خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - شمسی - 2 فروردین - تهاجم مزدوران طاغوت به فیضیه (1342 ش)

2 فروردین

تهاجم مزدوران طاغوت به فیضیه (1342 ش)

روز جمعه مصادف با دوم فروردین ۱۳۴۲ و برابر با ۲۵ شوال سالروز شهادت جعفر صادق، امام ششم شیعیان، به دنبال اعلام عزای عمومی و سخنرانیهای خمینی و تلاش وی در جهت بسیج علما در سراسر کشور، اطلاعیههای فراوانی از سوی مجامع مذهبی و مساجد و کانونهای تبلیغاتی برای برپایی جلسات پراکنده گردید و در اطلاعیهها دعوت شده بود که مردم به سخنان بیان شده در این مجالس در رابطه با حوادث چند ماهه اخیر کشور گوش فرا دهند.
رژیم محمدرضا شاه نیز در مقابل این تحرک خود را آماده میکرد.
در روز موعود از سوی مراجع سه مجلس بزرگ در قم برگزار گردید.
مجلس اول صبح جمعه در منزل خمینی، مجلس دوم به میزبانی آیتالله شریعتمداری و مجلس سوم به دعوت آیتالله گلپایگانی در بعداز ظهر همان روز در مدرسه فیضیه برگزار گردید.
به گفته دنیل برومبرگ، رژیم وقت جمعی از اوباش را برای حمله به طلبههای اطراف مدرسه ترغیب کرده بود.
بر اساس برنامه قبلی، عدهاي كماندو، با لباس كشاورزان و در حالي كه به چاقو و چوب مسلح بودند، به وسيله چند دستگاه اتوبوس شركت واحد از تهران وارد قم شدند.
علاوه بر اين تعداد زيادي سرباز و نيروهای ويژه شهربانی در اطراف صحن حرم فاطمه معصومه و مدرسه فيضيه تجمع كرده بودند.
اين عده پس از مانوری كوتاه در شهر به سوی دروازه قم رفتند و در آنجا مستقر شدند.
هنگامی که سخنرانی در مدرسه فیضیه جریان داشت، نیروهای رژیم محمدرضا شاه به مدرسه حمله کردند.
این نیروها پس از رساندن خود به پشت بامهای اطراف به تيراندازی به طرف روحانيون پرداختند و تعدادی از طلاب را نيز از پشت بامها به زمين پرتاب كردند.

لیست مناسبت ها مناسبت بعد بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,129,919,602