خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - شمسی - 27 تیر - تأسیس نیروی انتظامی و آغاز هفته نیروی انتظامی (1369ش)

27 تیر

تأسیس نیروی انتظامی و آغاز هفته نیروی انتظامی (1369ش)

3- تأسیس نیروی انتظامی و آغاز هفته نیروی انتظامی (1369ش)
قانون ادغام نیروهای انتظامی شامل شهربانی، ژاندارمری، کمیته انقلاب اسلامی و پلیس قضایی در 27 تیرماه 1369 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و در 2 مرداد 1369 به تأیید شورای نگهبان رسید.
پس از گذشت 6 ماه، ادغام نیروهای انتظامی آغاز شد و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در دوازدهم فروردین سال 1370، در پی تایید مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا، به منصه ظهور رسید.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی که به اختصار، ناجا نامیده می‌شود، در طول سال‌های فعالیت خود، خدمات ارزنده‌ای در راه استقرار نظم و امنیت جامعه، مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه آشوب و خرابکاری، حراست از اماکن، مراقبت و کنترل مرزهای جمهوری اسلامی و مبارزه با اوباش، اشرار و.
.
.
از خود نشان داده و صدها شهید و هزاران زخمی در این راه، تقدیم نموده است.
از آن سال به بعد، روز 27 تیرماه هر سال به عنوان روز نیروی انتظامی و آغاز هفته نیروی انتظامی نامگذاری شد.
از سال 1378 با درخواست نیروی انتظامی و تصویب مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا، 13 مهر، به عنوان روز نیروی انتظامی و آغاز هفته بزرگداشت ناجا نامگذاری شد.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,738,592