خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - میلادی - 21 نوامبر - تشکیل حزب فالانژ لبنان(1936م)

21 نوامبر

تشکیل حزب فالانژ لبنان(1936م)

فالانْژْ نام حزبی است که ابتدا در سال 1933م در اسپانیا تأسیس شد و همانند فاشیسم بر قدرت و حاکمیت دولت تکیه می‌کند.
سه سال پس از تأسیس حزب فالانژ اسپانیا، پیِر جُمیِّل، سیاست‌مدار لبنانی، پس از سفر به آلمان نازی و فراگرفتن اصول و شیوه نازیسم، "حزب کتائب" یا «فالانْژْ لبنان» را در 21 نوامبر 1936م تأسیس کرد.
هدف اصلی این حزب ایجاد حس وطن‌پرستی با شعار خدا، میهن، خانواده بود.
وی به سرعت توانست نیروهایی را جذب این حزب کند.

فالانژها، شاخه نظامی هم داشتند و از ثمرات فعالیت آنها، تشدید جنگ داخلی لبنان در سال 1975م بود که طی آن صدها مسلمان قربانی شدند.
فالانژها، در ربودن چهار دیپلمات ایرانی در تابستان 1982م نیز دخالت مستقیم داشتند.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,821,551