خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 54 - وصف روز بیعت - ترجمه استاد دشتی


(در سال 37-هجرى به هنگام شروع جنگ صفین این سخنرانى را ایراد فرمود)  
وصف روز بیعت
مردم همانند شتران تشنه اى که به آب نزدیک شده، و ساربان رهاشان کرده، و عقال (پاى بند) از آنها گرفته، بر من هجوم آوردند و به یکدیگر پهلو مى زدند، فشار مى آوردند، چنان که گمان کردم مرا خواهند کشت، یا بعضى به وسیله بعض دیگر مى میرند و پایمال مى گردند. پس از بیعت عمومى مردم، مسئله جنگ با معاویه را ارزیابى کردم، همه جهات آن را سنجیدم تا آن که مانع خواب من شد، دیدم چاره اى جز یکى از این دو راه ندارم: یا با آنان مبارزه کنم، و یا
 ص 107
آن چه را که محمّد (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) آورده، انکار مى نمایم، پس به این نتیجه رسیدم که، تن به جنگ دادن آسانتر از تن به کیفر پروردگار دادن است، و از دست دادن دنیا آسان تر از رها کردن آخرت است.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 49 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 50

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,739,083