خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - مصاحبه - مسائل جاري انقلاب اسلامي - 3 بهمن 1357

عنوان : مسائل جاري انقلاب اسلامي
نوع : مصاحبه
تاریخ شمسی : 3 بهمن 1357
تاریخ قمری : 24 صفر 1399
جلد : 5

متن :
سئوال : [نخستين اقدام شما در بازگشت به ايران كه روز جمعه آينده پيش بيني شده چه خواهد بود؟ و آيا
اعضاي كميته انقلابي حكومت اسلامي قبلا اعلام خواهد شد يا نه ؟]
جواب : اولين اقدام من نصيحت به ملت عزيز ايران است . و ان شاءالله اگر امكان باشد در بهشت زهرا راه خودمان را اعلام مي كنيم ؛ و كارهايي را كه مقدمتا بايد انجام داد اعلام خواهم كرد.
-[شكل طبقاتي شورا آيا از طبقات كارگر، روشنفكر انقلابي - اسلامي خواهد بود و دهقانان در آن خواهند بود يا اكثر اعضاي اين شورا روحانيون مي باشند؟]
-خير، اكثر از روحانيون نخواهند بود؛ بلكه روحانيون هم مثل ساير طبقات نماينده خواهند داشت .
-[ممكن است خطوط اساسي حكومت اسلامي را در زمينه اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و فرهنگي - به طور خلاصه - بفرماييد؟]
-اينها اموري نيست كه بتوانم الان براي شما تشريح كنم . اسلام ، هم آزادي خواهد داد وهم توجه به اقتصاد خواهد كرد و هم توجه به ساير احتياجات كشور كه بايد كارشناسان دراين موارد به موقع اقدام كنند.
-[منظور اين است كه در حكومت اسلامي ، ملي شدن صنايع قطعي خواهد بود يا نه ؟]
-اين مسئله هم بايد مورد مطالعه قرار گيرد.
-[ممكن است بفرماييد اقليتهايي كه در ايران وجود دارند، در حكومت اسلامي چه وضعي خواهندداشت ؟] -اقليتهاي مذهبي در اسلام احترام دارند، و آنها هم مثل ساير اقشار ملت با رفاه در آنجازندگي خواهند كرد و هيچ گرفتاري براي آنها نخواهد بود.
-[در مورد آزادي بيان و عقيده ، شما چه حدودي را در نظر داريد؟ آيا فكر مي كنيد بايد محدوديتهايي قائل شد يا نه ؟]
-اگر مضر به حال ملت نباشد، بيان همه چيز آزاد است . چيزهايي آزاد نيست كه مضر به حال ملت ما باشد.
-[آيا فكر مي كنيد كه گروههاي چپ و ماركسيست كه در ايران هستند، آزادانه فعاليت خواهند داشت ؟]
-اگر مضر به حال ملت باشد جلوگيري مي شود؛ اگر نباشد و فقط اظهار عقيده باشد مانعي ندارد.
-[يعني منظورتان اين است كه احزاب آزاد خواهند بود يا نه ؟]
-همه مردم آزادند مگر حزبي كه مخالف با مصلحت مملكت باشد.
-[نقش زنان در حكومت اسلامي چگونه خواهد بود؟ آيا مثلا در امور كشور هم شركت خواهندداشت ؟ براي مثال وكيل و وزير خواهند شد - البته اگر استعداد و لياقتي نشان دهند؟]
-در مورد اينگونه مسائل ، حكومت اسلامي تكاليف را معين مي كند. و الان وقت اظهارنظر در اين زمينه ها نيست . زنان همچون مردان در ساختن جامعه اسلامي فرداشركت دارند. آنان از حق راي دادن و راي گرفتن برخوردارند. در مبارزات اخير ايران ،زنان ايران نيز سهمي چون مردان دارند. ما همه گونه آزادي را به زن خواهيم داد. البته جلوي فساد را مي گيريم و در اين مورد ديگر بين زن و مرد فرقي نيست .
-[يكي از خبرنگاران زن : چون مرا به عنوان يك زن پذيرفته ايد، اين نشان دهنده اين است كه نهضت مايك نهضت مترقي است ؛ اگر چه ديگران سعي كردند نشان دهند كه عقب مانده است . فكر مي كنيد به نظر شما آيا زنان ما بايد حتما حجاب داشته باشند؟ مثلا چيزي روي سر داشته باشند يا نه ؟]
-اينكه من شما را پذيرفته ام ، من شما را نپذيرفته ام ! شما آمده ايد اينجا و من نمي دانستم كه شما مي خواهيد بياييد اينجا! و اين هم دليل بر اين نيست كه اسلام مترقي است كه به مجرداينكه شما آمديد اينجا، اسلام مترقي است . مترقي هم به اين معني نيست كه بعضي زنها يامردهاي ما خيال كرده اند. ترقي به كمالات انساني و نفساني است ، و با اثر بودن افراد درملت و مملكت است نه اينكه سينما بروند و دانس بروند. و اينها ترقياتي است كه براي شما درست كرده اند و شما را به عقب رانده اند؛ و بايد بعدا جبران كنيم . شما آزاديد دركارهاي صحيح . در دانشگاه برويد و هر كاري را كه صحيح است بكنيد؛ و همه ملت دراين زمينه ها آزادند. اما اگر بخواهند كاري خلاف عفت بكنند و يا مضر به حال ملت - خلاف مليت - بكنند، جلوگيري مي شود؛ و اين ، دليل بر مترقي بودن است .
-[شكل مالكيت در حكومت اسلامي و بخصوص مالكيت اراضي چگونه خواهد بود؟]
-اينها بعدا روشن خواهد شد.
-[به نظر شما وضع روزنامه ها چگونه بايد باشد؟]
-روزنامه هايي كه مضر به حال ملت نباشد و روزنامه هايي كه نوشته شان گمراه كننده نباشد،آزادند.
-[دولي كه در جريان انقلاب كنوني ايران آشكارا از شاه حمايت كردند، در صورتي كه اظهار ندامت كنند، آيا مناسبات خود را با آنها ادامه مي دهيد؟]
-بلي ؛ مگر اسرائيل . اسرائيل مستثناست ؛ همچنين افريقاي جنوبي و كشورهايي كه ازتبعيض نژادي پشتيباني مي كنند.
-[شما در بياناتتان فرموديد كه اسرائيل دشمن اسلام است ؛ آيا حكومت اسلامي ممكن است به اين كشور اعلان جنگ بدهد؟]
-بسته به مقتضاي زمان است .
-[آيا در جهان اسلام ، كشورهايي كه بخواهند به پيروي از ايران ، جمهوري اسلامي تشكيل دهند، الزامابايد مذهب شيعه را بپذيرند يا نه ؟]
-خير، الزام در مذهب نيست .
-[بعضي از گروههاي كوچك طي نامه و تلفني به ما مي گويند كه ما از زير "چكمه استبداد" به زير "نعلين استبداد" مي رويم . ]
-آنها عمال شاه هستند. آنهايي كه اين حرفها را مي زنند، سالهاست كه مي زنند. و اينها راهم شاه به آنها ديكته كرده است و آنها هم براي شما مي گويند براي اينكه مي خواهند شاه را برگردانند. به آنها بگوييد شاه ديگر بر نمي گردد. و شما اگر حكومت اسلامي را ببينيد،خواهيد ديد كه ديكتاتوري در اسلام اصلا وجود ندارد.
-[در بازگشت به ايران احيانا اگر مواجه با يك كودتاي نظامي شديد چه خواهيد كرد؟]
-هيچ ، مبارزه خواهيم كرد.
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,250,311,171