خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - نامه : 71 - علل عزل یک کارگزار و سرزنش از خیانت اقتصادی - ترجمه استاد دشتی


(نامه به منذر بن جارود عبدى، که در فرماندارى خود خیانتى مرتکب شد)
 ص 615
پس از یاد خدا و درود همانا، شایستگى پدرت مرا نسبت به تو خوشبین، و گمان کردم همانند پدرت مى باشى،  و راه او راه مى روى. ناگهان به من خبر دادند، که در هواپرستى چیزى فروگذار نکرده، و توشه اى براى آخرت خود باقى نگذاشته اى، دنیاى خود را با تباه کردن آخرت آبادان مى کنى، و براى پیوستن با خویشاوندانت از دین خدا بریده اى، اگر آنچه به من گزارش رسیده، درست باشد، شتر خانه ات، و بند کفش تو، از تو با ارزش تر است، و کسى که همانند تو باشد، نه لیاقت پاسدارى از مرزهاى کشور را دارد، و نه مى تواند کارى را به انجام رساند، یا ارزش او بالا رود، یا شریک در امانت باشد یا از خیانتى دور ماند پس چون این نامه به دست تو رسد، نزد من بیا. ان شاء اللّه.
(منذر کسى است که امیر مؤمنان در باره او فرمود: آدم متکبّرى است، به دو جانب خود مى نگرد، و در دو جامه که بر تن دارد مى خرامد، و پیوسته بر بند کفش خود مى دمد که گردى بر آن ننشیند).

 


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 380 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 381

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,054,190,751