خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 73 - درباره مروان بن حکم - ترجمه استاد دشتی


(در باره مروان بن حکم در بصره فرمود)
 [گویند در سال 36-هجرى وقتى مروان بن حکم، داماد عثمان، در جنگ جمل اسیر شد، امام حسین علیه السّلام و امام حسین علیه السّلام نزد پدر عذر او خواستند و امام على علیه السّلام او را رها کرد. گفتند: پدر، مروان با شما بیعت مى کند: فرمود]:
خبر غیبى از حکومت چهار فرمانرواى فاسد، از پسران مروان مگر پس از کشته شدن عثمان با من بیعت نکرد مرا به بیعت او نیازى نیست دست او دست یهودى  است، اگر با دست خود بیعت کند، در نهان بیعت را مى شکند، آگاه باشید، او حکومت کوتاه مدتى خواهد داشت، مانند فرصت کوتاه سگى که با زبان بینى خود را پاک کند. او پدر چهار فرمانرواست «قوچ هاى چهار گانه» و امّت اسلام از دست او و پسرانش روزگار خونینى خواهند داشت.

 


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 60

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,747,172