خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - قمری - 9 ربیع الاول - هلاکت هشام بن عبدالملک (125 ق)

هلاکت هشام بن عبدالملک (125 ق)

هشام بن عبدالملک، دهمین خلیفه اموی‌، در شعبان سال 105 قمری‌ پس از مرگ برادرش یزید بن عبدالملک به منصب خلافت و حکومت نایل آمد.
وی‌ ، حاکمی‌ جاه طلب و تنگ نظر بود و برای‌ ارضای‌ هواهای‌ نفسانی‌ خویش بسیاری‌ از شهرها، اقوام و ملت‌ها را مورد تاخت و تاز سپاهیان جنایت کار خویش قرار داد و تعداد بی‌‌شماری‌ از مسلمانان و غیر مسلمانان را با بهانه هایی‌ غیر منطقی‌ و غیر اخلاقی‌، از میان برد.
یعقوبی‌، موّرخ نامدار اهل سنّت درباره شخصیت اخلاقی‌ و ویژگی‌‌های‌ رفتاری‌ وی‌ نوشت: و کان هشام من أحزم بنی‌ امیه و أرجلهم، و کان بخیلاً، حسوداً، فظّاً، غلیظاً، ظلوماً، شدید القسوة، بعید الرّحمة، طویل اللسان.
(1) یعنی‌: هشام از افراد برجسته و از مردان نامور بنی‌ امیه بود.
او مردی‌ بخیل، حسود، خشن، سخت گیر، ستم گر، سنگ دل، بی‌‌رحم و دراز زبان بود.
هشام بن عبدالملک با اهل بیت)ع( و علویان آزاد مرد، کینه و دشمنی‌ دیرینه‌ای‌ داشت و أسباب سختی‌ و آزار آنان را فراهم می‌‌کرد و دست حاکمان و عاملان خویش در حجاز و عراق را در اعمال فشار و سخت‌گیری‌ آنان، باز می‌‌گذاشت.
امام پنجم شیعیان، حضرت امام محمدباقر (ع) از سوی‌ این خلیفه نابکار، سختی‌‌ها و فشارهای‌ زیادی‌ را تحمل نمود و سرانجام در سال 114 قمری‌، به دسیسه و دستور هشام و به توسط ابراهیم بن ولید بن عبدالملک، عامل خلیفه در مدینه، به شهادت رسید.
(2) به خاطر طولانی‌ بودن خلافت هشام، رویدادهای‌ فراوانی‌ در عصر وی‌، به ثبت و ضبط رسید و در منابع تاریخی‌ ذکر شد.
از جمله بیماری‌ طاعون در میان مسلمانان شایع شد و تعداد بی‌‌شماری‌ از مردم و حیوانات آنان را از میان برد.
(3) به هر روی‌، هشام بن عبدالملک، به روایت " یعقوبی‌ " پس از نوزده سال و هفت ماه حکومت، در روز چهارشنبه، نهم ربیع الاوّل و به روایت نویسنده " الفتوح " در ششم ربیع الاوّل و به روایت " ابن اثیر " در ششم ربیع الاخر سال 125 قمری‌ و در 53 سالگی‌ و به روایتی‌ در 61 سالگی‌ به هلاکت رسید و پس از وی‌، برادرزاده‌اش ولید بن یزید به خلافت نایل آمد و مأموران ولید، بی‌‌درنگ خزانه‌های‌ حکومتی‌ و دارایی‌‌های‌ دربار را تصاحب کرده و از هزینه کردن مخارج کفن و دفن هشام، جلوگیری‌ نمودند.
بدین جهت، بدن هشام بدون کفن ماند و کسی‌ حاضر به کفن دادن وی‌ نشد، تا این که یکی‌ از غلامان وی‌ ،کفنی‌ تهیه کرد و بدنش را با آن پوشاند.
سپس بدن وی‌ را در رصافه شام، در همان شهری‌ که در آن به هلات رسید، به خاک سپردند.
(4) 1- تاریخ الیعقوبی‌، ج 2، ص 328 2- منتهی‌‌الآمال، ج2، ص 118؛ روز شمار تاریخ اسلام )ماه صفر(، ص 64 3- تاریخ الیعقوبی‌، ج 2، ص 328 4- تاریخ الیعقوبی‌، ج 2، ص 328؛ الفتوح، ج 8، ص 129 و الکامل فی‌ التاریخ، ج 5، ص 261


لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,883,597,639