواز شده نوبت من (واحد)            تعداد استفاده : 348
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی محمدحسین حدادیان
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:16
توضیحات : Moharram96r596

مدت : 00:05:16
کد: 102495
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمد رضا بذریحاج محمدرضا بذری - شب پنجم محرم 96 - روضه حضرت عبدالله بن الحسن (ع)            تعداد استفاده : 498
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:44
توضیحات : Moharram96r496

مدت : 00:07:44
کد: 102421
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - شب چهارم محرم 96 - نام بچه هیاتی لقب عبدالحسنم (شور زیبا)            تعداد استفاده : 488
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:26
توضیحات : Moharram96r496

مدت : 00:03:26
کد: 102411
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - شب پنجم محرم 96 - یادگار برادر پاشو از روی خاکها (واحد سنگین)            تعداد استفاده : 490
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:00
توضیحات : Moharram96r496

مدت : 00:05:00
کد: 102403
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - شب پنجم محرم 96 - پریشونم عمو میخوام گریه به غصه هات کنم (زمینه جدید)            تعداد استفاده : 479
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:42
توضیحات : Moharram96r496

مدت : 00:05:42
کد: 102399
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی حسین طاهریکربلایی حسین طاهری - شب پنجم محرم 96 - لحظه ی آخرم جای شهادتین (شور جدید)            تعداد استفاده : 357
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حسین طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:29
توضیحات : Moharram96r496

مدت : 00:06:29
کد: 102359
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی حسین طاهریکربلایی حسین طاهری - شب پنجم محرم 96 - اومدم تا ته گودال (تک جدید)            تعداد استفاده : 355
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حسین طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:31
توضیحات : Moharram96r496

مدت : 00:04:31
کد: 102358
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - شب پنجم محرم 96 - طاقت بیاور ای عمو دارم میایم (واحد جدید)            تعداد استفاده : 495
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:28
توضیحات : Moharram96r496

مدت : 00:04:28
کد: 102357
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا و کربلایی علیرضا طاهری - شب پنجم محرم 96 - بعد تو آب گذشت از سرم (زمینه جدید)            تعداد استفاده : 489
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:33
توضیحات : Moharram96r496

مدت : 00:07:33
کد: 102355
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - شب پنجم محرم 96 - عمو جون من از قتلگاه تو بیرون نمیرم (روضه)            تعداد استفاده : 470
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:18
توضیحات : Moharram96r496

مدت : 00:06:18
کد: 102353
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی - شب پنجم محرم 96 - عبدلله ام حسین آبرویم (دو دمه جدید)            تعداد استفاده : 342
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:09
توضیحات : Moharram96r496

مدت : 00:03:09
کد: 102339
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج منصور ارضیحاج منصور ارضی - شب دهم ماه صفر 95 - روضه حضرت عبدالله بن الحسن علیهما السلام            تعداد استفاده : 514
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:15
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:09:15
کد: 101225
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج احمد واعظیشب پنجم محرم 95 -روضه حضرت عبدالله بن الحسن علیه السلام            تعداد استفاده : 330
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج احمد واعظی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
توضیحات : Moharam95-1

مدت :
کد: 54775
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید مهدی میردامادشب پنجم محرم 95 - روضه حضرت عبدالله بن الحسن علیه السلام            تعداد استفاده : 272
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
توضیحات : Moharam95-1

مدت :
کد: 54704
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج مهدی سماواتیروز پنجم محرم 95 - روضه عبدالله بن حسن علیه السلام            تعداد استفاده : 371
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی سماواتی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
توضیحات : Moharam95-1

مدت :
کد: 54673
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایماجرای شهادت حضرت عبدالله بن الحسن به روایت رهبر انقلاب            تعداد استفاده : 688
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
سایت : مرکز تنظیم و نشر آثار مقام معظم رهبری
توضیحات : 1363/07/05 حجم6.3 MB

