خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - قمری - 1 جمادی الثانی - هلاکت هارون الرّشید ( 193 ق)

1 جمادی الثانی

هلاکت هارون الرّشید ( 193 ق)

هارون، فرزند مهدی عباسی در شوال سال 146، به قولی در 147 و به روایتی در 148 و به روایتی دیگر در سال 150 قمری، از کنیزی به نام خیزران به دنیا آمد و پس از مرگ برادرش هادی عباسی (چهارمین خلیفه عباسیان)، در ربیع الاول سال 170 قمری، به خلافت رسید و با کمک و هم دستی برمکیان، حکومت مقتدر و مستبدی به وجود آورد و در مدت خلافت نسبتاً دراز مدت خویش، جنایت های بی شماری مرتکب شد و قتل و غارت های زیادی را فرمان داد و از این راه، سیطره کامل بر مناطق اسلامی و حکومت مسلمانان پیدا نمود.
وی بیش از 23 سال در رأس خلافت و حکومت کشور پهناور اسلامی قرار داشت.
سرانجام در سال های لشکرکشی به شرق عالم اسلام، در اول جمادی الآخر و یا سوم و یا چهاردهم این ماه در 45 سالگی در ناحیه توس به هلاکت رسید و پس از نماز فرزندش صالح بن هارون بر پیکر او، در روستای سناباد مدفون گردید.
(1) شایان ذکر است که پس از شهادت امام رضا(ع) در خراسان، به دستور مأمون عباسی فرزند هارون الرشید، بدن مطهر آن امام همام در کنار قبر هارون الرشید، دفن گردید و هم اکنون مرقد مطهر امام رضا(ع) در سمت قبله قبر هارون قرار دارد و به برکت قبر مقدس امام رضا(ع)، این روستا به تدریج به شهر بزرگی تبدیل و به مشهد مقدس معروف و مشهور گردید.
1- نک: المحبر (محمد بن حبیب بغدادی)، ص 39؛ التنبیه و الاشراف (مسعودی)، ص 299؛ البدایة و النهایة (ابن کثیر)، ج1، ص 322؛ وقایع الایام (شیخ عباس قمی)، ص 257


لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,054,180,637