خدمات تلفن همراه

    مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام- دسته : مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام- موضوع : امام هادی علیه السلام

مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
موضوع : امام هادی علیه السلام
   تعداد 354
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - سال 1395 - شهادت امام هادی علیه السلام - اگه از قافله ها جا موندی (واحد)            تعداد استفاده : 539
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:29:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 05:29:00
کد: 104853
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - سال 1395 - شهادت امام هادی علیه السلام - یکی قطره ترین قطره مثل من (شور)            تعداد استفاده : 538
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 07:02:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 07:02:00
کد: 104852
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 کربلایی علی حبیب زاده - سال 1395 - شهادت امام هادی علیه السلام - سینه زنی            تعداد استفاده : 246
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 17:19:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 17:19:00
کد: 104851
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - سال 1395 - شهادت امام هادی علیه السلام - روضه امام هادی و سیدالشهدا علیهما السلام            تعداد استفاده : 511
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 11:41:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 11:41:00
کد: 104850
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - سال 1395 - شهادت امام هادی علیه السلام - آفتابا بس که پیدایی نمی دانم کجایی (مناجات)            تعداد استفاده : 503
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 06:48:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 06:48:00
کد: 104849
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهسید مجید بنی فاطمه - سال 1395 - شهادت امام هادی علیه السلام - دلم مدیون چشماته اباالفضل (ع)(واحد)            تعداد استفاده : 593
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:09:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 02:09:00
کد: 104848
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهسید مجید بنی فاطمه و حاج حسین سیب سرخی - سال 1395 - شهادت امام هادی علیه السلام - این شبا بی تاب یه زیارت بودم - الهی که چراغ روضه هات روشن باشه - بدر فاطمه نور کلامی (شور زیبا)            تعداد استفاده : 587
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 06:59:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 06:59:00
کد: 104847
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهسید مجید بنی فاطمه - سال 1395 - شهادت امام هادی علیه السلام - ای که گفتی از غمت دردم مداوا می کنی (واحد)            تعداد استفاده : 568
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:19:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 01:19:00
کد: 104846
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهسید مجید بنی فاطمه - سال 1395 - شهادت امام هادی علیه السلام - اندازه یه قطره اشک آب تو خیمه نبود (زمینه)            تعداد استفاده : 540
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:05:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 05:05:00
کد: 104845
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهسید مجید بنی فاطمه - سال 1395 - شهادت امام هادی علیه السلام - بی مادری کشیدم کسی خبر نداره (شور)            تعداد استفاده : 539
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:07:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 03:07:00
کد: 104844
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهسید مجید بنی فاطمه - سال 1395 - شهادت امام هادی علیه السلام - وقتی دلتنگم نمیشه برم (شور)            تعداد استفاده : 520
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:41:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 03:41:00
کد: 104843
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهسید مجید بنی فاطمه - سال 1395 - شهادت امام هادی علیه السلام - دلم گرفته دوباره این شبا برا حرم گرفته (شور)            تعداد استفاده : 530
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:01:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 04:01:00
کد: 104842
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهسید مجید بنی فاطمه - سال 1395 - شهادت امام هادی علیه السلام - این شبا بی تاب یه زیارت بودم (شور)            تعداد استفاده : 487
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:38:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 05:38:00
کد: 104841
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهسید مجید بنی فاطمه - سال 1395 - شهادت امام هادی علیه السلام - یا رب از زهر جفا سوخت ز پا تا به سرم (واحد)            تعداد استفاده : 519
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 08:34:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 08:34:00
کد: 104840
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهسید مجید بنی فاطمه - سال 1395 - شهادت امام هادی علیه السلام - کربلا کربلا اللهم الرزقنا (واحد)            تعداد استفاده : 383
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:45:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 02:45:00
کد: 104839
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهسید مجید بنی فاطمه - سال 1395 - شهادت امام هادی علیه السلام - درستش کن خراب کردم (شور)            تعداد استفاده : 400
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:40:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 02:40:00