مدت :
کد: 23176
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج حسین سیب سرخیاز میان خیمه با جوش و خروش            تعداد استفاده : 217
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20306
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج حسین سیب سرخیبیا عموی مهربانم            تعداد استفاده : 191
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20305
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج حسین سیب سرخیگرفتند بود و هستم را            تعداد استفاده : 196
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20304
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج حسین سیب سرخیآمدم تا جان کنم قربان تو            تعداد استفاده : 196
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20303
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج حسین سیب سرخیالهی ای ماه منیرم برای غربتت بمیرم            تعداد استفاده : 178
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20302
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمود کریمیمن نایب بر حق مجتبایم عمو حسین            تعداد استفاده : 206
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20301
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا طاهریچرا باید شیر خواره ولی من تنها بمونم            تعداد استفاده : 209
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20300
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا طاهریدلم پیش عمومه تو خیمه مونده            تعداد استفاده : 195
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20299
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی حمید علیمیعمو حسین تک و تنها و سپاهی            تعداد استفاده : 253
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20298
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی حمید علیمیدل پریشانم ولی غرق صفایم            تعداد استفاده : 241
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20297
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی جواد مقدمگل یاس یادگاری بی قرار بی قراری            تعداد استفاده : 218
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20296
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج عبدالرضا هلالیعمه جون دعا کن دستمو رها کن            تعداد استفاده : 198
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20295
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج عبدالرضا هلالیدارم کمی برای خودم مرد می شوم            تعداد استفاده : 205
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20294
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج مهدی سلحشورتو آتیش سوز و آه با جون آورده پناه            تعداد استفاده : 214
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20293
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج مهدی سلحشورچی شده زمین می لرزه آسمون            تعداد استفاده : 218
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20292
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج مهدی سلحشوراشک چشمام مرحم زخمامه            تعداد استفاده : 198
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20291
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا طاهریکاش میشد سقا شم علمدار تو ...            تعداد استفاده : 184
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20290
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا طاهریخدایا خدایا ز همرهانم جا ماندم            تعداد استفاده : 195
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20289
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا طاهریعمو رو خیلی دعا کن            تعداد استفاده : 190
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20288
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمود کریمیمن تیغ حسن عبداللهم جان حسینم            تعداد استفاده : 201
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20287
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمود کریمیپر می کشم از خیمه ها مثل پرستو            تعداد استفاده : 175
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20286
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمود کریمیعمو حسین مرا ببخش در آتش...            تعداد استفاده : 135
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20285
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمود کریمیجون می کنه یتیم جا مونده تو            تعداد استفاده : 129
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20284
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمود کریمیباد سوزان و رخ تاول و گیسوش پریشان            تعداد استفاده : 139
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20283
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمود کریمیزیر لب داری چی می خونی عمو جان            تعداد استفاده : 106
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20282
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمود کریمیحیرت خاکسترش رنگ دگر داشت            تعداد استفاده : 121
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20281
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمود کریمیپیاده ام و از سواره ها زودتر اومدم            تعداد استفاده : 103
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20280
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمود کریمیبه لاله ی برادر نظری کن عمو حسین2            تعداد استفاده : 128
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20279
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید مهدی میردامادعمه عمه بزار برم پیش عمو            تعداد استفاده : 101
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20278
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید مهدی میردامادیک طرف ثارالله یک طرف عبدالله            تعداد استفاده : 116
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20277
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید مهدی میردامادآخه این درسته عمو دیگه یاور نداره            تعداد استفاده : 98
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20276
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید مهدی میردامادکنار خیمه ی حسرت نصیبی            تعداد استفاده : 106
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20275
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید مهدی میردامادآغوشتو وا کن عمو جون            تعداد استفاده : 114
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20274
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج عبدالرضا هلالیبا ناله و آهت داره عبداللهت            تعداد استفاده : 113
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20273
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج حسین سیب سرخیببین عموجون می باره اشکام دونه دونه            تعداد استفاده : 105
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20272
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج حسین سیب سرخیاز خیمه گه دویده ام و گفتم عمه            تعداد استفاده : 111
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20271
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج حسین سیب سرخیای عموجان فدای هر زخم پیکرت گردم            تعداد استفاده : 105
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20270
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج حسین سیب سرخیدید شاه دین چو عبدالله را            تعداد استفاده : 96
