خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 68 - ستودن هاشم بن عتبه برای فرمانداری مصر - ترجمه استاد دشتی


(پس از آنکه محمّد بن ابى بکر در مصر در سال 37-هجرى شهید شد فرمود:)
ستودن هاشم بن عتبه براى فرماندارى مصر «پس از شهادت محمد بن ابى بکر»:
مى خواستم هاشم بن عتبه را فرماندار مصر کنم، اگر او را انتخاب مى کردم میدان را براى دشمنان خالى نمى گذارد، و به عمرو عاص و لشکریانش فرصت نمى داد، نه اینکه بخواهم محمد بن ابى بکر را نکوهش کنم، که او مورد علاقه و محبّت من بوده و در دامنم پرورش یافته بود.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 57

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,075,380,973