کد: 104838
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهسید مجید بنی فاطمه - سال 1395 - شهادت امام هادی علیه السلام - آقا برات عزا گرفتم (زمینه)            تعداد استفاده : 389
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:00:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 05:00:00
کد: 104837
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهسید مجید بنی فاطمه - سال 1395 - شهادت امام هادی علیه السلام - همش دلم می گیره برا حرم (واحد)            تعداد استفاده : 363
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:10:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 04:10:00
کد: 104836
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حسین طاهریکربلایی حسین طاهری - سال 1395 - شهادت امام هادی علیه السلام - هستم ارباب مست تو نوکر (شور جدید)            تعداد استفاده : 290
اثر : کربلایی حسین طاهری
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:20:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 05:20:00
کد: 104835
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حسین طاهریکربلایی حسین طاهری - سال 1395 - شهادت امام هادی علیه السلام - قسم به سایه روی سرم (تک جدید مدافعان)            تعداد استفاده : 304
اثر : کربلایی حسین طاهری
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:41:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 03:41:00
کد: 104834
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - سال 1395 - شهادت امام هادی علیه السلام - سامرا کربلا شد حجره ماتم سرا (واحد جدید)            تعداد استفاده : 492
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 08:34:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 08:34:00
کد: 104833
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حسین طاهریکربلایی حسین طاهری - سال 1395 - شهادت امام هادی علیه السلام - چه شد به چهره زرد من نظری (واحد جدید)            تعداد استفاده : 304
اثر : کربلایی حسین طاهری
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 08:37:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 08:37:00
کد: 104832
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - سال 1395 - شهادت امام هادی علیه السلام - منم ابن الرضا غریب سامرا (زمینه جدید)            تعداد استفاده : 521
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 10:41:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 10:41:00
کد: 104831
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - سال 1395 - شهادت امام هادی علیه السلام - دردی است مرا که در پی درمانم (روضه)            تعداد استفاده : 505
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 12:07:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 12:07:00
کد: 104830
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیحاج منصور ارضی - سال 1395 - روضه شهادت امام هادی علیه السلام (صوتی)            تعداد استفاده : 638
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:09:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 05:09:00
کد: 104829
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیحاج منصور ارضی - سال 1395 - روضه شهادت امام هادی علیه السلام (تصویری)            تعداد استفاده : 637
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 13:26:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 13:26:00
کد: 104828
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجحاج حسن خلج - سال 1395 - شهادت امام هادی علیه السلام - به غیر وادی عشق تو نیست وادی ما (روضه)            تعداد استفاده : 663
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 11:32:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 11:32:00
کد: 104827
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجحاج حسن خلج - سال 1395 - شهادت امام هادی علیه السلام - چون جمله را یزید به بزم شراب خواست (روضه)            تعداد استفاده : 701
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 10:24:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 10:24:00
کد: 104826
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی مجتبی رمضانیکربلایی مجتبی رمضانی - سال 1395 - شهادت امام هادی علیه السلام - از حرم برام بگو زائری که پا پیاده (روضه)            تعداد استفاده : 433
اثر : کربلایی مجتبی رمضانی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:08:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 02:08:00
کد: 104825
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی مجتبی رمضانیکربلایی مجتبی رمضانی - سال 1395 - شهادت امام هادی علیه السلام - باز دوباره کاسه های خالی باز دویاره (تک مدافعان حرم)            تعداد استفاده : 389
اثر : کربلایی مجتبی رمضانی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 07:37:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 07:37:00
کد: 104824
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی مجتبی رمضانیکربلایی مجتبی رمضانی - سال 1395 - شهادت امام هادی علیه السلام - آقای جوانان بهشتی تو روضه رضوان بهشتی (شور)            تعداد استفاده : 383
اثر : کربلایی مجتبی رمضانی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:46:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 04:46:00
کد: 104823
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی مجتبی رمضانیکربلایی مجتبی رمضانی - سال 1395 - شهادت امام هادی علیه السلام - در علی بنگر خدارا یا من اسماء دوا را جز رد پای علی (واحد)            تعداد استفاده : 384
اثر : کربلایی مجتبی رمضانی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:10:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 05:10:00