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20269
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی جواد مقدمعمه نگاه کن عمومو تنها گیر آوردن            تعداد استفاده : 145
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20268
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی جواد مقدمعمه راضی نشو آروم بمونم            تعداد استفاده : 120
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20267
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج مهدی مختاریای فتاده به روی خاک عموی من            تعداد استفاده : 105
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی مختاری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20266
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج منصور ارضیدر خون ای عموجان بی یاور نشست            تعداد استفاده : 139
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20265
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج حسن خلجیادگار برادر عموتو صدا کن            تعداد استفاده : 115
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20264
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج حسن خلجتا نمردم از داغ تو پاشو از روی خاکا            تعداد استفاده : 120
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20263
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا طاهریمثل غروبای مدینه است غروب کربلا            تعداد استفاده : 103
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20262
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا طاهریامید یتیمان نبینم از پا افتادی            تعداد استفاده : 83
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20261
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا طاهریبر خاک قتلگه زیر تیغ عدو            تعداد استفاده : 101
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20260
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا طاهریگذر ثانیه ها هر چه جلو می رفت            تعداد استفاده : 97
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20259
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمود کریمیدرسته که عمو بی پناهه            تعداد استفاده : 98
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20258
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمود کریمیبه لاله ی برادر نظری کن عمو حسین            تعداد استفاده : 87
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20257
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمود کریمیسر در آورد ز کاری که بزرگان کردن            تعداد استفاده : 92
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20256
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمود کریمیمرکبش شوق شد و کرد رها زینب            تعداد استفاده : 89
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20255
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمود کریمیسر می نهد تمام فلک زیر پای او2            تعداد استفاده : 91
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20254
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمود کریمیسر می نهد تمام فلک زیر پای او            تعداد استفاده : 91
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20253
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمود کریمیطاقتش سر آمده با لب خشکیده            تعداد استفاده : 93
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20252
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمود کریمیدیدم که بی تو خیمه قبر ربابه            تعداد استفاده : 90
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20251
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمود کریمیاگه شرم از خیر البشر دارید            تعداد استفاده : 82
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20250
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی جواد مقدمببین دل پریشونو قیامت تو میدونو            تعداد استفاده : 122
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20249
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج حسین سیب سرخیعمو رسیدم و دیدم چقدر بلوا بود            تعداد استفاده : 85
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20248
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج حسین سیب سرخیاومدم سپر تو بشم            تعداد استفاده : 91
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20247
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج حسین سیب سرخیکشتن دوست شدن در نظر مردان است            تعداد استفاده : 76
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20246
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج مهدی اکبریخسته گودال عمو جان عمو جان            تعداد استفاده : 96
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20245
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج مهدی اکبرییک عمو دارم من با سر زلف عمو راز مگو دارم من            تعداد استفاده : 89
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20244
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید مهدی میردامادکوچک ترین دلیر پس از شیرخواره بود            تعداد استفاده : 72
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20243
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید مهدی میردامادجوونت رفته علمدارت نیست            تعداد استفاده : 91
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20242
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید مهدی میردامادسلام ای غمت اشک چشمان من            تعداد استفاده : 74
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20241
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید مهدی میردامادسایه سرم عمو سپر نمی خواهی            تعداد استفاده : 85
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20240
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سیدمجید بنی فاطمهبا سر می آورم این دست را که با سر می آورم این دست را که د            تعداد استفاده : 80
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20239
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سیدمجید بنی فاطمهیه قبیله است توی دنیا یکه تاز قصه هاست            تعداد استفاده : 84
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20238
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سیدمجید بنی فاطمهشکر لله به ماه محرم رسیدم            تعداد استفاده : 77
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20237
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج منصور ارضیپای برهنه جانب گودال می دوید            تعداد استفاده : 116
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20236
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج منصور ارضیآخرین جا مانده از لشکر ثارالله            تعداد استفاده : 109
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20235
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج نادر جوادیآغشام اولدی ننه            تعداد استفاده : 658
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج نادر جوادی
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20234
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج نادر جوادیمرغ روحیم ده قولاغ ور فریادیمه            تعداد استفاده : 688
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج نادر جوادی
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 20233
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,073,509,785