خدمات ارزش افزوده

    تبلیغات فضای مجازی تبیان- صاحب اثر : سعد الغامدی

صاحب اثر : سعد الغامدی

تعداد 4
حذف از شروط
تصویر تبلیغات پیشواز سوره فیل.الغامدی - سعد الغامدی - ماه رمضان-تلاوتهای قرآن فارسیعنوان : سوره فیل.الغامدی
تاریخ : 1400/02/01
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
کد ایرانسل : 4413810
کد همراه اول : 63130
نوع تبلیغات : پست فضای مجازی اضافه به شروط
لینک ها :   tebyan  Instagram  telegram
تصویر تبلیغات پیشواز شهر رمضان.الغامدی - سعد الغامدی - ماه رمضان-تلاوتهای قرآن فارسیعنوان : شهر رمضان.الغامدی
تاریخ : 1400/01/30
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
کد ایرانسل : 4414171
کد همراه اول : 71394
نوع تبلیغات : پست فضای مجازی اضافه به شروط
لینک ها :   tebyan  Instagram  telegram
تصویر تبلیغات پیشواز سوره یس.الغامدی - سعد الغامدی - ماه رمضان-تلاوتهای قرآن فارسیعنوان : سوره یس.الغامدی
تاریخ : 1399/10/29
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
کد ایرانسل : 4413721
کد همراه اول : 63192
کد رایتل : 40010288
نوع تبلیغات : پست فضای مجازی اضافه به شروط
لینک ها :   tebyan  Instagram  telegram
تصویر تبلیغات پیشواز پیشوازهای تلاوت قرآن به مناسبت ماه مبارک رمضان - سعد الغامدی - ماه رمضان-تلاوتهای قرآن فارسیعنوان محصول : سوره یس.الغامدی
عنوان تبلیغ : پیشوازهای تلاوت قرآن به مناسبت ماه مبارک رمضان
تاریخ : 1399/02/03
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
کد ایرانسل : 4413721
کد همراه اول : 63192
کد رایتل : 40010288
نوع تبلیغات : مطلب سایت تبیان اضافه به شروط
لینک ها :   tebyan
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,011,592,627