خدمات تلفن همراه

صحیفه سجادیه - دعای (5)- دعای آنحضرت برای خود و نزدیکانش - ترجمه استاد شیخ حسین انصاریان- تصویری - با متن عربی

صوت عربی

صوت فارسی ترجمه استاد انصاریان

28صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 28 29صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 29 30صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 30 31صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 31 32صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 32
جستجو دعای بعد دعای قبل بدون متن عربی بصورت تصویری 
مالک تصاویر : مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران
مشخصات : کتاب شریف « صحیفه سجادیه » به شیوه نگارش کم علامت .
ترجمـه: اثر محقق اندیشمند، استاد حسین انصاریان .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,978,185,975