خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 45 - جاثیه

موضوع : 45 - جاثیه
   تعداد 49
استاد محمد صدیق منشاویالجاثیة 1-30 لیبیا362
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86406
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد صدیق منشاویالجاثیة 1-30229
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85814
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سعید مسلمالجاثیة والمدثر258
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82563
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سعید مسلمالجاثیة والمدثر والإنشقاق والفجر 1257
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82562
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سعید مسلمالجاثیة والإنشقاق والعلق255
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82561
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سعید مسلمالجاثیة 2248
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82560
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سعید مسلمالجاثیة والمدثر والإنشقاق والفجر263
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82106
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سعید مسلمالجاثیة والقصار ذکرى أربعین عبدالوهاب العراقی90248
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82105
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سعید مسلمالجاثیة والأحقاف249
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82104
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سعید مسلمالجاثیة 1258
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82103
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالجاثیة (3)262
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 78443
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالجاثیة254
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 76779
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالجاثیة (2)250
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 76778
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد شعبان عبدالعزیز صیادالجاثیة367
تلاوت
اثر : استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68125
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمود خلیل الحصریالجاثیة 20-37366
تلاوت
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60226
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمود خلیل الحصریالجاثیة 1-21351
تلاوت
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60225
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمود خلیل الحصریالجاثیة266
تلاوت
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60080
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمود خلیل الحصریالجاثیة 12-37 الاحقاف 1-9266
تلاوت
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60079
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد شهید مرتضی مطهریسوره جاثیه آیات 1 تا 6337
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:56:54
زمان : 00:56:54
کد: 26605
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد شهید مرتضی مطهریسوره جاثیه آیات 7 تا 12310
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:02:48
زمان : 01:02:48
کد: 26604
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره جاثیه - حفص از عاصم456
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18676
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره جاثیه - حفص از عاصم313
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18562
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره جاثیه - حفص از عاصم278
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18448
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره جاثیه - حفص از عاصم258
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18334
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
 سید رمضانقرآن کریم سوره جاثیه - حفص از عاصم224
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18220
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,876,425,139