کد: 104822
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی مجتبی رمضانیکربلایی مجتبی رمضانی - سال 1395 - شهادت امام هادی علیه السلام - الهی قلبی محجوب و نفسی معیوب (روضه)            تعداد استفاده : 384
اثر : کربلایی مجتبی رمضانی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 21:56:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 21:56:00
کد: 104821
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی مجتبی رمضانیکربلایی مجتبی رمضانی - سال 1395 - شهادت امام هادی علیه السلام - دلم گرفته یازم چشام بارونیه وای وای وای (واحد شهدا)            تعداد استفاده : 387
اثر : کربلایی مجتبی رمضانی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:09:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 02:09:00
کد: 104820
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی مجتبی رمضانیکربلایی مجتبی رمضانی - سال 1395 - شهادت امام هادی علیه السلام - تاریک بود دوربرت ایها النقی سویی نداشت (واحد)            تعداد استفاده : 368
اثر : کربلایی مجتبی رمضانی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:47:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 04:47:00
کد: 104819
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی مجتبی رمضانیکربلایی مجتبی رمضانی - سال 1395 - شهادت امام هادی علیه السلام - ادامه داره غمایی که میسوزنه (زمینه)            تعداد استفاده : 361
اثر : کربلایی مجتبی رمضانی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:33:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 04:33:00
کد: 104818
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - سال 1394 - شهادت امام هادی علیه السلام - پیر خرد آمدم شبی اندر خواب (مدح امیرالمومنین (ع))            تعداد استفاده : 410
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 09:23:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 09:23:00
کد: 104817
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - سال 1394 - شهادت امام هادی علیه السلام - مرا چشمی است خون افشان (شور)            تعداد استفاده : 396
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:59:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 02:59:00
کد: 104816
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - سال 1394 - شهادت امام هادی علیه السلام - عشق می داند دلم شیداتر از این حرف هاست (شعرخوانی)            تعداد استفاده : 396
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:24:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 05:24:00
کد: 104815
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - سال 1394 - شهادت امام هادی علیه السلام - بی تو که باشم حوصلمم سر میره (شور)            تعداد استفاده : 353
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:36:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 05:36:00
کد: 104814
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - سال 1394 - شهادت امام هادی علیه السلام - خوشحالم در خونه ات اومدم (شور)            تعداد استفاده : 349
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:36:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 04:36:00
کد: 104813
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - سال 1394 - شهادت امام هادی علیه السلام - حرمی که این روزها نداره (زمینه)            تعداد استفاده : 340
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 06:47:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 06:47:00
کد: 104812
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنیحاج روح الله بهمنی - سال 1394 - شهادت امام هادی علیه السلام - آبروی دو عالم (شور)            تعداد استفاده : 258
اثر : حاج روح الله بهمنی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:00:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 03:00:00
کد: 104811
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنیحاج روح الله بهمنی - سال 1394 - شهادت امام هادی علیه السلام - مهلا مهلا، زیر گلوتو کاشکی نمی بوسیدم (شور)            تعداد استفاده : 263
اثر : حاج روح الله بهمنی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:19:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 05:19:00
کد: 104810
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنیحاج روح الله بهمنی - سال 1394 - شهادت امام هادی علیه السلام - تو به دل ازم نگیر (شور)            تعداد استفاده : 240
اثر : حاج روح الله بهمنی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:45:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 02:45:00
کد: 104809
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنیحاج روح الله بهمنی - سال 1394 - شهادت امام هادی علیه السلام - نوکر تو از خداشه راهی کرببلاشه (واحد)            تعداد استفاده : 263
اثر : حاج روح الله بهمنی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:21:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 02:21:00
کد: 104808
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنیحاج روح الله بهمنی - سال 1394 - شهادت امام هادی علیه السلام - کاش برسه به گوش همه دنیا صدامون (واحد)            تعداد استفاده : 255
اثر : حاج روح الله بهمنی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:55:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 05:55:00
کد: 104807
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنیحاج روح الله بهمنی - سال 1394 - شهادت امام هادی علیه السلام - می زنم اسمتو با گریه صدا (شور)            تعداد استفاده : 247
اثر : حاج روح الله بهمنی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:43:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 02:43:00
کد: 104806
