خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 70 - معارج

موضوع : 70 - معارج
   تعداد 44
استاد محمد صدیق منشاویالمعارج و اخر الحاقه استدیو316
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86065
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سعید مسلمالمعارج328
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82711
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سعید مسلمالمعارج والقیامة332
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82710
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سعید مسلمالمعارج والمزمل والفجر291
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82254
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد کامل یوسف البهتیمیالمعارج ونوح306
تلاوت
اثر : استاد کامل یوسف البهتیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67555
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد کامل یوسف البهتیمیالمعارج اذاعة308
تلاوت
اثر : استاد کامل یوسف البهتیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67554
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد کامل یوسف البهتیمیالمعارج ونوح 2316
تلاوت
اثر : استاد کامل یوسف البهتیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67375
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد کامل یوسف البهتیمیالمعارج 1-18 استدیو309
تلاوت
اثر : استاد کامل یوسف البهتیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67374
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمود خلیل الحصریالمعارج نوح الجن475
تلاوت
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60273
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
دکتر میرباقریتفسیر سوره معارج 1 - مذمت حرص و طمع306
سخنرانی ها
اثر : دکتر میرباقری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 09:09
زمان : 09:09
کد: 44935
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
دکتر میرباقریتفسیر سوره معارج 2 - عفاف اجتماعی از زبان قرآن297
سخنرانی ها
اثر : دکتر میرباقری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 09:02
زمان : 09:02
کد: 44934
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد شهید مرتضی مطهریسوره معارج آیات 1 تا 7272
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:53:47
زمان : 00:53:47
کد: 26463
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد شهید مرتضی مطهریسوره معارج آیات 5 تا 18278
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:47:26
زمان : 00:47:26
کد: 26462
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد شهید مرتضی مطهریسوره معارج آیات 19 تا 31268
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:03:02
زمان : 01:03:02
کد: 26461
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد شهید مرتضی مطهریسوره معارج آیات 27 تا 35282
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:02:58
زمان : 01:02:58
کد: 26460
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد شهید مرتضی مطهریسوره معارج آیات 36 تا 44264
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:32:54
زمان : 00:32:54
کد: 26459
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره معارج - حفص از عاصم594
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18701
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره معارج - حفص از عاصم410
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18587
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره معارج - حفص از عاصم328
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18473
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره معارج - حفص از عاصم303
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18359
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
 سید رمضانقرآن کریم سوره معارج - حفص از عاصم286
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18245
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره معارج - حفص از عاصم291
ترتیل
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18131
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره معارج - حفص از عاصم300
ترتیل
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18017
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره معارج - حفص از عاصم299
ترتیل
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17903
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره معارج - حفص از عاصم306
ترتیل
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17789
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,875,916,913