خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - شمسی - 12 اردیبهشت - قتل ناصرالدین شاه قاجار (1275 ش)

12 اردیبهشت

قتل ناصرالدین شاه قاجار (1275 ش)

ناصرالدینشاه چهارمین پادشاه سلسله قاجار بود.
وی در طول سلطنت خود چندبار هدف ترور قرار گرفت.
اما توانست 50 سال بر ایران حکومت کند.
نخستین بار در اوائل سلطنت، اندکی پس از اعدام علی محمد باب، بابیان با رهبری میرزا محمد علی بهاء کوشیدند ناصرالدینشاه را به قتل برسانند و با حمایت انگلیس و روس حکومت ایران را قبضه کنند.
آخرین‌بار هم یکی از شاگردان سید جمال الدین اسدآبادی او را ترور کرد و توانست به عمر وی پایان دهد.
.

سید جمال‌، پس از آنکه از اصلاح امور ایران ناامید شد، به این فکر افتاد تا با حذف شاه قاجار، برنامه اصلاحی خود را عملی کند.
به همین منظور کوشید نظر علمای بزرگ را در این خصوص جویا شود.
میرزای شیرازی رهبر نهضت مشروطیت با ایده سید جمال الدین به شدت مخالفت کرد و در پاسخی کوتاه به او پیغام داد: «آیا فکر می‌کنی با کشتن ناصرالدین‌شاه می‌توانی حضرت موسی ‌بن جعفر(ع) را در ایران به حکومت برسانی! با این کار فقط راه برای نفوذ بیشتر اجانب به مملکت شیعه، بیشتر باز می‌شود.
» گرچه میرزای شیرازی زودتر از ناصرالدیشناه به دیار باقی شتافت اما تحولات بعدی نشان داد، پیش بینی او درست بود.
پس از ترور ناصرالدینشاه، حکومت مرکزی در ایران بیش از گذشته به تحلیل رفت و نفوذ استعمارپیر در ایران بیشتر شد تا دو دهه بعد بر همه مقدرات کشور حاکم شدند و زمینه استقرار حکومت پهلوی را فراهم کردند.

از اوایل ماه ذیقعده سال 1313 ق برابر با اردیبهشت 1275 ش، ناصرالدین شاه، خود را برای برگزاری جشن آغاز پنجاهمین سالِ پادشاهی خویش آماده می‌کرد.
قرار بود این جشن‌ها در طول یک هفته برگزار گردد.
بدین مناسبت، بامداد روز یازدهم اردیبهشت 1275 ش که یک روز به شروع جشن‌ها بود، ناصرالدین شاه عزمِ ری کرد تا به زیارت مزار حضرت عبدالعظیم رود.
اما در حرم حضرت عبدالعظیم(ع)، هدف سه گلوله تپانچه قرار گرفت و کشته شد.
از آن پس طایفه قاجار او را «شاه شهید» لقب دادند و او را در جوار بقعه حضرت عبدالعظیم(ع) به خاک سپردند.
.
عامل ترور میرزا رضا کرمانی از شاگردان سید جمال الدین اسدآبادی، بود.
(تصویر؛ میرزا رضا کرمانی)
قتل امیرکبیر صدراعظم کاردان و لایق ناصرالدین شاه، اعطای امتیاز تنباکو و لغو آن با حکم تحریم میرزای شیرازی، جدایی قطعی هرات، ترکستان و ترکمنستان و نواحی اطراف رود جیحون و بخشی از سیستان و بلوچستان از ایران، اعطای امتیازات مختلف به دولت انگلیس و روسیه و افزایش نفوذ آنان در تمام امور کشور، انجام مسافرت‌های پرهزینه و.
.
.
از جمله حوادث دوران سلطنت این شاه قاجار می‌باشد.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,054,142,892