خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 83 - مطففین

موضوع : 83 - مطففین
   تعداد 81
استاد کریم منصوریتلاوت مجلسی سوره های مبارکه مطففین آیات 22-28 و شمس519
تلاوت
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 05:44
زمان : 05:44
کد: 89029
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالمطففین250
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88110
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد صدیق منشاویالمطففین والانشقاق448
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86657
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد صدیق منشاویالمطففین الطارق الأعلى الغاشیة419
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86656
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد صدیق منشاویالمطففین والانشقاق والبروج293
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86064
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیالمطففین والإنشقاق والبروج269
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85076
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیالمطففین الإنشقاق البروج - شبرا بلولة273
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85074
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیالمطففین 1257
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85073
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیالمطففین255
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84265
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیالمطففین والإنشقاق والبروج والفاتحة وأول البقرة ختام دیرب السوق روعه244
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83700
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیالمطففین الانشقاق دیرب السوق255
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83699
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیالمطففین 18-28266
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83698
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سعید مسلمالمطففین والإنشقاق250
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82253
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد راغب مصطفی غلوشالمطففین 18-28268
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81588
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالمطففین305
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79060
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالمطففین (2)281
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79059
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالمطففین ورش275
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 77395
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
 عبد الفتاح الطاروطیالمطففین وقصار السور من میت القرشى رائعه285
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 75894
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
 عبد الفتاح الطاروطیالمطففین والإنشقاق والعلق - القلیوبیة 26-11-2009287
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 75893
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
 عبد الفتاح الطاروطیالمطففین والانشقاق271
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 75090
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
 عبد الفتاح الطاروطیالمطففین فى عمر مکرم256
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 75089
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمود شحات انورالمطففین والشمس -الزنکلون 25-6-2012378
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74425
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمود شحات انورالمطففین والفاتحة - 8 دقائق من الروعة259
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73864
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالمطففین_-ورش232
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68983
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالمطففین216
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68458
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,875,922,700