خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 77 - مرسلات

موضوع : 77 - مرسلات
   تعداد 48
استاد سید متولی عبد العالالمرسلات393
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88778
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سعید مسلمالمرسلات وقصار300
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82707
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سعید مسلمالمرسلات والإنفطار299
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82706
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سعید مسلمالمرسلات آخر السجدة والأحزاب من العنتراوی 30-1-93287
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82705
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سعید مسلمالمرسلات والقصات من الحلافی 1983 صدى صوت248
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82250
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سعید مسلمالمرسلات والإنفطار والقصار254
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82249
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد دکتر احمد احمد نعینعالمرسلات250
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80142
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالمرسلات والانفطار (2)278
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79047
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالمرسلات والانفطار288
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 77383
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
 عبد الفتاح الطاروطیالمرسلات269
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 75886
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
 عبد الفتاح الطاروطیالمرسلات والنبأ والقارعة المسجد القبلى مسطرد سبرا الخیمة قلیوبیة 22-12-2006279
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 75885
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
 عبد الفتاح الطاروطیالمرسلات 41-50 - تلاوة خاشعة286
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 75884
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
 عبد الفتاح الطاروطیالمرسلات والنبأ261
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 75082
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
 عبد الفتاح الطاروطیالمرسلات والنبأ والضحى والشرح والکوثر267
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 75081
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
 عبد الفتاح الطاروطیالمرسلا والنبأ رهیبة255
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 75080
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد رفعتالمرسلات 1-23276
تلاوت
اثر : استاد محمد رفعت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67681
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد عبدالعزیزحصانالمرسلات من الصعید331
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 64947
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد عبدالعزیزحصانالمرسلات283
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 64488
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمود خلیل الحصریالمرسلات296
تلاوت
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60125
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ محمد علی الطاروطیالمرسلات والنبأ 19 رمضان257
تلاوت
اثر : شیخ محمد علی الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56264
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره مرسلات - حفص از عاصم586
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18708
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره مرسلات - حفص از عاصم369
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18594
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره مرسلات - حفص از عاصم307
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18480
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره مرسلات - حفص از عاصم282
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18366
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
 سید رمضانقرآن کریم سوره مرسلات - حفص از عاصم245
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18252
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,874,679,503