خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - قمری - 19 ذی القعده - درگذشت "ابن خلدون" (808 ق)

19 ذی القعده

درگذشت "ابن خلدون" (808 ق)

2- درگذشت "ابن خلدون" (808 ق)
عبدالرحمن بن محمد بن خلدون معروف به ابن خلدون، از مورخان مسلمان، در اول رمضان سال 732 ق درتونس به دنیا آمد.
وی از جوانی به کارهای دولتی پرداخت ولی سیاستمدار موفقی نبود و مدتی به زندان افتاد.
او سپس به مطالعات و تالیف پرداخت.
مدتی نیز قاضی‌القضات مصر شد.
وی در زمان خود در تاریخ‌نویسی مشهور بود اما از قرن 13هجری قمری افکار اجتماعی وی بیشتر مطرح شد.
مهم‌ترین اثر ابن‌خلدون، کتاب تاریخ او موسوم به "کتاب العِبَر" در 7 جلد ضخیم است.
جلد اول آن به عنوان «مقدمه»، درباره فلسفه‌ تاریخ و اجتماع، است.
ابن‌خلدون را مخترع و پدیدآورنده علم عمران(تمدن‌شناسی) نیز گفته‌اند.
وی در 76 سالگی در قاهره وفات کرد.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,075,393,551