خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 84 - درباره عمروعاص - ترجمه استاد دشتی


(پس از جنگ صفین در سال 37-هجرى در شهر کوفه در شناساندن عمرو عاص و ردّ شایعات بیهوده او فرمود)
شگفتا از عمرو عاص پسر نابغه  میان مردم شام گفت که من اهل شوخى و خوشگذرانى بوده، و عمر بیهوده مى گذرانم حرفى از روى باطل گفت و گناه در میان شامیان از انتشار داد، مردم آگاه باشید بدترین گفتار دروغ است. عمرو عاص سخن مى گوید، پس دروغ مى بندد، وعده مى دهد و خلاف آن مرتکب مى شود، در خواست مى کند و اصرار مى ورزد، اما اگر چیزى از او بخواهند، بخل مى ورزد، به پیمان خیانت مى کند، و پیوند خویشاوندى را قطع مى نماید، پیش از آغاز نبرد در هیاهو و امر و نهى بى مانند است تا آنجا که دست ها به سوى قبضه شمشیرها نرود. اما در آغاز نبرد، و برهنه شدن شمشیرها، بزرگ ترین نیرنگ او این است که عورت خویش آشکار کرده، فرار نماید.  
ویژگیهاى امام على علیه السّلام:
آگاه باشید به خدا سوگند که یاد مرگ مرا از شوخى و کارهاى بیهوده باز مى دارد، ولى عمرو عاص را فراموشى آخرت از سخن حق باز داشته است، با معاویه بیعت نکرد مگر بدان شرط که به او پاداش دهد، و در برابر ترک دین خویش، رشوه اى تسلیم او کند.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 71 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 72





جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,947,523