خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 84 - انشقاق

موضوع : 84 - انشقاق
   تعداد 42
استاد محمد اللیثیالانشقاق 1351
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84672
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیآخر الإنشقاق والطارق والأعلى والفاتحة وأول البقرة من شنفاس 1996 ختام313
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84288
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالانشقاق 2010372
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 72618
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالانشقاق 1989362
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71416
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالانشقاق والغاشیة (2)319
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 69300
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالانشقاق والغاشیة309
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68776
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
 محمود أبو الوفا الصعیدىالانشقاق الطارق318
تلاوت
اثر : محمود أبو الوفا الصعیدى
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68350
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد رفعتالانشقاق 1-15325
تلاوت
اثر : استاد محمد رفعت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67625
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد شحات محمد انورالانشقاق کاملة ایران صدى438
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 66429
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سورة انشقاق249
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:43:44
زمان : 00:43:44
کد: 35158
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره انشقاق آیات 1 تا 9261
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:05:59
زمان : 00:05:59
کد: 33825
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره انشقاق آیات 10 تا 25303
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:06:47
زمان : 00:06:47
کد: 33824
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم658
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18715
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم457
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18601
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم325
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18487
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم324
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18373
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
 سید رمضانقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم279
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18259
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم269
ترتیل
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18145
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم278
ترتیل
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18031
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم291
ترتیل
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17917
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم294
ترتیل
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17803
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم267
ترتیل
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17689
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم289
ترتیل
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17575
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم279
ترتیل
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17461
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم280
ترتیل
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17347
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,875,629,254