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنیحاج روح الله بهمنی - سال 1394 - شهادت امام هادی علیه السلام - سامرا می بینه چشمای ترش و (زمینه)            تعداد استفاده : 247
اثر : حاج روح الله بهمنی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 07:14:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 07:14:00
کد: 104805
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنیحاج روح الله بهمنی - سال 1394 - شهادت امام هادی علیه السلام - بال کسی به اوج هوایت نمی رسد (روضه)            تعداد استفاده : 245
اثر : حاج روح الله بهمنی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 17:43:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 17:43:00
کد: 104804
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی کربلایی محمد حسین پویانفر
ربلایی حسین رستمی و کربلایی محمد حسین پویانفر - سال 1394 - شهادت امام هادی علیه السلام - بی دست کربلا (شور)            تعداد استفاده : 132
اثر : کربلایی کربلایی محمد حسین پویانفر
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 11:06:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 11:06:00
کد: 104803
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج عبدالرضا هلالیحاج عبدالرضا هلالی و کربلایی محمد حسین پویانفر - سال 1394 - شهادت امام هادی علیه السلام - شبای جمعه تو (شور)            تعداد استفاده : 729
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 09:06:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 09:06:00
کد: 104802
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حاج ابراهیم رحیمی - سال 1394 - شهادت امام هادی علیه السلام - پرچم عشقت بر سر دوشم (واحد)            تعداد استفاده : 86
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 11:07:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 11:07:00
کد: 104801
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج عبدالرضا هلالیحاج عبدالرضا هلالی - سال 1394 - شهادت امام هادی علیه السلام - تو که باشی دلم دیگه نمی لرزه (شور و واحد)            تعداد استفاده : 720
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 11:12:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 11:12:00
کد: 104800
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی کربلایی محمد حسین پویانفر
کربلایی محمد حسین پویانفر - سال 1394 - شهادت امام هادی علیه السلام - باب نجات ، عالی درجات (زمینه و شور)            تعداد استفاده : 118
اثر : کربلایی کربلایی محمد حسین پویانفر
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 11:00:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 11:00:00
کد: 104799
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 کربلایی حسین رستمی - سال 1394 - شهادت امام هادی علیه السلام - روضه            تعداد استفاده : 83
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 11:04:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 11:04:00
کد: 104798
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج عبدالرضا هلالیحاج عبدالرضا هلالی و کربلایی حسین رستمی - سال 1394 - شهادت امام هادی علیه السلام - روضه و زیارت عاشورا            تعداد استفاده : 713
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 10:59:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 10:59:00
کد: 104797
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج عبدالرضا هلالیحاج عبدالرضا هلالی - سال 1394 - شهادت امام هادی علیه السلام - روضه            تعداد استفاده : 718
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 10:59:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 10:59:00
کد: 104796
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجحاج حسن خلج - سال 1394 - شهادت امام هادی علیه السلام - روضه امام حسین (ع) و حضرت زینب (س)            تعداد استفاده : 652
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 07:21:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 07:21:00
کد: 104795
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجحاج حسن خلج - سال 1394 - شهادت امام هادی علیه السلام - آسمان را آه جانسوزت ز پا انداخته (روضه)            تعداد استفاده : 627
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 10:50:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 10:50:00
کد: 104794
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجحاج حسن خلج - سال 1394 - شهادت امام هادی علیه السلام - گفتن از تو چه قدر دشوار است (روضه)            تعداد استفاده : 635
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 10:14:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 10:14:00
کد: 104793
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حاج قاسم صرافان - سال 1394 - شهادت امام هادی علیه السلام - بی جمالت خبر از دل، اثر از عشق نبود (شعرخوانی)            تعداد استفاده : 78
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 17:41:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 17:41:00
کد: 104792
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - سال 1394 - شهادت امام هادی علیه السلام - (بخش اول روضه)            تعداد استفاده : 333
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 12:07:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 12:07:00
کد: 104791
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - سال 1394 - شهادت امام هادی علیه السلام - (بخش دوم روضه)            تعداد استفاده : 317
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 12:19:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 12:19:00
کد: 104790
