خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 93 - ویژگی های امام علی ع و بیان فتنه بنی امیّه - ترجمه استاد دشتی


(برخى از مورّخان نقل کرده اند که این سخنرانى امام علیه السّلام پس از حادثه جنگ نهروان در سال 37-هجرى ایراد شد).
1-ویژگى هاى علمى و سیاسى امام على علیه السّلام
پس از حمد و ستایش پروردگار، اى مردم من بودم که چشم فتنه را کندم، و جز من هیچ کس جرأت چنین کارى را نداشت، آنگاه که امواج سیاهى ها بالا گرفت و به آخرین درجه شدّت خود رسید. پس از من بپرسید پیش از آن که مرا نیابید.  سوگند به خدایى که جانم در دست اوست، نمى پرسید از چیزى که میان شما تا روز قیامت مى گذرد، و نه از گروهى که صد نفر  را هدایت یا گمراه مى سازد، جز آن که شما را آگاه مى سازم و پاسخ مى دهم. و از آن که مردم را بدان مى خواند و آن که رهبریشان مى کند و آن که آنان را مى راند،
 ص 175
و آنجا که فرود مى آیند و آنجا که بار گشایند و آن که از آنها کشته شود و آن که بمیرد، خبر مى دهم. آن روز که مرا از دست دادید، و نگرانى ها و مشکلات بر شما باریدن گرفت، و بسیارى از پرسش کنندگان به حیرت فرو رفته مى گویند سر انجام چه خواهد شد که گروه بسیارى از پرسش شوندگان از پاسخ دادن فرو مانند.
2-خبر از فتنه هاى آینده
این حوادث هنگامى رخ نشان مى دهد که جنگ در میان شما طولانى شود، و دنیا چنان بر شما تنگ گردد که ایّام بلا را طولانى پندارید، تا روزى که خداوند پرچم فتح و پیروزى را براى باقى مانده نیکان شما به اهتزاز در آورد (زمان ظهور حضرت حجّت عجل اللّه تعالى فرجه الشریف) فتنه ها آنگاه که روى آورند با حق شباهت دارند، و چون پشت کنند حقیقت چنانکه هست، نشان داده مى شود، فتنه ها چون مى آیند شناخته نمى شوند، و چون مى گذرند، شناخته مى شوند، فتنه ها چون گرد بادها مى چرخند، از همه جا عبور مى کنند، در بعضى از شهرها حادثه مى آفرینند و از برخى شهرها مى گذرند.
3-خبر از فتنه هاى بنى امیّه
آگاه باشید همانا ترسناکترین فتنه ها در نظر من، فتنه بنى امیّه بر شما است، فتنه اى کور و ظلمانى که سلطه اش همه جا را فرا گرفته و بلاى آن دامنگیر نیکوکاران است. هر کس آن فتنه ها را بشناسد نگرانى و سختى آن دامنگیرش گردد، و هر کس که فتنه ها را نشناسد، حادثه اى براى او رخ نخواهد داد.
به خدا سوگند بنى امیّه بعد از من براى شما زمامداران بدى خواهند بود، آنان چونان شتر سرکشى که دست به زمین کوبد و لگد زند و با دندان گاز گیرد و از دوشیدن شیر امتناع ورزد، با شما چنین برخوردارى دارند، و از شما کسى باقى نگذارند، جز آن کس که براى آنها سودمند باشد یا آزارى بدانها نرساند. و بلاى فرزندان بنى امیّه، بر شما طولانى خواهد ماند چندان که یارى خواستن شما از ایشان چون یارى خواستن بنده باشد از مولاى خویش یا تسلیم شده از پیشواى خود. فتنه هاى بنى امیّه پیاپى با چهره اى زشت و ترس آور، و ظلمتى با تاریکى عصر جاهلیّت، بر شما فرود مى آید. نه نور هدایتى در آن پیدا، و نه پرچم نجاتى در آن روزگاران بچشم مى خورد.
4-سرانجام تلخ و دردناک بنى امیّه
ما اهل بیت پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) از آن فتنه ها در امانیم و مردم را بدان نمى خوانیم، سپس خدا فتنه هاى بنى امیّه را نابود، و از شما جدا خواهد ساخت مانند جدا شدن پوست از گوشت، که با دست قصّابى انجام پذیرد خدا با دست افرادى، خوارى و ذلّت را به فرزندان امیّه مى چشاند که به سختى آنها را کنار مى زنند، و جام تلخ بلا و ناراحتى و مصیبت را در کامشان مى ریزند، و جز شمشیر چیزى به آنها نمى دهند، و جز لباس ترس بر آنها نپوشانند. در آن هنگام، قریش دوست دارد آنچه در دنیاست بدهد تا یک بار مرا بنگرد، گر چه لحظه کوتاهى (به اندازه کشتن شترى) باشد، تا با اصرار چیزى را بپذیرم که امروز پاره اى از آن را مى خواهم نمى دهند.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 92 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 93

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,075,396,756