خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - شمسی - 27 مهر - حمله ناوهای آمریکایی به جزایر نفتی ایران (1366ش)

27 مهر

حمله ناوهای آمریکایی به جزایر نفتی ایران (1366ش)

2- حمله ناوهای آمریکایی به جزایر نفتی ایران (1366ش)
پس از آن که کویت، ایران را به حملات موشکی متهم کرد و عراق با این بهانه در 17 شهریور 66، به تأسیسات ایران حمله برد، ایران نیز یک موشک به نفتکش کویتی پرتاب کرد.
دولت آمریکا به این بهانه که پرچم آمریکا روی نفتکش بود تصمیم به اقدام تلافی جویانه گرفت و در 27 مهر چهار ناوشکن آمریکایی به جزیره رستم که پایانه نفتی رشادت در آن بود، اعزام کرد.

در این حمله، تنها 20 دقیقه مهلت داده شد که آنجا را تخلیه کنند.
آنگاه با توپ‌های سنگین، هزار گلوله به آن شلیک کردند و چون هنوز بخشی از تأسیسات نفتی پابرجا بود، گروه انفجاری را به جزیره اعزام داشتند که آن را نیز ویران سازد.
سپس یک گروه از کماندوهای آمریکایی به میدان نفتی رسالت در شمال جزیره رستم که مدعی بودند در آن میدان نفتی، تأسیسات رادار و مخابرات وجود دارد حمله کرده، تأسیسات مستقر در جزیره را نابود کردند.
تجاوز مسلحانه آمریکا به تمامیت ارضی ایران، نقض منشور ملل متحد و حقوق بین الملل و نقض مجدد ادعاهای ظاهری آنان در رعایت بی طرفی بود.
این حمله، واکنش‌های متعدد کشورهای مختلف جهان را به دنبال داشت.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,074,203,988