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - سال 1394 - شهادت امام هادی علیه السلام - بر سرم سایه ایوان طلایی دارم (واحد)            تعداد استفاده : 304
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 06:08:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 06:08:00
کد: 104789
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - سال 1394 - شهادت امام هادی علیه السلام - بغض توی حنجرم یادم نمیره (شور)            تعداد استفاده : 309
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 06:10:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 06:10:00
کد: 104788
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجحاج حسن خلج - شهادت امام هادی علیه السلام - گرفته جان نفسم در ثنای حضرت هادی (روضه)            تعداد استفاده : 648
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 12:01:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 12:01:00
کد: 104787
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیحاج منصور ارضی - شهادت امام هادی علیه السلام - (صوتی)            تعداد استفاده : 574
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 07:45:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 07:45:00
کد: 104786
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیحاج منصور ارضی - شهادت امام هادی علیه السلام - (تصویری)            تعداد استفاده : 583
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 07:45:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 07:45:00
کد: 104785
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - شهادت امام هادی علیه السلام 1393 - زیارت آل یاسین (زیارت)            تعداد استفاده : 216
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 06:15:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 06:15:00
کد: 104784
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - شهادت امام هادی علیه السلام 1393 - نقی از بهترین اسماء، فدای اسمت آقامون هادی (شور)            تعداد استفاده : 324
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:00:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 02:00:00
کد: 104783
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - شهادت امام هادی علیه السلام 1393 - میخوام مسافرت باشم، بیام مجاورت باشم (زمینه)            تعداد استفاده : 352
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:49:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 04:49:00
کد: 104782
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - شهادت امام هادی علیه السلام 1393 - متوکل ، متوکل شده گویا به یزید (روضه)            تعداد استفاده : 327
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:33:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 02:33:00
کد: 104781
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - شهادت امام هادی علیه السلام 1393 - بر سرم سایه ایوان طلایی دارم (غزل مرثیه)            تعداد استفاده : 330
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 08:56:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 08:56:00
کد: 104780
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیمیثم مطیعی - شهادت امام هادی علیه السلام سال 1393 - دعای پایانی مراسم            تعداد استفاده : 453
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:11:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 03:11:00
کد: 104779
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیمیثم مطیعی و امیر عباسی - شهادت امام هادی علیه السلام سال 1393 - وای وای وای یاحسین (نوا و روضه)            تعداد استفاده : 414
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:12:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 02:12:00
کد: 104778
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیمیثم مطیعی و امیر عباسی - شهادت امام هادی علیه السلام سال 1393 - غم کربلا منو می کشه (شور)            تعداد استفاده : 421
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:27:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 03:27:00
کد: 104777
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیمیثم مطیعی - شهادت امام هادی علیه السلام سال 1393 - پاکیزه کن وجود مرا ایها النقی (روضه)            تعداد استفاده : 408
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 17:05:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 17:05:00
کد: 104776
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری-شهادت امام هادی (ع)            تعداد استفاده : 362
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 09:47:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 09:47:00
کد: 104775
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد: روضه حضرت امام هادی علیه السلام (روضه)            تعداد استفاده : 313
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 16:10:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 16:10:00
کد: 104774
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد: واویلا غریب امام هادی (زمینه)            تعداد استفاده : 315
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 06:32:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 06:32:00
کد: 104773
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد: من کیستم دهم ولی الله اکبرم (سنگین)            تعداد استفاده : 316
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:38:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 03:38:00
کد: 104772
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد: من فقط به عشقه حرم توهه (واحد)            تعداد استفاده : 321
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:09:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 04:09:00
