خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - شمسی - 9 تیر - قیام مردم عراق علیه استعمار انگلیس (1299 ش)

9 تیر

قیام مردم عراق علیه استعمار انگلیس (1299 ش)

با شروع جنگ جهانی اول، انگلیس به بهانه جلوگیری از نفوذ آلمان، از دهانه اروند رود به عراق که جزو قلمرو عثمانی بود، حمله کرد.
مردم این کشور با رهبری علمای دین دست به جهاد علیه اشغالگران انگلیس زدند.
علمای عراق نه تنها حکم جهاد دادند، بلکه خود نیز در جبهه‌های نبرد شرکت کرده و به مقابله با اجانب پرداختند.
از جمله این علما"میرزا محمدتقی شیرازی" بود که حکم حماسی صادر نمود و همگان را وارد عرصه جهاد نمود.
وی روح مبارزه با استعمار پیر را در کالبد مسلمانان دمید و خود شجاعانه برای دفاع از ملت عراق قیام کرد.
فتوای تاریخی ایشان، در 9 تیرماه 1299 صادر شد و در پی صدور آن، انقلاب عشرین(1920) در عراق تبلور یافت و به رهایی عراق از تسلط انگلستان منجر شد.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,075,385,295