خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - شمسی - 11 بهمن - خروج اجانب از کشور در جریان فراگیری انقلاب اسلامی (1357ش)

11 بهمن

خروج اجانب از کشور در جریان فراگیری انقلاب اسلامی (1357ش)

به دنبال بوجود فضای حوادث ضد آمریکایی و ترس از احتمال بروز آشوب به هنگام ورود امام خمینی به ایران، دولت آمریکا به کلیه مقامات دولتی این کشور که حضورشان در ایران ضرورت نداشت دستور خروج داد و از سایر آمریکاییان نیز خواست کشور را ترک کنند که در این روز در حدود 10 هزار آمریکایی با چندین هواپیمای نظامی، ایران را ترک کردند.
در ادامه این روند، تا روز 14 بهمن، 35 هزار آمریکایی مقیم ایران به کشورشان بازگشتند.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,111,173,333