کد: 104771
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد: که مولایم امیرالمومنین است (تک)            تعداد استفاده : 307
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:27:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 04:27:00
کد: 104770
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد: در خونه ی کسی جز خونه شما نرفتم (شور)            تعداد استفاده : 303
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:39:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 04:39:00
کد: 104769
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی-اهل دردم غم هادی دارم سامرائیست دل بی تابم (شهادت امام هادی (ع))            تعداد استفاده : 294
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 07:12:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 07:12:00
کد: 104768
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجحاج حسن خلج - شهادت امام هادی علیه السلام - روضه حضرت امام هادی علیه السلام (روضه)            تعداد استفاده : 630
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 12:25:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 12:25:00
کد: 104767
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجحاج حسن خلج - شهادت امام هادی علیه السلام - روضه حضرت امام هادی علیه السلام (روضه)            تعداد استفاده : 639
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 10:37:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 10:37:00
کد: 104766
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجحاج حسن خلج - شب شهادت امام هادی علیه السلام سال 96 - نیارد خدا لحظه ای دوری از تو (روضه)            تعداد استفاده : 490
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:46
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:08:46
کد: 101684
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجحاج حسن خلج - شب شهادت امام هادی علیه السلام سال 96 - چشم هایت فرات دلتنگی (روضه)            تعداد استفاده : 372
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:18
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:08:18
کد: 101683
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجحاج حسن خلج - شب شهادت امام هادی علیه السلام سال 96 - بگو ای نسل کوثر و زمزم (روضه)            تعداد استفاده : 442
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:12:03
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:12:03
کد: 101682
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سازورحاج حسین سازور و کربلایی علیرشا شعبانی- شهادت امام هادی علیه السلام 96 - و صلی الله علی الباکین علی الحسین(شور)            تعداد استفاده : 268
اثر : حاج حسین سازور
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:02
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:06:02
کد: 101665
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سازورحاج حسین سازور - شهادت امام هادی علیه السلام 96 - سامره شده مثل کربلا (نوحه)            تعداد استفاده : 255
اثر : حاج حسین سازور
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:01
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:09:01
کد: 101664
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سازورحاج حسین سازور - شهادت امام هادی علیه السلام 96 - به جرم عشق گرفتار تب کنی مرا (غزل و روضه امام هادی (ع))            تعداد استفاده : 288
اثر : حاج حسین سازور
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:21:17
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:21:17
کد: 101663
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سازورحاج حسین سازور - شهادت امام هادی علیه السلام 96 - آخر این زهر جگر سوز دوایی دارد (واحد)            تعداد استفاده : 257
اثر : حاج حسین سازور
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:16
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:04:16
کد: 101662
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا بذریحاج محمد رضا بذری - شب شهادت امام هادی علیه السلام 96 - نشسته ام بین عبورِ تو (واحد جدید)            تعداد استفاده : 315
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:37
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:03:37
کد: 101660
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا بذریحاج محمد رضا بذری - شب شهادت امام هادی علیه السلام 96 - شکر حق تو رو دارم (واحد سنگین)            تعداد استفاده : 308
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:41
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:04:41
کد: 101659
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا بذریحاج محمد رضا بذری - شب شهادت امام هادی علیه السلام 96 - دلم میخواد بازم ببینم (شور جدید)            تعداد استفاده : 309
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:28
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:05:28
کد: 101658
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا بذریحاج محمد رضا بذری - شب شهادت امام هادی علیه السلام 96 - دلِ آشفته اگر حسین میگه (واحد جدید)            تعداد استفاده : 224
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:04
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:03:04
کد: 101657
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا بذریحاج محمد رضا بذری - شب شهادت امام هادی علیه السلام 96 - تو فقط دست به زانو نزن و (مناجات)            تعداد استفاده : 298
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:18
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:01:18
کد: 101655
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,011,659,018